Az MNB 25 millió forintra bírságolt a CIB Bankot

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 25 millió forintra bírságolt a CIB Bank Zrt-t, mivel a banknál kötelezettségszegést állapítottak meg – derül ki a jegybank határozatából.

Az MNB közölte azt is, hogy a hitelintézetet több intézkedés megtételére és rendkívüli adatszolgáltatásra kötelezték, így a banknak egyebek mellett 2015 január 31-ig úgy kell módosítania a fogyasztónak és a mikrovállalkozásnak minősülő ügyfeleivel kötött pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására vonatkozó keretszerződésében az általános üzletszabályzatában foglalt feltételeket, hogy a beszedéssel érintett összegek esetében is biztosítsa a fogyasztó és mikrovállalkozás ügyfelek részére történő visszatérítés lehetőségét.
Emellett a határozat kimondja azt is, hogy a hitelintézetnél vezetett fizetési számlák – beleértve az egyéni vállalkozó részére vezetett fizetési számlákat is – a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés alapján történő átutalás teljesítése szempontjából egy fizetési számlának minősülnek.
A banknak szavatolnia kell azt is, hogy 2015. január 31-ig teljesítse és azt követően folyamatosan biztosítsa a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójaként, hogy a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésőbb a fizetési megbízás szerinti átvételét követő munkanap végéig jóváírásra kerüljön. A hitelintézetnek biztosítania kell, hogy a fizetési megbízás az átvételt követő négy órán belül lekésőbb jóváírásra kerüljön.
Az MNB a rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírta a hitelintézet számára, hogy a határozat rendelkező részében foglaltak teljes körű teljesítésének igazolására 2015. március 16-ig számoljon be a megtett intézkedéseiről, és küldje meg a fogyasztónak és mikrovállalkozásnak minősülő ügyfeleivel kötött keretszerződés módosításának vonatkozó dokumentumait.
A hitelintézet a rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségét a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi infrastruktúrák igazgatóságának részére “a bekért dokumentumokat elektronikus úton történő megküldésével köteles teljesíteni” – tartalmazza a határozat.
A mulasztások miatt a határozatban kiszabott bírságot a CIB Bank Zrt-nek kiszabott bírságot a jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell az MNB számlájára átutalnia.(MTI)

 

Scroll To Top