Szervezeti átalakítás vár a kínai kormányra

A kormányzatot érintő szervezeti és működési racionalizálást hajtanak végre Pekingben, aminek eredményeképpen például felszámolják a vasútügyi minisztériumot, az élelmiszerellenőrzés viszont “minisztériumi rangra emelkedik” – derült ki a kínai parlament éves ülésszakán vasárnap tartott államtanácsosi beszámolóból.

Az államtanács (kormány) különböző osztályai túl sokat foglalkoznak olyan ügyekkel és területekkel, amelyek valójában nem kormányzati feladatok, ezért hátráltatják a döntéshozatalt, csökkentik a hatékonyságot, növelik a korrupció veszélyét – olvasható ki az indoklásból. “A magunk feladatait kell végeznünk, anélkül, hogy beleavatkoznánk olyan dolgokba, amikhez nincs közünk” – jelentette ki Ma Kaj.
Az államtanács szervezeti reformját érintő tervek kapcsán az Országos Népi Gyűlés (parlament) képviselői előtt Ma Kaj arról beszélt, hogy a kabinet célja a hatékonyság növelése, a hatalom világos megosztása, a felelősség világos elkülönítésével.
Az átszervezés a több mint 30 éve megkezdett reformfolyamatban a hetedik. A központi kormányzat ezúttal egyértelműen egyes feladatok “leosztására”, az alacsonyabb, több kérdésben a tartományi szintekre történő átruházásra, nagyobb átláthatóságra törekszik. Ez különösképpen vonatkozik az engedélyeztetési eljárásokra.
A közlekedési tárca eddigi működtetési feladatait például egy erre szakosodó intézmény kapja, míg a kapcsolódó biztonsági, minőségi és egyéb szabványok betartatásának ellenőrzése a szállítási minisztérium alá tartozik majd. A Rádió Film és Televízió Főhivatalt, valamint a Sajtó és Kiadói Főhivatalt összevonják, az országos családtervezési bizottságot az Egészségügyi Minisztériumba olvasztják bele.
A halászati felügyeletet és a tengeri biztonságot ellenőrző állami hivatalokat a jelek szerint szintén összevonják. A lépés minden bizonnyal a dél-kínai-tengeri és a kelet-kínai-tengeri kiterjedt járőrözések szervezettebb és összehangoltabb felügyeletét és lebonyolítását szolgálja majd. Kínának e vizeken területi vitája van több szomszédjával.
A kormány tevékenységét hosszú ideje terhelték a különböző funkciók átfedéséből, valamint a párhuzamosságból eredő problémák – állapította meg a Hszinhua hírügynökség. Utalt arra, hogy a struktúra hiányosságai lehetővé tették, hogy korrupt vezetők a hatalmukkal visszaéljenek. A rendszer optimalizálása során ezért a jövőben az egyik legérzékenyebb területen, az ingatlan-nyilvántartásban is átszervezésre kerül sor.(MTI)

Scroll To Top