Az OTP 37,2 milliárd forint adózott nyereséget ért el az első negyedévben

Az OTP Bankcsoport az idén az első negyedévben 37,2 milliárd forint konszolidált adózott nyereséget ért el, ami több mint a duplája az elmúlt negyedévi 17,4 milliárdnak, és 12 százalékkal alacsonyabb a tavaly azonos időszakinál – tette közzé a bank csütörtökön publikált gyorsjelentésében.

A negyedéves adózott eredmény jobb lett az elemzők által várt 34 milliárdot kissé meghaladó konszenzusnál.
A nemzetközi pénzügyi jelentési szabvány (IFRS) szerinti konszolidált, nem auditált gyorsjelentés szerint az adózás előtti profit negyedéves szinten 33 százalékkal 51,3 milliárd forintra nőtt, éves összehasonlításban 5 százalékkal csökkent. A bankadó nélkül számított adózott eredmény 44,1 milliárd forint volt, 4 százalékkal haladta meg a bázisidőszakét és 37 százalékkal a megelőző negyedévit.
A beszámolóban megjegyzik, hogy a javuló makrogazdasági mutatók csak lassan éreztetik hatásukat az OTP Bankcsoportnál a banküzem szintjén: továbbra is visszafogott a hitelkereslet, és részben a portfoliók stagnálása miatt a késedelmes hitelek aránya egyelőre tovább nő. Hozzáteszik azonban, hogy mindez összhangban van a menedzsment idei várakozásaival, és 2011 második felétől már érzékelhető javulással számolnak.
A kedvező fejlemények közé sorolják, hogy éves összehasonlításban jelentősen javult a külföldi leányvállalatok
profit hozzájárulása: szemben a 2010. első negyedévi 1,6 milliárd forintos veszteséggel, az elmúlt negyedévben 11,2 milliárd forint adózott eredményt termeltek a külföldi – elsősorban az orosz és a bolgár – leányvállalatok.
A csoport 2011. első negyedévi egyedi tételekkel korrigált működési eredménye 105,5 milliárd forint volt  gyakorlatilag
megegyezett az előző negyedévivel, míg éves szinten 3 százalékos a visszaesés. Utóbbi a korrigált egyéb nettó nem kamatjellegű bevételek 64 százalékos visszaesésével magyarázható, ami a magyar állampapír portfolión a bázisidőszakban elért jelentős árfolyamnyereség következménye. Eközben mind a korrigált nettó kamatbevételek, mind pedig a nettó jutalékeredmény nőtt éves összehasonlításban: előbbi 6, utóbbi 5 százalékkal. Negyedéves alapon a csökkenés 2, illetve 13 százalék volt.
A nettó kamatmarzs (6,33 százalék) a tavaly azonos időszakihoz képest 33 bázisponttal, a megelőző negyedévihez képest 10 bázisponttal nőtt, elsősorban az orosz kamateredmény látványos felfutása miatt.
A működési költségek a várakozásnak megfelelően nőttek 3 százalékkal, az egyedi tételek nélküli kiadás/bevétel
mutató (44,8százalék) 1,5 százalékponttal nőtt éves összehasonlításban.
Éves szinten a hitelállomány legnagyobb mértékben Oroszországban bővült (árfolyamszűrten 25 százalékkal) – ezen belül a lakossági fogyasztási hitelek 60 százalékkal nőttek -, a többi piacot inkább stagnálás, vagy kisebb visszaesés jellemezte. Nagyobb mértékű csökkenés Ukrajnában (6 százalék) és Montenegróban (13 százalék) volt.
Magyarországon a bank részesedése továbbra is 34 százalékos az újonnan folyósított jelzáloghitelek terén, a mikro- és
kisvállalkozói hitelek állománya 8 százalékkal bővült éves szinten, a magyar nagyvállalati hitelek pedig szinten maradtak.
A hitelportfolió minőségének romlása 2011 első negyedévében korrigáltan 54 milliárd forintos kockázati költségképzést jelentett, 2 százalékkal kevesebbet mint egy éve, és 19 százalékkal kevesebbet mint az előző negyedévben. A 90 napon túl elmaradó hitelek aránya nőtt, elérte a 15 százalékot, a növekedés nagy része azonban az OTP Core egy egyedi szindikált hitelének bedőlésével magyarázható. E tétel nélkül a problémás hitelképződés a tavaly utolsó negyedévi
szint körül alakult volna. Az év hátralévő részében csoportszinten a romlás ütemének mérséklődését várja a menedzsment.
Az OTP Csoport IFRS szerinti konszolidált tőkemegfelelési mutatója javult, 2011. március végére 17,7 százalékra emelkedett, az elsődleges tőke (Tier1 ráta) nagysága számottevően, 1,0 százalékponttal, 14,8 százalékra nőtt az elmúlt 12 hónapban.
A mérlegfőösszeg éves összehasonlításban 1 százalékkal csökkent, negyedéves viszonylatban 2 százalékkal nőtt, 9.672,4 milliárd forintra. Eközben a 7.000 milliárdot meghaladó ügyfélhitelek az előző negyedévitől 6 százalékkal maradtak el, az egy évvel korábbit pedig 2 százalékkal haladták meg.
A Bankcsoporton belül az OTP Core (magyarországi alaptevékenység) 2011 első negyedévében bankadó nélkül 32,9 milliárd forintos adózott eredményt realizált, amely a bázisidőszaktól 20, az előző negyedévtől pedig 7 százalékkal marad el. A visszaesés döntően a kockázati költségek növekedésének a következménye.
Az OTP papírok a Budapesti Értéktőzsde A kategóriájában forognak. A papír a szerdai kereskedést 6.100 forinton zárta, 90 forinttal alacsonyabban a megelőző napinál. Az elmúlt egy évben a részvény árfolyamának maximuma 6.450 forint, minimuma pedig 4.500 forint volt. (MTI)

Scroll To Top