Devizahitelek – Elhalasztották a másodfokú ítélet kihirdetését az UniCredit Leasing Hungary perében

A Fővárosi Ítélőtábla pénteki tárgyalásán október 21-ére halasztotta a másodfokú ítélet kihirdetését a UniCredit Leasing Hungary Zrt. devizahiteles perében.

A bank az általános szerződései feltételek tisztességtelensége ügyében, a törvényi vélelem megdöntésére, a magyar állam ellen indított pert.
A Fővárosi Törvényszék elsőfokon elutasította a felperes bank keresetét, amely ellen fellebbezett. A fellebbezésben egyebek mellett újra kérte, hogy a bíróság forduljon az Alkotmánybírósághoz, illetve kérjen előzetes döntéshozatalt az Európai Bíróságtól.
Az ítélőtábla a pénteki tárgyaláson nem hozott végzést erről a két kérelemről sem.
Az ítélőtábla előbb a Fővárosi Törvényszék ítéletét ismertette. A törvényszék elutasította mindazon általános szerződési feltételek esetében a törvényi vélelem megdöntését, amelyek a per alapjául szolgáló törvény hatálya alá tartoznak. A törvény ugyanis eleve feltételezi azt, hogy a pénzügyi intézmény általi egyoldalú szerzőmódosítási lehetőségek tisztességtelenek. Ezt a feltételezést – vélelmet – lehet megdönteni, a magyar állam, mint alperes ellen indított perben.
Az elsőfokú bíróság elutasította a felperes lízing cég kérelmét, hogy rendeljen ki szakértőt az ügyben. Ugyancsak elutasította azt, hogy az Alkotmánybírósághoz, továbbá előzetes döntéshozatalért az Európai Bírósághoz forduljon.
Az előbbit azért utasította el a törvényszék, mivel megítélése szerint a per alapját képező törvény nem alkotmányellenes, míg az Európai Bíróságnak feltenni javasolt kérdések nem jogértelmezésre irányultak, hanem azt állították, hogy a magyar jog nem felel meg az uniós jognak.
A felperes lízing cég a fellebbezésében az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését, és az elsőfokú eljárás megismétlését kérte, mivel véleménye szerint a szerződési feltételei tisztességesek voltak.
Ezentúl kérte, hogy az ítélőtábla forduljon az Alkotmánybírósághoz, illetve kérjen előzetes döntéshozatalt az Európai Bíróságtól.
Az alperes magyar állam jogi képviselője az elsőfokú ítélet kiegészítését kérte, mivel a szimmetria és az arányosság követelményét nem vizsgálta teljeskörűen a törvényszék. Ezen túl pedig szükségtelennek tartotta az Alkotmánybírósághoz és az Európai Bírósághoz fordulást.
A felperes lízing cég jogi képviselője azt kérte az ítélőtáblától, hogy mérsékelje az alperes állam jogi képviselője által kért munkadíjat, amelyet az nettó 3 millió 535 ezer forintban jelölt meg. A jogi képviselő ugyanis a UnitCredit csoport több cégét is képviseli, így a munka ismétlődik, amely visszaköszön az írásbeli anyagok egyezőségében. Emellett újra kérte azt, hogy a bíróság rendeljen ki szakértőt az ügyben.
Miután a felek jogi képviselői kiegészítették az írásbeli beadványaikat, a bíróság berekesztette a tárgyalást és a határozathozatal kihirdetését október 21-ére halasztotta.(MTI)

Scroll To Top