Gyorsjelentés 2014 Q3:FHB csoport: 7,2 milliárd forint veszteség a harmadik negyedévben

Az FHB csoport az idei harmadik negyedévben 7,2 milliárd forint, az első kilenc hónapban 9,6 milliárd forint konszolidált adózás utáni veszteséget könyvelt el – közölte a bank a BÉT honlapján pénteken.

Az FHB csoport közleménye szerint a harmadik negyedévi eredményének alakulását több egyszeri tétel határozta meg, ezek közül az egyik legjelentősebb az, hogy a bank a várható vesztségekre 13,2 milliárd forinttal, összesen 17,9 milliárd forintra emelte a céltartalékot.
Tavaly a harmadik negyedévben az FHB csoport konszolidált adózott vesztesége 282 millió forint volt, 2013 első kilenc hónapjában a konszolidált adózás utáni veszteség 4,875 milliárd forintra rúgott.
fhb1Az FHB Jelzálogbank Nyrt. 2014 szeptemberében adásvételi szerződést kötött a Magyar Postával az ellenőrző befolyása alatt álló FHB Kereskedelmi Bank Zrt. alaptőkéjének 49 százalékát megtestesítő „A” sorozatú törzsrészvények eladásáról. A részvénycsomag eladását megelőzően az FHB Jelzálogbank szeptember közepén 20 milliárd forint összegű tőkeemelést hajtott végre az FHB Kereskedelmi Banknál.
A részvénycsomag vételárát 28,5 milliárd forintban határozták meg, és a tranzakció zárása – a Magyar Posta részére a befolyásszerzéshez szükséges jegybanki engedély megadását követően – 2014. szeptember 30-án történt meg. A tranzakciót követően az FHB Kereskedelmi Bank továbbra is az FHB Jelzálogbank teljeskörűen konszolidált és összevont felügyelet alatt álló leányvállalata.
A bankcsoport kedvezőtlen eredménye elsősorban az árfolyamrés alkalmazásának semmissége és a törvény alapján tisztességtelennek ítélt kamatemelések miatt várható veszteségekre képzett 17,9 milliárd forint céltartalék következménye, melyből 13,2 milliárd forintot a harmadik negyedévben számolt el a pénzintézet. Emellett a banki különadó 2,1 milliárd forintos összege, az árfolyamgáthoz kapcsolódóan fizetendő hitelintézeti járadék, valamint a pénzügyi tranzakciós illeték nem áthárított része terhelte az eredményt.
A rendkívüli, illetve jogszabályból adódó veszteségeket a Díjbeszedő Faktorház Zrt. faktorált követeléscsomag értékesítésen realizált egyszeri eredményének bankcsoportra jutó 3,3 milliárd forintos része, valamint az FHB Kereskedelmi Bank részvénycsomagjának értékesítése miatt keletkezett – összességében pozitív – eredményhatás ellensúlyozta.
Mindezektől megtisztítva, az idei első három negyedévben a korrigált konszolidált adózás előtti eredmény 3,2 milliárd forintot tett ki, a harmadik negyedévben adózás előtt 641 millió forint veszteséget ért el a bankcsoport.
A banki közlemény szerint a nettó kamatbevétel az előző negyedévhez képest 229 millió forinttal csökkent. Ez abból adódik, hogy a hitelek csökkenő kamatszinttel összhangban történt átárazódásának kamatbevételre gyakorolt hatását a forrásköltség csökkenésének mértéke nem tudta úgy kompenzálni, mint a megelőző negyedévekben.
A 4,8 milliárd forintot meghaladó negyedéves nettó kamatbevétel az átlagos mérlegfőösszegre vetítve 2,67 százalékos nettó kamatrést jelent, ami az előző negyedévhez képest 10 bázispont csökkenést mutat, míg az egy évvel ezelőttinél 15 bázisponttal magasabb.
A nettó díj- és jutalékbevételek összege 22,4 százalékkal növekedett az előző negyedévhez képest, amelyhez a bankszámlákhoz kapcsolódó nettó díjbevételek mellett az alapkezelői díjbevétel több mint kétszeres növekedése járult hozzá.
A működési költségek összege – a 2014-től az egyéb ráfordítások között kimutatott fizetett tranzakciós illeték és hitelintézeti járadék nélkül – 4,1 milliárd forint volt a harmadik negyedévben, ami 6,1 százalékkal alacsonyabb az előző negyedévinél.
Az előző negyedévhez képest közel 50 százalékkal magasabb volt a kockázati költség, ami egyrészt annak következménye, hogy a korábbi negyedévek egyenletes csökkenését követően a problémás hitelek aránya (NPL-arány) 20,5 százalékra emelkedett (az előző negyedévi 20,1 százalékról), másrészt tovább nőtt a problémás portfolió fedezettsége (54 százalékra). A portfolió minőségének visszaesésében szerepet játszott a fizetési fegyelem – devizahiteles intézkedések nyomán tapasztalható – romlása.
Az FHB csoport konszolidált mérlegfőösszege 2014. szeptember 30-án 759,9 milliárd forint volt, ami 2,9 százalékkal, mintegy 22,6 milliárd forinttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál és 85,2 milliárd forinttal, 12,6 százalékkal magasabb az előző negyedév véginél.(MTI)

Scroll To Top