FHB gyorsjelentés: Gyászos negyedév,még adók nélkül is hatalmas veszteség lett volna.

Ellentétben az OTP 40 milliárd forintos nyereségével az FHB veszteséget termel az utóbbi negyedévben is, mert az előző negyedévet is veszteséggel zárta.  Az FHB Csoport adózás után 3 milliárd forint veszteséggel zárta a második negyedévet, az előző negyedévi 1,589 milliárd forint veszteség és az egy évvel korábbi 54 millió forint nyereség után – tette közzé a bank csütörtökön tőzsdezárás után a BÉT honlapján.

A nemzetközi számviteli szabvány (IFRS) alapján készült konszolidált gyorsjelentésben publikált negyedéves nettó eredmény tartalmazza a banki különadó 706 millió forintos (egy negyedévre jutó), valamint a tranzakciós illeték elmaradását pótló egyszeri befizetés 294 millió forintos időarányos (első félévre jutó) összegét is. A különadókon túl rendkívüli tételként az árfolyamgát közel 130 millió forintos vesztesége, valamint a tranzakciós illeték nem áthárított része terhelte a második negyedéves eredményt.
Féléves szinten az adózás utáni veszteség 4,6 milliárd forint volt, míg tavaly az első félévben 68 millió forint nyereséget ért el a bank. A rendkívüli tételektől (banki különadó, tranzakciós illeték elmaradását pótló befizetés, nem áthárított tranzakciós illeték, árfolyamgát vesztesége) megtisztított adózott veszteség 2,6 milliárd forint.
A banki különadó nélkül az adózott veszteség negyedéves szinten 2 milliárd forint, féléves szinten 2,9 milliárd forint lett volna.
A bankcsoport konszolidált mérlegfőösszege 2013. június 30-án 739 milliárd forint volt, ami 8,7 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, és 4 százalékkal magasabb az előző negyedév véginél.
A bruttó hitelállomány – az új folyósítások növekvő volumene ellenére – az elmúlt negyedévben összességében 3,4 százalékkal, éves szinten 3,9 százalékkal csökkent, ami részben a devizaalapú hitelek átértékelődéséből adódik.
A konszolidált nettó kamatbevétel 4,4 milliárd forint volt, amely éves szinten – a végtörlesztések hosszú távú hatásaként – 8,4 százalékkal csökkent, azonban az előző negyedévhez képest 3 százalékkal nőtt. Az átlagos mérlegfőösszegre vetített nettó kamatmarzs 2,43 százalék volt, az előző negyedévhez képest 7 bázisponttal emelkedett, s nagyjából azonos az egy évvel korábbi szinttel.
A nettó díj- és jutalékbevételek összege meghaladta az 1 milliárd forintot, az előző negyedévihez képest 18,2, éves szinten 60,9 százalékkal nőtt.
A kockázati költségek szintje kedvezőbben alakult az előző negyedévinél. Az értékvesztésképzés és hitelezési veszteség 1,3 milliárd forintos összege alig több mint fele az előző negyedévinek, az egy évvel korábbihoz képest pedig közel 63 százalékkal javult. A hitelezési veszteségek között a bank az első félév során 680 millió forint veszteséget számolt el a Nemzeti Eszközkezelő részére értékesített ingatlanok miatt megszűnt ügyletekhez kapcsolódóan.
A negyedéves eredmény kedvezőtlen alakulásához legnagyobb részt a pénzügyi műveletek nettó eredménye járult hozzá. A bank a második negyedévben 909 millió forint veszteséget mutatott ki az eredménnyel szemben valósan értékelt instrumentumok valós érték változásán, illetve a devizaműveletek eredményeként 1,1 milliárd forint veszteséget számolt el. Ez utóbbi tétel nagyrészt a saját tőke elemek között kimutatott alapvető kölcsöntőke kötvényekkel kapcsolatban fennálló deviza pozíció hatását tartalmazza.
A működési költségek negyedéves és éves szinten is nőttek. Az emelkedés nagyobb részt az árfolyamvédelmi programhoz kapcsolódóan megemelkedett hitelintézeti járadék, valamint a szintén a működési költségek között kimutatott pénzügyi tranzakciós illeték fizetési kötelezettségből adódik. Ezek figyelembevétele nélkül a működési költségek növekedése az infláció alatt maradt.
A konszolidált saját tőke június végén 75,9 milliárd forint volt, egy év alatt mintegy 22,2 milliárd forinttal nőtt, ami abból adódik, hogy a bank saját tőke elemként tartja nyilván a 112 millió euró névértékű alapvető kölcsöntőke kötvényeket.
A bankcsoport IFRS szerint számított tőkemegfelelési mutatója június végén 14,72 százalék volt (egy évvel korábban 13,58 százalék).
Az FHB részvényeivel a BÉT Prémium kategóriájában kereskednek, a papír csütörtöki záró ára 334 forint volt, az elmúlt 52 hétben a részvény legmagasabb árfolyama 504, a legalacsonyabb 320 forint volt.(MTI)

Scroll To Top