Ukrán válság – Iklódy: rendet kell tenni az ukrán biztonsági erők soraiban

Rendet kell tenni az ukrán biztonsági erők soraiban, és ezt a célt segíti az EU most formálódó missziója, amely a jogállamiság érvényesítésére hivatott, nem katonai jellegű ukrán biztonsági szervezetek megreformálásához ad majd tanácsokat és kíséri helyszíni figyelemmel a javasolt intézkedések végrehajtását – mondta az MTI-nek adott nyilatkozatában Iklódy Gábor, akit nemrég neveztek ki az unió külügyi szolgálatához tartozó válságkezelési és stratégiai tervezési igazgatóság vezetőjének.

Az igazgató – aki korábban magyar külügyi tisztségviselő, mostani EU-beosztása előtt pedig az újszerű biztonsági kihívásokkal foglalkozó főtitkárhelyettes volt a NATO-ban – elmondta: az ukrán rendőri és egyéb nem katonai jellegű biztonsági szerveknél “óriási a kavalkád”, nem történt meg eddig sem a felügyelet, sem a hatáskörök elhatárolása. Az uniós missziónak – amelyet az általa vezetett igazgatóság készít elő – az lesz a feladata, hogy ezeket az ukrán szerveket először is átvilágítsák, majd javaslatot tegyenek a feladat- és hatáskörök, alá- és fölérendeltségi viszonyok áttekinthető rendezésére, valamint az ilyen szervek fölötti hatékony demokratikus felügyeleti, ellenőrzési rendszer kialakítására.
Az uniós misszió tevékenysége a tervek szerint kiterjed majd az ukrán forradalmi események során “nem feltétlenül pozitív szerepet játszott” nemzeti gárdára is, amely bizonyos szempontból “szürke zónát” jelent a polgári és a katonai jellegű szervezetek között: polgári felügyelet alatt áll, bár kiképzését és felszerelését tekintve közelebb van a katonasághoz.
Iklódy elmondta, hogy a misszió előre küldött csapata – 23 fő – körülbelül egy hét múlva települ ki Kijevbe. Előkészítik azokat a dokumentumokat, amelyek – az első helyszíni tapasztalatokat is figyelembe véve – rögzítik a műveleti terveket, és ezek birtokában az EU-tagállami kormányok képviseleti testülete, a Tanács e hónap végéig hivatalosan is dönthet a misszió megindításáról. Szeptemberre 57 főre fejlesztik fel a létszámot. A misszió vezetőjének a személyéről hamarosan döntenek.
A missziót egyelőre két évre tervezik, de egy év múlva stratégiai felülvizsgálat keretében áttekintik a tapasztalatokat. Az igazgató szerint a feladat a maga teljességében két évnél hosszabb időt igényel, de a folytatás attól függ, mennyire érzik magukénak az ukránok a célkitűzéseket, mennyire fogadják meg a tanácsokat, miként hajtják végre a teendőket. Először csak Kijevben ténykednek majd, de idővel a régiókban is meg kell jelenniük az uniós szakembereknek – ha nem is állandó irodákban, legalább mobil munkacsoportok formájában -, hiszen a központilag kidolgozott tervek végrehajtását “a végeken” is figyelemmel kell kísérni. Iklódy Gábor utalt arra, hogy Ukrajnában korábban már számos területen buktak meg papíron mutatós reformtörekvések a gyakorlati megvalósítás során.
Ez az uniós misszió csupán kis szelete annak a nagy erőfeszítés-sorozatnak, amellyel megpróbálják Ukrajnát stabilizálni “és kirángatni abból a helyzetből, amelybe jutott részben önerejéből, részben segítséggel” – fogalmazott az igazgató, utalva arra, hogy az orosz beavatkozás mellett az ukrán belső állapotok, például a mindent átható korrupció is hozzájárult a válsághoz.
Iklódy Gábor – arra a riporteri felvetésre, hogy a minap újra lövöldözés volt a kijevi Majdanon – leszögezte: azokat a fegyveres csoportokat, amelyek nem állnak központi ellenőrzés alatt, “vagy be kell illeszteni (a fegyveres szervezetek szabályozott rendszerébe), vagy fel kell számolni”, ilyen csoportok nem garázdálkodhatnak szabadon. Mint megjegyezte, azt nem tudja, hogy az ukrán vezetés mennyire tartja lehetségesnek a kelet-ukrajnai szakadárok elleni műveletekkel párhuzamosan a többi “szabadcsapat” elleni határozott fellépést, de “ha ezt a helyzetet nagyon gyorsan nem oldják meg, akkor nincs esély arra, hogy az ukrán politikával szembeni bizalom helyreálljon”.
A válságkezelési és stratégiai tervezési igazgatóság számára most az ukrajnai misszió előkészítése a legnagyobb politikai horderejű feladat. Mint Iklódy elmondta, a részleg elsődleges feladata az uniós missziók és katonai műveletek tervezése, illetve kialakuló válsághelyzetek minél korábbi észlelése, azok elmérgesedésének a megakadályozása.(MTI)

Scroll To Top