Az E-Star fellebbez a csődeljárást megszüntető bírósági döntés ellen

Az E-Star fellebbez a csődeljárást megszüntető bírósági döntés ellen – közölte a cég a Budapesti Értéktőzsde honlapján pénteken.

A társaság élt fellebbezési jogával, tekintettel arra, hogy álláspontja szerint a Fővárosi Törvényszéknek a csődegyezségi megállapodás jóváhagyása iránti kérelmet elutasító és a csődeljárás megszüntetéséről szóló végzésében foglalt indoklás megalapozatlan, a csődegyezségi megállapodás megfelel a jogszabályban foglalt követelményeknek.
A csődtörvény értelmében a fellebbezést a bíróság soron kívül, de legfeljebb 8 munkanapon belül bírálja el – teszik hozzá.
A közlemény szerint a Fővárosi Törvényszék a 2013. április 26-án tartott csődegyezségi tárgyaláson született csődegyezségi megállapodást akként értékelte, hogy az „nem alapos”, mert a csődegyezség az egyezséghez hozzá nem járuló, illetve az egyezségkötésben részt nem vevő hitelezők egy részére kedvezőtlenebb feltételeket állapít meg.
Az indoklás szerint a hitelezői osztályokon belül a hitelezők kielégítési mértékének ugyanis az egyes hitelezők teljes nyilvántartásba vett követeléseinek összegére vetítve kell azonosnak lenniük. A végzés indoklása értelmében azzal, hogy a csődegyezség a hitelezőket a tőkeköveteléstől eltérő jogcímeken bejelentett (és nyilvántartásba vett), de nem azonos összegű követeléseikről (kamat és járulékkövetelések) lemondatta, az egyes hitelezőket megillető kielégítések mértékét eltérővé tette, ami a csődegyezséghez hozzá nem járuló hitelezők tekintetében – amennyiben az rájuk nézve hátrányos – nem megengedhető.(MTI)

Scroll To Top