BÉT határozat – E-Star Kereskedés felfüggesztése

A Tőzsde vezérigazgatójának 41/2013. sz. határozata az E-STAR törzsrészvények, illetve az E-STAR 2015/A, az E-STAR 2016/C valamint az RFV 2014/A kötvények kereskedésének felfüggesztéséről a 2013. február 4-i Tőzsdenapon 14:00 órától a Tőzsdenap hátralévő részére.

A Kibocsátó 2013. február 4. napján 14:00 órai kezdettel csődegyezségi tárgyalást tart, melynek
keretében a Kibocsátó működését meghatározó jelentős információk hangozhatnak el, illetve olyan
döntések születhetnek, melyek a nyilvánosságra hozatalukat megelőzően csak a befektetők és piaci
szereplők egy szűkebb köre számára hozzáférhetők.
Tekintettel arra, hogy a fenti információk a Kibocsátó részvényei és kötvényei árfolyamát jelentős
mértékben befolyásolhatják, így nyilvánosságra hozatalukig nem biztosítható a rendezett, áttekinthető
és tisztességes kereskedelem fenntartása.
”A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és
Forgalombantartási Szabályokról” című szabályzat 23.1 a) pontja szerint a Tőzsde jogszabályban
meghatározott esetekben felfüggesztheti az adott értékpapír kereskedését. (BÉT)

 

http://bet.hu/newkibdata/113081590/E_STAR_FFHAT_130204_HU.pdf

Scroll To Top