Devizahitelek – Az Együtt-PM törvénymódosító javaslatot nyújt be az árfolyamrés ügyében

Az Együtt-PM Szövetség törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűléshez, amely előírná, hogy a devizahitel-szerződések esetében a kölcsönösszeget, a törlesztő részleteket és egyéb, a fogyasztó által fizetendő költségeket a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyama alapján kell elszámolni.

Az ellenzéki szövetség vasárnapi közleménye szerint a javaslat értelmében a pénzügyi intézményeknek újra kell kalkulálniuk a forintban folyósított kölcsönösszegnek megfelelő devizaösszeget, és újra kell számítaniuk a a fizetendő törlesztő részletek és más fizetési kötelezettségek összegét, visszamenőlegesen is.
Amennyiben e kalkuláció alapján a fogyasztónak túlfizetése mutatkozik, azt főszabályként az eredeti esedékességgel a tőketartozás csökkentéseként kell elszámolni, megszűnt szerződések esetén pedig ki kell fizetni számára.
Az Együtt-PM hivatkozik arra, hogy a Kúria június elején hozott elvi határozatában megállapította: a devizaalapú hitelszerződésekben alkalmazott úgynevezett “árfolyamrés” tisztességtelen volt.
Álláspontjuk szerint a tisztességtelenség orvoslását a perek tömeges megindítása helyett törvényalkotás útján kell rendezni.(MTI)

Scroll To Top