Trafik – Nem fordul az Alkotmánybírósághoz az ombudsman a pályázatok miatt

Nem fordul az Alkotmánybírósághoz (Ab) a trafikpályázatok ügyében az alapvető jogok biztosa. Szabó Máté ugyanakkor megállapította, hogy a trafikok koncessziós jogának elnyerésére kiírt pályázat és a pályázati eljárás több szempontból sértette a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala vasárnap közleményben tudatta az MTI-vel: Szabó Máté szerint a dohánytermékek kiskereskedelmének állami monopóliumba vétele megfelel az alapjogkorlátozás Ab által alkalmazott kritériumainak. A fiatalkorúak védelme a dohányzás egészségi ártalmai ellen ugyanis olyan alkotmányos érdek, amely szükségessé teheti a tulajdonjog korlátozását.
Szabó Máté jelentésében felhívta a figyelmet arra, hogy az Ab több esetben is kimondta, a vállalkozáshoz való jog nem korlátozhatatlan. Meghatározott vállalkozás gyakorlásához senkinek sincsen alanyi joga, ha az mások alapjogait súlyosan és aránytalanul sérti. Ezért az ombudsman nem tartotta indokoltnak, hogy a trafikpályázat ügyében az Alkotmánybírósághoz forduljon.
A közlemény szerint az ombudsman megállapította azt is, hogy nem sérti az alaptörvényt a pályázatnak azon része sem, ami a koncessziós pályázatok elbírálásával szemben kizárja a jogorvoslatot.
Szabó Máté szerint ugyanakkor a pályázat és pályázati eljárás több szempontból sértette a tisztességes eljáráshoz való jogot. Ezek közzé sorolta, hogy az eljárásban nem volt kellően egyértelmű és világos az üzleti terv értékelési szempontrendszere. Ez így alkalmas lehetett arra, hogy az egyes pályázatokról való döntéseket ne világos, és mindenki számára egyértelmű alapon hozzák meg.
Az eljárás ideje alatt bekövetkezett jelentős jogszabályi változás – amely a forgalmazható termékek körét kibővítette – a pályázati határidő módosításával nagymértékű bizonytalanságot és kiszámíthatatlanságot eredményezett. Nem hozhattak megalapozott döntést sem a pályázók, sem pedig a pályázatot éppen a forgalmazható termékek eredetileg igen szűk köre miatt be nem nyújtók – írták.
Az ombudsman a visszásságok felszámolására több garanciális biztosítékot és differenciáltabb jogszabályi háttér kialakítását javasolja. Szabó Máté felkérte Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési minisztert, tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a jövőben a pályázati kiírásokban pontosan határozzák meg a bírálati szempontokat és az azokra adható pontszámokat. Fokozottan ügyeljenek arra, hogy a jogszabályokat a pályázatok elbírálás előtt csak különösen indokolt esetben és kizárólag akkor változtassák meg, ha azzal egyidejűleg a pályázat benyújtásának határidejét ésszerű mértékben meghosszabbítják.
Az ombudsman jelentésében kitért arra, hogy a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődését figyelembe véve az sem tekinthető aránytalan korlátozásnak, hogy a gyermekek egyáltalán nem mehetnek be a dohányboltokba. Az ombudsman szerint a gyermekek ezen jogai a szülők önkorlátozását is megköveteli, azaz, hogy a szülő a gyermek jelenlétében ne menjen be a trafikba, különösen úgy nem, hogy közben a gyermeket az üzlethelyiségen kívül hagyja.
A közleményben azt írták, az ügyben 22 ezer aláírással támogatott beadvánnyal fordultak az ombudsmanhoz. A jelentés ahttp://www.ajbh.hu/documents/10180/111959/201303466.pdf oldalon olvasható.
A Trafikkárosultak Mozgalma július 12-én azért fordult az ombudsmanhoz, mert szerintük átláthatatlan volt a pályáztatás, és sérti az alapvető jogokat, hogy menet közben változtattak a feltételeken, vagyis az árrésen és az árusítható termékek körén.(MTI)

Scroll To Top