Fidelity: A költségvetési politikáé a főszerep

A piacoknak a Covid-19 gazdasági hatásaitól kezdve az elképesztő mértékű költségvetési és monetáris válaszlépésekig rendkívüli 2020-as évük volt, és ezek az események a 2021-es kilátásokra is óhatatlanul rányomják a bélyegüket. Ahogy a Fidelity International globális makrogazdasági elemzéssel foglalkozó csapata már jelezte, valószínűleg túl vagyunk a világgazdasági talpra állás „könnyebbik” szakaszán.

▪  A kockázatok egyenletesen oszlanak meg a piacok között, de a hatékony vakcinák megjelenésével párhuzamosan a kötvények és részvények terén is adódnak majd lehetőségek.

▪  A kapitalizmus átalakulása, fejlődése miatt a fenntarthatósági tényezők figyelembe vétele fontosabb, mint valaha.

▪  Egy valóban diverzifikált portfólió kialakításához a hagyományos eszközosztályokon túl az alternatív befektetéseket, a devizapárokat és a hosszú távú volatilitási stratégiákat is számításba kell venni.

2021-ben három fő tényező fogja meghatározni a befektetési környezetet:

▪  Reflektorfénybe kerül a költségvetési politika: 2020-ban a monetáris és a költségvetési politika is rendkívül támogató volt, és a jelek szerint a jegybankok hajlandóak egyelőre kivárni a kamatmódosítással. 2021-ben a figyelem arra irányul majd, hogy mennyire tudja a költségvetési politika kiegészíteni a kivételesen támogató monetáris politikát. Ennek kapcsán szorosan figyelemmel fogja kísérni a Fidelity az USA-ban zajló politikai fejleményeket.

▪  Az infláció kulcskérdés marad: Egyelőre még mindig nem tudni, nő-e majd az infláció 2021-ben a gazdasági környezet hatására, és ha igen, mennyivel. A Fed által bejelentett átlaginflációs célkövetés fontos fejlemény, mert lehetővé teszi, hogy az infláció kis mértékben a célelőirányzat fölött legyen mindaddig, amíg javulni nem kezdenek az USA foglalkoztatottsági adatai.

▪  Új elnöki terminus az USA-ban: A kiélezett elnökválasztási küzdelmet követően az eredmény nem csak 2021-ben, hanem jóval azután is éreztetni fogja a hatását. Tekintve, hogy a költségvetési politika nagy hatással van a középtávú gazdasági kilátásokra, az ösztönzők esetleges visszafogása komoly kockázati tényezőt alkot, és ha az USA kongresszusa megosztott marad, a különböző eszközosztályok talpra állása is volatilisebben alakulhat.

A fenntarthatóság kritikus jelentőséggel bír

A fenntarthatósági tényezők a befektetési kockázatok egyre fontosabb részét alkotják. A korábbi pénzügyi válságoktól eltérően a Covid-19 járvány nem csak az eszközpiacok működését borította fel: alapvető kérdéseket vetett fel egész ágazatok fenntarthatóságával, az érintettek felelősségével és a ma ismert kapitalizmus hosszú távú kilátásaival kapcsolatban is.

Mindezek hatására egyre nagyobb szerephez jutnak a fenntarthatósági kritériumok a befektetési döntéshozatalban. A Fidelity a stratégiai eszközallokáció során alkalmazott modelljeikben már a hőmérséklet alakulását is figyelembe veszik, hogy pontosabban megértsék, hogyan hathatnak a különböző klíma-változási forgatókönyvek a tőkepiaci feltételezésekre, az eszközhozamokra és a kockázati profilokra.

A globális részvényeket egységesen óvatos optimizmussal szemlélik, de vannak kedvenc régiók is

Ami az eszközpiacokat illeti, a Fidelity befektetői csapata továbbra is igyekszik megtalálni az óvatosság és a részvények és kötvények kapcsán kínálkozó szelektív lehetőségek kihasználásának szükségszerűsége közötti egyensúlyt. A jelenlegi gazdasági körülmények között összességében továbbra is óvatosan vállalnak befektetési kockázatot a kissé optimista értékeltségekkel jellemezhető környezetben. 2021-ben általában a kötvénykockázatot részesítik majd előnyben a részvénykockázattal és a tőkeszerkezet felsőbb tartományába tartozó eszközökkel szemben, de a vakcinákkal kapcsolatos hírek hatására a korábbinál kissé optimistábbak.

Bár a részvénypiacok általánosságban lassabb gazdasági növekedésre készülhetnek, de az egyes régiókat és az ágazatokat tekintve a kép árnyaltabb ennél. Ebből adódóan 2021 vélhetően a relatív lehetőségek megragadásáról szól majd, amikor a befektetők beárazzák a gazdasági és a vírussal kapcsolatos fejleményeket. Ami a régiókat illeti, a Fidelity befektetői csapata a feltörekvő piacokra tekint leginkább bizakodóan, főleg Ázsia feltörekvő országaira (pl. Kínára, Koreára és Indiára), mivel itt a legkedvezőbbek az eszközértékeltségek, a jövedelemkorrekciók és a tágabb befektetői pozícionáláshoz köthető technikai piaci tényezők.

„2021-ben általában a kötvénykockázatot részesítjük majd előnyben a részvénykockázattal és a tőkeszerkezet felsőbb tartományába tartozó eszközökkel szemben, de a vakcinákkal kapcsolatos hírek hatására a korábbinál kissé optimistábbak vagyunk” – teszi hozzá Al-Hilal István, a Fidelity International kelet-európai igazgatója.

Európában továbbra fennállnak a politikai fejleményekhez (pl. a Brexithez), a Covid-19 miatti intézkedésekhez és az ezek által a gazdasági adatokra gyakorolt hatásokhoz kapcsolódó kockázatok. Ettől függetlenül a vonzó értékeltségek és az EKB további monetáris lazítási intézkedései fontos szempontnak számítanak a rövid távú kilátások értékelésekor. Az USA részvényeit a piaci szinten tapasztalható koncentrációs kockázatok és a választások utóhatásainak fényében összességében semlegesen ítélik meg.

A hozamvadászat fokozódhat

A Fidelity befektetési stratégiájának jó részét úgy alakították ki, hogy piaci ciklusokon át egyenletes bevételt termeljenek, így a kötvényjellegű al-eszközosztályok kombinációja 2021 küszöbén továbbra is rendkívül fontos marad. Ha megmarad a monetáris politikának az eddigiekhez hasonló, markánsan támogató jellege, a költségvetési támogatás pedig viszonylag szerény lesz, a hozamvadászat 2021-ben egyre intenzívebbé válhat. Mivel a hozamok általánosan a historikus mélypont közelében járnak, a befektetőknek el kell találniuk a vonzó bevételszerzési lehetőségek és a fokozott kockázatvállalás közötti kényes egyensúlyt.

Ami a hozam és a kockázat egyensúlyát illeti, a magas hozamú és a feltörekvő piaci kötvényekben fennálló kitettségükből kellemes hozamokra számíthatnak, ha az előttünk álló évben a hitelcsőd-ciklus mérsékelten pozitív irányban halad tovább. A magas hozamú kötvények univerzumán belül az ázsiai papírokat részesítik előnyben, mivel ezek hitelháttere stabilabb, és a regionális növekedés is kedvezően hat rájuk.

Hol rejtőzik a defenzív karakter a változó viszonyok világában?

2021 küszöbén a befektetőket foglalkoztató egyik legégetőbb kérdés, hogy miképpen gondoskodhatnak befektetéseik hosszú távú diverzifikációjáról. A 2020 márciusában bekövetkezett összeomláskor számos hagyományosan „biztos menedéknek” számító eszközosztály nem tudta a befektetők által elvárt mértékű biztonságot nyújtani. Az USA államkötvényei és a befektetési minősítésű kötvények például kevésbé hatékony kockázatmegosztást kínáltak a portfóliókon belül, mint a korábbi válságok idején.

Mivel a hozamok történelmi mélypontok közelében járnak, a befektetőknek alaposabban körül kell nézniük, ha védekező jellegű befektetési lehetőségeket keresnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fejlett országok államkötvényein túl például a kínai államkötvényeket is számításba kell venniük, melyek meggyőző viszonylagos hozamokat kínálnak, vagy aszimmetrikus kockázati jellemzőkkel bíró páros stratégiákat is ki kell dolgozniuk (amelyeknél a felfelé mutató potenciál nagyobb, mint a lefelé mutató kockázat).

  1. grafikon: A kínai államkötvények a többi államkötvényhez képest vonzó hozamokat kínálnak

Taktikai allokációs szempontból a Fidelity 2021-es terveibe illeszkedő páros kereskedési stratégiákat jól illusztrálja az a devizapár, melynél japán yenben hosszú, USA dollárban pedig rövid pozíciót alakítottak ki. Napjainkban, amikor a méltányos árazású defenzív eszközök egyre ritkábbak, a yen viszonylag olcsó, és kockázatmérséklő tulajdonságokkal is rendelkezik. Ugyanakkor a befektetői csapat az USA dollárt továbbra is negatívan ítéli meg.

Az alternatív eszközök, pl. a „long volatility” stratégiák jól helytállhatnak

Az alternatív eszközök további diverzifikációs lehetőséget kínálnak. A Fidelity mindig talál lehetőségeket az olyan területeken, mint az eszközlízing, az infrastruktúra és a megújuló energiaforrások. Általában olyan kombinációkat keresnek, amelyek kevéssé korrelálnak a hagyományos részvény- és kötvénypiacokkal.

Egy konkrét példát említve a „long volatility” stratégiákat kifejezetten azzal a céllal fejlesztették ki, hogy a fokozott piaci volatilitás idején nyújtsanak pozitív teljesítményt. Ezek a stratégiák az elmúlt években sokba kerültek a befektetőknek, mivel a tágabb piacok hosszú növekedési időszakoknak örvendhettek, de 2020-ban jó teljesítményt nyújtottak. Úgy vélik, hosszú távon fontos szerep juthat nekik a diverzifikált portfóliókban, és 2021-ben számos lehetőségük lesz arra, hogy bebizonyítsák az életképességüket.

 

 

 

DISCLAIMER

Ezen dokumentum előzetes engedély nélküli másolása vagy terjesztése tilos. A Fidelity csak saját termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó információkat szolgáltat, és egyedi körülmények alapján nem nyújt befektetési tanácsadást, kivéve, ha azt egy kellően meghatalmazott cég kifejezetten előírja az ügyféllel való formális kommunikáció során.  A Fidelity International megnevezés arra a vállalatcsoportra utal, amely globális befektetéskezelői szervezetként az Észak-Amerikán kívül, a kijelölt joghatóságokban elérhető termékekről és szolgáltatásokról nyújt információkat. Ezen információk nem az Egyesült Államok területén élő vagy tevékenykedő személyek számára készültek; ezek a személyek ugyanis nem jogosultak az itt található információk alapján eljárni. Ezen információk kizárólag azon személyeknek szólnak, akik olyan országokban élnek, ahol az adott alapok forgalmazási engedéllyel bírnak vagy ahol ilyen engedélyre nincs szükség. Egyéb rendelkezés hiányában valamennyi terméket a Fidelity International biztosítja, továbbá az összes megfogalmazott vélemény a Fidelity szervezetének véleménye. A Fidelity, Fidelity International, a Fidelity International logó és az „F szimbólum” a FIL Limited bejegyzett védjegyei. A FIL Limited eszközei és erőforrásai a 31/10/2020 – i napon. Az adatok nem auditáltak.A munkatársak és elemzők egyaránt kutatási szakembereknek minősülnek.Javasoljuk, hogy a befektetéssel kapcsolatos döntés meghozatala előtt részletesen tájékozódjon. A befektetéseket az aktuális tájékoztató és a KIID (key investor information document, kiemelt befektetői információk dokumentuma) alapján kell meghozni, amelyek az aktuális éves és féléves jelentésekkel együtt térítésmentesen hozzáférhetők forgalmazóinknál, a luxemburgi Európai Szolgáltási Központunkban (European Service Centre), FIL (Luxembourg) S.A., (2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021, Luxembourg), valamint forgalmazónknál, a Raiffeisenbank Zentralbank Österreich AG-nél, (1054 Budapest, Akadémia utca 6). A Kiemelt befektetői információk c. dokumentum magyar nyelven is elérhető.Harmadik felek védjegyei, szerzői jogai és más szellemi tulajdonjogai a mindenkori tulajdonosuk birtokában vannak és maradnak. Kiadta: FIL (Luxembourg) S.A., engedélyező és felügyeleti szerve a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier, Pénzügyi Felügyeleti Hatóság). GLEMUS3452-0121 MKAT9128

 

Scroll To Top