Devizahitelek – Az FHB Jelzálogbank Nyrt. pert fontolgat

Az FHB Jelzálogbank Nyrt. pénteken bejelentette, hogy szándékában áll az egyoldalú szerződésmódosítást tartalmazó szerződési feltételek tisztességének bizonyítása érdekében pert indítani.

A pénzintézet a Budapesti Értéktőzsde honlapján közölte: alkotmányjogi és bankszakmai szempontból aggályosnak tartja az Országgyűlés által július 4-én elfogadott, a devizahitelekkel kapcsolatos törvényt, és ha a jogszabály változatlan tartalommal hatályba lép, jogorvoslati lehetőséget keres.
A közleményben hangsúlyozzák: a bank fenntartja azt az álláspontját, miszerint a kölcsönkérelem feldolgozása, a kölcsönszerződés megkötése, majd a kölcsön folyósítása, nyilvántartása és kezelése során a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseinek, a magatartáskódexnek, valamint a mindenkor hatályos egyéb fogyasztóvédelmi jogszabályoknak, felügyeleti ajánlásoknak megfelelően, az illetékes felügyeleti szervek által ellenőrzötten járt el.
Ennek megfelelően szerződéseik érvényesek, azok rendelkezései pedig tisztességesek – szögezik le.
Az előzetes becslések alapján az árfolyamrés alkalmazásának semmissége következtében az FHB-csoportnak várhatóan mintegy 4,5 milliárd forint visszatérítési kötelezettsége keletkezik, amelyre a csoport a második negyedévben céltartalékot képzett.
Az egyoldalú szerződésmódosítások tisztességességére vonatkozó törvényi rendelkezés hatása 12-15 milliárd forintra becsülhető, a végső összeg az elszámolás módjától, az elévülésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmezésétől függően ettől eltérhet. A bank ezzel az összeggel kapcsolatosan kíván élni a jogorvoslati lehetőséggel.
Az elfogadott jogszabály miatt várható veszteségek elszámolása nem veszélyezteti a bankcsoport tőkekövetelményének teljesítését – olvasható a közleményben.(MTI)

Scroll To Top