Adófizetési kedvezmények járvány idején

A koronavírus-járvány következtében példátlan gyorsasággal születtek meg új jogszabályok és változtak meg az adózással kapcsolatos gyakorlatok. A kormányrendeletek többek között rugalmasabb határidőkkel és az adótartozás mérséklésének lehetőségével könnyítenek az adózók helyzetén. A kedvezmények érvényesítéséhez azonban szigorú előfeltételeket szükséges teljesíteni.

Fizetési kedvezmények a járványhelyzetben

A COVID-19 járvány okozta rendkívüli helyzetben számos adózási könnyítéssel segíti a magyar kormány a nehéz helyzetbe került hazai vállalkozásokat. A kedvezményeknek alapvetően két kategóriája van: az adótartozás mérséklése, illetve a fizetési könnyítés. Utóbbi az adótartozás részletekben történő kifizetését vagy a fizetés halasztását jelenti. A könnyítések normál esetben is kérvényezhetők, ugyanakkor a Deloitte Legal szakértői felhívták a figyelmet, hogy a jelenlegi veszélyhelyzetben az adózók extra kedvezményeket is igénybe vehetnek. „A fizetési könnyítés igénybevételéhez az adózónak – neki fel nem róható okból – átmeneti fizetési nehézséggel kell küzdenie. Az adóhatóság tájékoztatója szerint a járványügyi helyzet olyan körülménynek minősül, ami miatt megítélhető a fizetési könnyítés, és a megszokott gyakorlattal ellentétben nem számítanak fel késedelmi pótlékot sem” – mondta dr. Takács Diána, a Deloitte Legal ügyvédje.

A másik, vállalkozások által igénybevehető kedvezmény az adótartozás csökkentése. Ez az általános szabályok szerint kizárólag természetes személyek esetében lenne engedélyezhető, de a járványügyi helyzetre való tekintettel gazdasági társaságok is igényelhetik. Ennek vannak bizonyos feltételei, amelyeket fontos szem előtt tartani: az adótartozás csak egy alkalommal, maximum 20 százalékkal, de legfeljebb 5 millió forinttal csökkenthető, és csak egy adónem esetében kérelmezhető. A kedvezményt csak abban az esetben ítélik meg, ha az adótartozás megfizetése ellehetetlenítené a vállalkozás gazdálkodási tevékenységét a járványhelyzetre visszavezethető okból, viszont ebben az esetben a kedvezmény automatikusan megilleti a vállalkozást.

„A bírság- és a pótléktartozás mérséklésére vagy elengedésére ugyanakkor az általános méltányossági eljárás szabályai vonatkoznak. A veszélyhelyzetre való tekintettel az adóhatóság várhatóan gyorsabban fog dönteni az engedélyezésről, mint eddig. Fontos adalék, hogy a kormányrendelet által engedélyezett kétféle kedvezmény együttesen ugyanarra az adónemre nem alkalmazható” – figyelmeztetett dr. Bereznai Henrik, a Deloitte Legal ügyvédjelöltje.

Hogyan ellenőriz a hatóság?

A fizetési kedvezmények engedélyezése során az adóhatóság vizsgálni fogja, hogy az adófizetési kötelezettség teljesítését tényleg a COVID-19 járvány akadályoztatja-e. Ezt különböző szempontok alapján teszi: egyrészt megnézi, hogy a fizetési akadályoztatás mikor merült fel és pontosan mi a kiváltó oka. Másrészt pedig összehasonlítja a gazdálkodó adatait a járványhelyzet előtti és alatti állapotában, és ez alapján mérlegeli, hogy a visszaesés mivel függ össze.

A fizetési kedvezmények engedélyezésére vonatkozó eljárásokon túlmenően az adóhatóság – a veszélyhelyzet ellenére – tovább folytatja az általános ellenőrzési tevékenységét is, amelyek lefolytatása azonban sok esetben nehézkessé vált.

„A távmunkából kifolyólag sokan nem férnek hozzá fontos iratokhoz, amelyek szükségesek lehetnek ahhoz, hogy egy ellenőrzés során segítsék az adóhatóság munkáját. De szerencsére akadályoztatás esetén a jogszabályok több lehetőséget is biztosítanak az adózók számára. Megoldás lehet, ha nyilatkozattal kérik az adóhatóságot, hogy szüntesse meg az eljárást, mert annak lefolytatása elháríthatatlan akadályokba ütközik. Ha az eljárás megszüntetésére nincs lehetőség, akkor pedig határidő hosszabbítással élhetnek az adózók. Ezen kívül ismételt ellenőrzés iránti kérelemmel kezdeményezhető egy korábban már lezárt időszak felülellenőrzése, illetve igazolási kérelem előterjesztésére is lehetőség van, amelynek határidejét most rugalmasabban kezelik” – tette hozzá dr. Bereznai Henrik.

A szakértők arra figyelmeztettek: amennyiben nem tudjuk időre teljesíteni az ellenőrzésre vonatkozó kéréseket, arról minden esetben haladéktalanul tájékoztatni kell az adóhatóságot. Ennek elmulasztása ugyanis az ellenőrzési eljárás akadályoztatásának minősül, és akár egymillió forintig terjedő bírsággal is járhat.

A témában készült podcastfelvételt, melyben a Deloitte Legal szakértői járják körbe a témát, ezen a linken hallgatható meg teljes egészében.

 

Deloitte-ról

A Deloitte számos iparágban nyújt könyvvizsgálati, valamint adó- és egyéb tanácsadási, továbbá jogi szolgáltatásokat (ügyfeleinknek együttműködő ügyvédi irodánk, a Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási szolgáltatásokat) állami és magáncégek részére egyaránt. Több mint 150 országban jelen lévő hálózatán keresztül a Deloitte világszínvonalú szakértelmével és minőségi szolgáltatásaival segíti ügyfeleit abban, hogy megfeleljenek az előttük álló üzleti kihívásoknak. A Deloitte mintegy 312 000 szakértője egytől egyig arra törekszik, hogy a kiválóság mércéjévé váljon.

A Deloitte név az Egyesült Királyságban “company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited társaságra és tagvállalatainak hálózatára utal, melyek mindegyike önálló, egymástól elkülönülő jogi személy. A Deloitte Touche Tohmatsu Limited és tagvállalatai jogi struktúrájának részletes bemutatását a következő link alatt találja: www.deloitte.com/hu/magunkrol.

 

Scroll To Top