Moody’s: „szelektívebbé” válhat a kelet-európai bankok tulajdonosi támogatása

Várhatóan a korábbinál szelektívebb befektetési hozzáállásra térnek át közép- és kelet-európai érdekeltségeikkel kapcsolatban a nyugat-európai tulajdonos bankok, mivel csökken a térségi leánybankok jövedelmezősége – áll a Moody’s Investors Service szerdán Londonban ismertetett helyzetértékelésében

A világ legnagyobb hitelminősítő csoportja szerint ha a nyugat-európai anyabankok valóban az eddigieknél szelektáltabb tőkejuttatási gyakorlatra váltanak, az az európai felzárkózó gazdaságokban működő érdekeltségek finanszírozási forrásainak további szűkülését eredményezheti.
A Moody’s londoni szakelemzői ugyanakkor valószínűtlennek nevezték, hogy a nyugati tulajdonos bankok kivonnák befektetéseiket a közép- és kelet-európai bankrendszerekből, tekintettel arra, hogy ez a piac még mindig vonzó – jóllehet korlátozott – megtérülést kínál a nyugat-európai bankcsoportoknak, miközben hazai piaci lehetőségeik a pénzügyi válság utóhatásaként továbbra is szűkösek.
A válság kibontakozása előtt a közép- és kelet-európai térség bankrendszereinek jövedelmezősége gyors ütemben nőtt; Magyarországon, Csehországban, Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában 2008-ban tetőzött. Ezt a folyamat 2009-ben éles ívben visszafordult, és a térségi leánybankok jövedelmezősége majdnem az anyabankok szintjére süllyedt.
A nettóeredmény-bázison számolt átlagot tekintve 2010-ben már gyakorlatilag nem volt különbség az anyavállalati csoportok és a térségi érdekeltségeik közé tartozó bankok között – áll a Moody’s szerda este ismertetett londoni elemzésében.
Több közép- és kelet-európai országban azonban 2011-2012-ben ismét szélesedni kezdett a jövedelmezőségi differenciál; ebben a folyamatban Csehország, Lengyelország és bizonyos mértékig Szlovákia járt az élen.
A sajáttőke-arányos megtérülés mércéjén mért differenciál – amelynek alapján a tulajdonos bankok általában meghozzák üzletstratégiai és forrásallokációs döntéseiket – ugyancsak szűkült 2007 óta; a Moody’s számításai szerint az így számolt megtérülés a külföldi tulajdonú közép- és kelet-európai bankérdekeltségekben az elmúlt hét évben átlagosan 16 százalékról 6 százalékra csökkent.
Ez a jelzőszám igazolja azt a nézetet, hogy a nettó kamatmarzsokban és a költség-bevétel rátákban jelentkező előnyöktől függetlenül a közép- és kelet-európai leánybankok a pénzügyi válság után kevésbé jövedelmezővé váltak a tulajdonos bankok számára – áll a Moody’s hétfői elemzésében.
A hitelminősítő szakelemzői hangsúlyozták ugyanakkor, hogy térségi átlagot véve e megtérülési mércén a felzárkózó európai régió bankrendszerei az utóbbi hét év mindegyikében még így is túlteljesítették anyabankjaikat. A Moody’s kiemeli, hogy ebbe beleértendő a közép- és kelet-európai bankok számára legnehezebb 2009-2010-es időszak is, amikor a sajáttőke-arányos megtérülés szintén magasabb volt – ha mindössze marginális mértékben is – a tulajdonos bankokénál.
A pénzügyi indikátorok összessége és a tulajdonos bankok hazai piacainak kihívásai alapján a Moody’s elemzői azzal számolnak, hogy a nyugati anyabankok fenntartják a defenzív stratégiát és fokozatos ütemben csökkentik finanszírozási kitettségeiket közép- és kelet-európai érdekeltségeikkel szemben.
Jóllehet a felzárkózó európai piacokon elért jövedelmezőségi mérőszámok – legalábbis szelektív alapon – javulnak, nem érik el azt a szintet, amely mellett számolni lehet a nagyarányú tőke- és finanszírozási injekciók valószínűségével a válság előtti időszakra jellemző mértékben.
Ugyanakkor az sem várható, hogy az anyabankok olyan stratégiai döntéseket hoznak, amelyek jelentősen aláásnák vagy gyengítenék a teljesítő érdekeltségek jelenlegi profilját – áll a Moody’s szerdai londoni elemzésében.
A hitelminősítő szerint a közép- és kelet-európai piacok kínálta átlagon felüli – jóllehet korlátozott – megtérülések továbbra is pénzügyi ösztönzést jelentenek az anyabankok számára, és azokat a tulajdonos bankokat, amelyek elhagyták a térséget, más nyugati csoportok váltották fel, jelezve, hogy a piacvezetők bankcsoportok részéről folyamatos a szelektív érdeklődés a térség iránt. (MTI)

Scroll To Top