MNB: csaknem 60 ezer késedelmes jelzáloghitelessel léptek kapcsolatba a bankok

Szeptember végéig csaknem 60 ezer késedelmes jelzáloghitelessel léptek kapcsolatba a bankok, és így megindulhatott fizetőképességük helyreállítása – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) intézményi adatszolgáltatások alapján szerdán.

A közlemény szerint a bankok az eddig el nem ért ügyfeleket újra megkeresik, az együttműködő adósok számára pedig személyre szabott ajánlatokat dolgoznak ki.
Felidézték, a jegybank márciusban ajánlást bocsátott ki a késedelmes lakossági jelzáloghitelesek fizetőképességének helyreállítására. A jegybank a pénzügyi intézményektől első lépésként azt várta el, hogy a késedelmes kölcsönszerződések felmondása, a már felmondott szerződésből eredő követelések értékesítése, továbbá a fedezetérvényesítés, és egyéb jogi lépések megtétele előtt kíséreljék meg a kapcsolatfelvételt az ügyletben szereplő valamennyi adóssal.
Az ajánlás alapján a pénzügyi intézmények olyan új információkat szerezhetnek be az adósok aktuális vagyoni és élethelyzetére vonatkozóan, amelyek korábban nem álltak rendelkezésükre. Ezt követően az intézmények legalább két személyre szabott fizetésrendezési javaslatot készítenek elő úgy, hogy legkésőbb az első sikeres kapcsolatfelvételtől számított 3 hónapon belül írásbeli egyezség jöhessen létre az együttműködő felek között – áll a közleményben.
Az adósok, adóstársak jóhiszemű közreműködése hiányában a késedelmessé vált szerződést a pénzügyi intézmény felmondhatja, a követelést – elévülési időn belül – bármikor jogi úton érvényesítheti, követeléskezelő vállalkozások részére átengedheti.
Ha az adós vitatja a követeléskezelő eljárásának jogszerűségét, vagy a tartozás összegét, az érintett társaságnál kell panaszt tennie. Ha a panaszt az intézmény elutasítja, akkor a fogyasztó – pénzügyi fogyasztói jogvita esetén – az MNB mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület díjmentes eljárását kezdeményezheti, vagy polgári bírósághoz fordulhat. Az MNB ügyfélszolgálatánál elsődlegesen a panaszkezelésre és a banktitokra vonatkozó előírások megsértése miatt lehet bejelentést tenni – áll a tájékoztatásban.(MTI)

Scroll To Top