Megint kevesebben dolgoznak a boltokban

Megint kevesebben dolgoznak a boltokban. 2018-2019 harmadik negyedévében együtt számolva 24 ezer fővel csökkent a boltos foglalkoztatottak száma. A nyugdíjasok valamennyit viszont srófoltak a létszámon, felfelé.

– Kedveském! Felszeletelné a párizsit? Látja, milyen hosszú a sor! – Másszak át a pulton? – Á, dehogy, ott oldalt be tud jönni azon a kisajtón keresztül! Én addig beülök a pénztárba, mert ott éppen nincs senki. 

Tovább csökkent a boltos dolgozók létszáma a foglalkoztatottak körén belül 0219 harmadik negyedévében (amiben az alkalmazottak mellett a vállalkozók, szövetkezeti tagok, segítő családtagok mind benne vannak). Nem is kicsit, ráadásul már második esztendeje. A harmadik negyedéves foglalkoztatotti adatsorok nem csekély leépülést mutatnak.

2019 első negyedévében 355 ezer fő volt a boltos foglalkoztatottak száma, a harmadik negyedévben már csak 348 ezer fő. Év közben ugyan mindig hullámzik a létszám, de hát a legkisebb forgalmú időszak, amikor kevesebb dolgozó kell a boltban, éppen az év eleje. A harmadik negyedév már zsúfoltabb szak.

A korábbi esztendő azonos időszakához mérve 14 ezer fővel kevesebben ügyködtek a boltokban a jelzett hónapokban. De előtte is csökkent a létszám, így 2018-2019 időszakában – a két esztendőt együtt nézve – összesen 24 ezer fővel esett a létszám. Ez egy 6% körüli létszámcsökkenés.

Olvadozott minden foglalkoztatási csoport, az egyéni vállalkozók, szövetkezetek, segítő családtagok köre egyaránt. A legnagyobb tömeget alkotó alkalmazotti kör is soványabb lett:

harmadik negyedéves létszámmérleg 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018
foglalkoztatottak 348 367 372 372 372 362 348 – 14
ezen belül 

alkalmazottak

293 309 319 316 325 315 305 – 10
KSH, foglalkoztatottak száma, érték: ezer fő, harmadik negyedéves adatok

Egyébként 2018-ban a férfiak, 2019-ben a nők hagyták ott nagyobb arányban a boltokat.

A miértek

Az elmúlt években szépen hízott a boltos világ a piacot tekintve, hiszen évről-évre 5-6% körüli növekedési ütemeket mutatott a statisztika. Hát igen, de közben csökkent a boltok száma, évente 3-4 ezerrel.

A boltosok is emelték a béreket, 10% feletti volt a havi bruttó átlagkeresetek növekedési üteme 2017-2019 időszakában. De a nemzetgazdaság más területeihez képest csak kisebb mértékben csökkent az olló a boltos világ és a versenyszféra átlaga között. Volt hova mennie máshova annak, aki csak a bért nézte.

A statisztika másik ága szerint a négy főnél nagyobb boltok körében csekély mértékben még emelkedett is a létszám. Ez viszont azt jelenti, hogy a kisboltok köre volt az, ahol a boltosok elszenvedték a létszámcsökkenés javát, ahol egyébként a boltok száma is csökkent.

De hát boltos dolgozót mindenki keres, így a létszámhiány, még ha enyhülhet is 2020-ban már valamelyest, marad egy darabig, mint feszültségforrás.

És folyamatosan olvadozik a boltos létszám az elmúlt évek mérlege alapján. Igaz, a boltok száma is csökken:

boltos világ 2015 2016 2017 2018 2019. III. negyedév
foglalkoztatottak 369 368 368 361 348
ebből alkalmazott 316 314 319 315 305
KSH, foglalkoztatottak száma, érték: ezer fő,

éves adatok, kivéve 2019

A nyugdíjasok srófoltak egy keveset a létszámmérlegen

Úgy tűnik, a boltos világ létszámügyeiben valamennyire bejött a nyugdíjas foglalkoztatás kedvezőbbé tétele (csak szja-t kell fizetni utánuk). Ugyanis 2019 harmadik negyedévében a 14 ezres foglalkoztatotti létszámcsökkenés úgy jött össze, hogy a 15-64 éves korosztály létszáma 17 ezer fővel csökkent az előző évhez képest, viszont a 65-74 éves korosztályé 3 ezer fővel nőtt (a kettő egyenlege a 14 ezer fős összlétszám csökkenés):

első féléves mérleg 2018 2019 2019/2018
foglalkoztatottak 362 348 – 14
ezen belül 
15-64 éves 357 340 – 17
65-74 éves 5 8 + 3
KSH, foglalkoztatottak száma, érték: ezer fő, harmadik negyedéves adatok

(blokkk.com)

Scroll To Top