Mire figyeljünk, ha működő vállalkozást, céget veszünk?

Számos hazai kis és középvállalatnál időszerű a generációváltás, mert az elsőgenerációs – jellemzően alapító – tulajdonosok nyugdíjba készülnek. A vállalkozások egy jelentős részénél ráadásul hiányzik az utód, aki átvehetné a vállalati stafétát, így sok esetben a tulajdonos egyetlen lehetősége, ha értékesíti cégét, vállalkozását egy külső befektető részére. A Concorde MB Partners közelmúltban megjelent elemzése szerint csak középvállalati szinten körülbelül 300 ilyen tranzakciónak kellene megtörténnie a következő 5 évben.

A piaci lehetőséget felismerve az assisto.hu webportál Magyarországon elsőként biztosítja azt az online cégbörzét, mely lehetővé teszi, hogy cégek, vállalkozások eladói és lehetséges vevői egymásra találjanak.

A lehetőség tehát adott és a jelenlegi alacsony banki kamatok mellett jó alternatíva lehet, ha pénzünket nem bankba, hanem egy már működő, prosperáló vállalkozásba fektetjük be, akár az eredeti tulajdonos mellett tőkéstársként, akár a teljes vállalkozást átvéve. Természetesen nem árt, ha a leendő új tulajdonos bizonyos szakmai és pénzügyi ismeretekkel rendelkezik és persze jó, ha van kéznél egy jó ügyvéd és egy adótanácsadó, mert egy működő cég vagy vállalkozás átvétele, megvásárlása nem mentes a rizikóktól.

Jelen cikk pénzügyi ismeretekkel nem szolgál, azonban a teljesség igénye nélkül megpróbálja összefoglalni mire szükséges figyelni egy cégadásvételi tranzakció során vevői oldalról.

 

  1. Számviteli háttér

Egy működő vállalkozás esetében az egyik legnagyobb pénzügyi rizikó a szabálytalan pénzügyi műveletekből eredő adókockázat. Érdemes a megszerzendő cég könyvelését ténylegesen független könyvvizsgálóval átnézetni, melynek során fény derülhet az esetleges  visszásságokra. Mindemellett természetesen kötelező gyakorlat az adóhatóságtól az ún. „nullás” igazolás beszerzése, mely igazolja, hogy az adott cégnek nincs adótartozása.

 

  1. Vagyonelemek

Érdemes megvizsgálni a cég nyilvántartásában meghatározott vagyonelemeket (ingatlan, gépek, készletek stb.) és azok állapotát, piaci értékét összehasonlítani – akár szakértő bevonásával – azok könyv szerinti értékével. Előfordulhat ugyanis, hogy a társaság könyveiben magas értéken nyilvántartott vagyontárgy (pl. egy speciális gép) értékesítés esetén csak könyv szerinti értékének töredékét éri.

 

  1. Követelések és tartozások

A cég értékét jelentősen befolyásolja a cég követeléseinek és tartozásainak egyenlege, mely értékes információkkal szolgál a cég likviditásáról és egyéb pénzügyi helyzetéről. Jelentős kockázatokat rejthetnek például a ténylegesen be nem hajtható követelések vagy a cég vagyonát, gazdasági teljesítőképességét esetlegesen meghaladó hitelállomány.

 

  1. Szerződéses kötelezettségek

Egy társaság pénzügyi helyzetét ténylegesen akkor tudjuk felmérni, ha a mérlegadatok és könyvelési anyagok elemzése mellett a társaság által kötött szerződéseket és az azokban rejlő esetleges pénzügyi kockázatokat is megvizsgáljuk. Előfordulhat ugyanis, hogy egy már megkötött szerződés a társaságra nézve olyan jövőbeni kötelezettségeket tartalmaz, melyeket a könyvelési iratok nem tartalmaznak, de még a könyvvizsgáló sem tár fel. Ide sorolhatók például az egyes tagok társasággal szemben támasztott követelései vagy az egyes partnerekkel kötött hosszú távú szerződésekben megbújó kötelezettségek.

 

  1. Munkavállalók helyzete

Jelentősebb munkavállalói létszámmal rendelkező cégek esetében érdemes megvizsgálni – személyügyi szakértő bevonásával – a munkavállalók helyzetét is. Jelentős veszélyeket hordozhat magában például a munkavállalók relatíve alacsony bérszínvonala, a magas fluktuáció vagy a kollektíva elöregedése.

 

  1. Korábbi tulajdonos által jövőben adandó szakmai támogatás

Fontos eleme lehet egy cégátvételi tranzakciónak az az esetleges megállapodás, mely rögzíti, hogy a korábbi tulajdonos tanácsadóként részt vesz-e a jövőben a cég munkájában és ha igen milyen feltételekkel. A cégátvétel gördülékenységét, a munkavállalókkal való kommunikációt nagyban segítheti a korábbi tulajdonos közreműködése – amennyiben a felek erre nyitottak.

Az előzőekben felsoroltakon túlmenően természetesen a cégátvételi tranzakció egyik leglényegesebb eleme egy olyan tulajdon(üzletrész)átruházási szerződés, mely tartalmazza azokat a szükséges biztosítékokat, melyek garantálják, hogy az új tulajdonos ne találjon csontvázakat a cég gazdálkodásában.

 

Comments are closed.

Scroll To Top