A változásokból adódó lehetőségek

A globális gazdasági talpra állás több szakaszban fog lezajlani: először helyre kell hozni a pénzügyeket, országonként stabilizálni kell a fertőzések terjedését, be kell indítani a reálgazdaságot, majd jöhet a gazdaságélénkítés. A jegybankok részben már nekiláttak a pénzügyek rendbehozatalának, és van némi előrelépés az esetszámok stabilizálása terén is, bár az újabb fertőzéshullámok veszélye sajnos továbbra sem zárható ki. Mivel a legtöbb országban egyelőre továbbra is érvényben maradnak a korlátozások, a reálgazdaság beindítása még nem időszerű. Amíg a végső kereslet és a foglalkoztatottság csökkenését nem sikerül megállítani, addig meg is maradnak a reálgazdaságra ható feszültségek. Egymást érik a piaci zavarok, amelyek kihívásokat és lehetőségeket is kínálnak a befektetőknek.

A különböző régiókban, ágazatokban, sőt az egyes vállalatok szintjén is nagyon eltérő fejlemények várhatók, ezért a hosszú távú értékteremtés során fontos lesz a szelektivitás. Ahhoz, hogy külön tudjuk választani a túlélőket és a győzteseket, miközben elkerüljük a súlyosabban érintett szegmensekben bedőlő vállalkozásokat, alaposan ismernünk kell a cégeket és az ágazatokat is. A válság és a talpra állás egyes szakaszai során a kulcsszó a gyors helyzetfelismerés és a befektetési stratégia rugalmas változtatása lesz” – értékeli a helyzetet Al-Hilal István, a Fidelity International közép-kelet európai igazgatója..

 

Taktikai eszközallokáció

 

A helyenként már látható biztató jelek ellenére úgy véljük, még nem jött el a fenntartás nélküli kockázatvállalás ideje. Az elmúlt hónapban a központi intézkedések hatására lezajlott rali mögött egyes régiókban jócskán le vannak maradva a gyenge reálgazdasági adatok, bár a hitelek terén már kínálkoznak vonzó hozam/kockázati lehetőségek, főleg az USA befektetési minősítésű és magas hozamú szegmensében.

A nagy eladási hullám csúcspontján a hitelszpredek számottevően megnőttek, és a válogatás nélküli eladás vonzó értékeltségeket eredményezett, főleg a stabil mérleggel és cashflow-val rendelkező vállalati papírok körében. Márciusban az értékeltségek és a Fed március 23-án végrehajtott jelentős beavatkozása nyomán a Fidelity elkezdte konstruktívan megítélni a befektetési minősítésű kötvényeket. Miután a Fed a közelmúltban úgy döntött, vállalati részvényeket (köztük bukott angyalokat is) vásárol, a magas hozamú papírokat is elkezdték pozitívabban megítélni. Mindaddig, amíg nincs érezhető változás a gazdasági háttérben, addig vélhetően inkább csak kötvényekkel, és nem részvényekkel fogják bővíteni a kockázati kitettségüket.

Az USA részvényeihez óvatosabban közelítenek, főleg az alacsony tőkésítettségű vállalatokéihoz, mivel ezek kevésbé vannak felkészülve a válság kezelésére. Jobban kedvelik az ázsiai részvényeket, mivel több közöttük az energiaimportőr, melyeknek jól jönnek az alacsony kőolajárak; ezek az országok előrébb tartanak a válság következményeinek a felszámolásában, és kedvező hosszú távú lehetőségek adódnak a kínai fogyasztáshoz kapcsolódóan is. Ugyanakkor mind a részvények, mind a kötvények terén óvatosan állnak a feltörekvő piacokhoz, mivel ezeknek kevesebb eszközük van a gazdaság élénkítésére, a kamatok alacsonyan tartására és a tőkekivonás megakadályozására.

 

Részvényértékeltségek és lehetőségek

 

A rövid távú bizonytalanság és a válogatás nélküli eladási hullám komoly árfolyam-anomáliákhoz vezetett, főleg az olyan, jó minőségű vállalkozások esetében, amelyeknek a jövedelme és az osztaléka normalizálódni kezdhet a korlátozások feloldását követően. A mostani válság természete nagyon eltér az összes többiétől – nem egy vállalat, mely gond nélkül átvészelte a 2008-as pénzügyi világválságot, most egyik napról a másikra részlegesen vagy teljesen bedőlt. Kritikus jelentőséggel bír, hogy tisztában legyünk azzal, mennyire képes egy cég kezelni a jelenlegi helyzetet megfelelő pénzforrások mozgósításával és a költségei csökkentésével – ehhez pedig pontosan ismernünk kell magát a céget és az ágazatot, amelyben működik.

A rövid távú bizonytalanság és a válogatás nélküli eladási hullám komoly árfolyam-anomáliákhoz vezetett, főleg az olyan, jó minőségű vállalkozások esetében, amelyeknek a jövedelme és az osztaléka normalizálódni kezdhet a korlátozások feloldását követően.

 

Az ilyen, rendkívül bizonytalan környezetben a legfenntarthatóbb pénzügyi struktúrával rendelkező vállalatok általában jobban teljesítenek, és piaci részesedést hódítanak el a vergődő vetélytársaiktól. Ez némi védelmet jelent a lefelé mutató kockázatokkal szemben, és jó kilátásokat ígér a fellendülés időszakára nézve. A globális és a kínai növekedésből profitálni tudó cégek várhatóan gyorsabban talpra állnak majd.

 

Kötvényértékeltségek és lehetőségek

 

Mind a likviditás, mind az értékeltségek jól reagáltak a jelentős szabályozói beavatkozásokra, bár a fejlett piaci államköt­vények továbbra is a historikus mélypontok közelében járnak. A hitelszpredek világszerte komoly fejlődést mutatnak, és mind a likviditás, mind a kötvénykibocsátók piacra jutási lehetőségei javultak. A ralit követő értékeltségek azt mutatják, hogy a befektetők szeretnének keresztüllátni a kihívásokkal terhelt makrogazdasági háttéren, ami óvatosságra int, és még jobban aláhúzza a szelektivitás fontosságát.

A ralit követő értékeltségek azt mutatják, hogy a befektetők szeretnének „keresztüllátni” a kihívásokkal terhelt makrogazdasági háttéren, ami óvatosságra int, és még jobban aláhúzza a szelektivitás fontosságát.

 

 

Ettől függetlenül a Fidelity úgy véli, hogy a magas hozamú piac egyes szegmensei ellensúlyozzák a megnövekedett csődkockázatot, és hosszabb távon vonzó kockázattal korrigált hozamokat kínálnak, hiába marad a válság miatt egyelőre magas a volatilitás. A hitelminősítések az előttünk álló hónapokban továbbra is lefelé módosulnak majd, bár a minősítő intézetek a vállalatokra ható nehézségeket némi késéssel követve frissítik csak az értékeléseiket. Egyes „bukott angyalok” – vagyis a befektetési minősítésűből magas hozamúvá visszaminősített vállalatok – lehetőségeket kínálnak, főleg azok, amelyek csökkenteni tudják a tőkeáttételüket, és később ismét megkapják a befektetési minősítést, és/vagy amelyeknek kapóra jönnek a BB-minősítésű papírokat célzó jegybanki kötvényvásárlások.

 

Hosszabb távú változások

 

Regionális anomáliák

 

A normalizálódás sebességének és körülményeinek különbségei miatt az országok szintjén és eltérő időtávokon belül is lesznek nyertesek és vesztesek. A talpra állás sebességének és pályájának figyelembe vételével végzett tőkeallokáció vonzó lehetőségeket kínálhat. A demográfiai jellemzők hosszabb távon viszonylag előre látható hatással vannak a befektetések eredményére. A fiatal népességű, növekvő létszámú középosztállyal rendelkező országok az élénk fogyasztásból profitálhatnak, mely eleinte a technológiai, később a szabadidős és utazási termékekre és szolgáltatásokra irányul. Az idősödő népességű országokban inkább az egészségügy és a technológiai megoldások terén van igény beruházásokra. A Fidelity szerint Ázsia, ahol a normalizálódás üteme gyorsabb, a lakosság átlagéletkora pedig alacsonyabb,az összes kontinens közül a legjobb hosszú távú lehetőségeket kínálja, főleg a biztosítások és az egészségügy terén. Az Ázsián kívüli fejlődő országok miatt jobban aggódnak, mivel ezek erőforrások tekintetében kevésbé vannak felkészülve a válság és következményei kezelésére.

Globalizáció helyett „indigenizáció”

 

A globalizáció körülményei már a Covid-19 előtt is változóban voltak – gondoljunk csak az USA és Kína között kirobbant kereskedelmi háborúra. A változást felgyorsította, hogy a járvány próbára tette az egészségügyi, a gyógyszeripari, az élelmiszeripari, a technológiai és az infrastrukturális ellátási láncokat. Ezeket a területeket ezentúl nemzetbiztonsági szempontból egyre kiemeltebb jelentőségűként fogják kezelni, és a hangsúly a jövőben a belföldi vagy saját régión belüli beszerzési forrásokra helyeződik át. Szigorodni fog a szabályozói és felügyeleti tevékenység is, így ezek az ágazatok némileg a közművekhez és a védelmi iparhoz válnak hasonlatossá. Bár a szabályozók sokasodása idővel a profit csökkenéséhez vezethet, a jövedelem és a cashflow várhatóan stabilizálódni fog, ami kedvező hatással lesz az értékeltségekre. Ezek az ágazatok akár nyertesek is lehetnek, viszont az országokon belüli és az országok közötti fizikai utazások számának csökkenése miatt ez a folyamat kedvezőtlenül érintheti az utazási, a szabadidős, a szálláshely- és a közlekedési ipart, valamint a határokon átívelő oktatást.

 

A fogyasztói viselkedés technológiai forradalma

 

A kijárási tilalom hatására a fogyasztás a fizikai üzletek felől az e-kereskedelem és a házhoz szállítás felé tolódott el. A változás különösen szembetűnő az online ételkiskereskedelem területén, amelynek az elfogadott­sága korábban csak lassan javult, ma azonban látványos ütemben gyorsul, és a tendencia várakozásaink szerint a megszorítások feloldását követően is jellemző marad. A fogyasztók egyre jobban odafigyelnek a jólétükre is, ami jót tesz a sportcikkeket és az életminőség javítását célzó termékeket árusító vállalkozásoknak. A szabadidős utazás előbb-utóbb újból beindul majd, főleg a fiatalok körében, de a biztonságra, valamint a minőségi desztinációkra és szálláshelyekre ezentúl minden utazó nagyobb hangsúlyt fog helyezni.

Az emberek hozzászoknak a távmunkához is, így egyre többen ruháznak be az otthoni irodájukba és számítástechnikai eszközökbe. A távközlési és a technológiai cégek, valamint az adatkapcsolat-szolgáltatók hosszú távú nyertesek lehetnek, csakúgy, mint az érintés nélküli fizetés, a távoktatás és az orvosi távkonzultáció ágazata. Általánosságban elmondható,

 

hogy azok a tevékenységek, melyeket a járvány az online csatornákra terelt, például a személyes  értekezletek, a fitnesz-edzések vagy a bevásárlás, jelentős részben a kijárási tilalom feloldása után is online zajlanak majd, mert az emberek nagyra értékelik, hogy így időt és pénzt takaríthatnak meg.  Ez pedig kapóra jön majd az e tevékenységekhez szükséges platformokat birtokló és a csatlakozást/infrastruktúrát szolgáltató cégeknek. Az adatkapcsolat-szolgáltatók nemzetgazdasági jelentősége is növekedhet, így az ágazatba irányuló beruházások is megélénkülhetnek. Európa le van maradva az USA és Kína mögött az 5G mobilhálózat kiépítése terén, de a járvány után az online tevékenység megélénkülése kapcsán vélhetően ez a terület is nagyobb figyelmet kap majd.

 

A Covid-19 hatására új értelmet nyert az online adatbiztonság és a Big Tech dominanciája körüli vita is. A válság felszínre hozta, hogy milyen kritikus szerepet töltenek be a technológiai óriáscégek a modern társadalom életében – ezt az is jól illusztrálja, hogy az Amazon beszállt a Deliveroo nevű, bajba jutott étel-házhozszállítási szolgáltató finanszírozásába, mivel felismerte e szolgáltatás létfontosságú jellegét. Egy másik példa a Kínában zajló állandó video-megfigyelés, melyet Európában és Észak-Amerikában rossz szemmel néznek, viszont Kínának lehetővé tette a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követését és a kijárási tilalom betartatását. A válság hatására megváltozhat a jelenség megítélése, ami jó lehetőségeket teremthet egyes techcégek számára.

Egészségügy

 

Az egészségügyben többféle változás is várható. Először is, a gyógyszeripari és biotechnológiai vállalatok a járvány elleni harc frontvonalában vannak, így elképzelhető, hogy e szerepük hatására enyhülni fog a rájuk nehezedő politikai és árképzési nyomás. Egy másik terület, amelynek jól jöhet a kialakult helyzet, az orvosi diagnosztika, mely a vírus terjedésének nyomon követésének költséghatékony és nélkülözhetetlen eszköze, ezért arra számítunk, hogy a jövőben a korábbinál több befektetés áramlik majd ide.

 

A távorvoslás, vagyis a távoli betegellátás iránt jelentősen megnőtt a kereslet, és a tendencia hosszabb távon is fennmaradhat az egészségügyi informatika és digitalizáció területére már most is áramló befektetések részeként. Végül a válság rámutatott arra is, hogy egyes kórházi rendszerek alulfinanszírozottak, ezért joggal várható, hogy ezekben a jövőben több beruházásra kerül sor, hogy hatékonyabban tudják kezelni a komolyabb járványokat. Ennek költsége jóval alacsonyabb lesz, mint a kijárási tilalmakból és egyéb megszorításokból származó gazdasági kár.

 

Fontos tájékoztatás

A befektetések értéke csökkenhet és nőhet is, és előfordulhat, hogy a befektetők nem kapják vissza a teljes befektetett összeget. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre megbízhatóan a jövőbeli hozamokat.
Ezeket az anyagokat csak tájékoztatás céljából közöljük, és csak a címzettként szereplő jogi vagy természetes személynek szól.
Ezek az anyagok nem számítanak hivatalos közleménynek, a Fidelity befektetéskezelési szolgáltatásainak igénybe vételére szóló felhívásnak vagy ajánlatnak, vagy bármely értékpapír vagy befektetési termék megvásárlására vagy eladására szóló ajánlatnak vagy bármely ilyen ajánlat elfogadására szóló felhívásnak.
A Fidelity nem állítja, hogy a jelen anyag tartalma minden földrajzi térségben felhasználhat, vagy hogy az itt tárgyalt tranzakciók vagy szolgáltatások minden joghatóság vagy ország területén bármely befektető vagy egyéb fél számára hozzáférhetőek, értékesíthetők vagy igénybe vehetők.
A befektetők vegyék figyelembe, hogy az itt közölt nézetek esetleg már nem aktuálisak, és hogy azok alapján a Fidelity esetleg már meghozta a szükséges intézkedéseket. Az itt közölt nézetek csak az itt megjelölt napon érvényesek, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A jelen anyagot a Fidelity International állította össze, és előzetes engedély nélkül nem sokszorosítható és terjeszthető.
A jelen anyag nem az Egyesült Államokban tartózkodó személyeknek szól (akik nem is cselekedhetnek a jelen közleményben foglaltak alapján), és csak az olyan joghatóságok területén belül tartózkodó személyeknek szántuk, amelyekben az érintett alapok forgalmazási engedéllyel rendelkeznek, vagy ahol ilyen engedélyre nincs szükség. A Fidelity nem jogosult arra, hogy Kína kontinentális területén befektetési alapokat vagy termékeket kezeljen, illetve forgalmazzon, vagy hogy ott élő személyeknek befektetéskezelési vagy -tanácsadási szolgáltatásokat kínáljon.
A jelen anyagban szereplő információkat mindenki saját kezdeményezésére olvassa el, és saját maga felelős a vonatkozó helyi törvények és jogszabályok betartásáért, és ki kell kérnie saját befektetési tanácsadóinak véleményét. A jelen anyagban harmadik felektől származó tartalom is szerepelhet, mely a Fidelity egyetlen vállalatával sem kapcsolatban álló vállalatoktól származik („Harmadik felektől származó tartalom”). A Fidelity nem vett részt a Harmadik felektől származó tartalom előkészítésében, elfogadásában vagy szerkesztésében, és sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem ajánlja vagy helyesli azt.
A Fidelity International annak a vállalatcsoportnak a neve, mely az Észak-Amerikán kívüli, meghatározott joghatóságok területén termékeket kínáló és szolgáltatásokat nyújtó globális befektetéskezelési szervezetet alkotja. A Fidelity és a Fidelity International név, a Fidelity International logó és az F embléma a FIL Limited bejegyzett védjegyei. A Fidelity csupán tájékoztatást nyújt különböző termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, de nem ad befektetési tanácsokat, és nem tesz az egyéni körülményeken alapuló, személyre szóló javaslatokat.
Európában kiadja a Financial Conduct Authority által bejegyzett és felügyelt FIL Investments International (FCA regisztrációs száma: 122170), a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) által bejegyzett és felügyelt FIL (Luxembourg) S.A., és a FIL Investment Switzerland AG.
ED20-150 MKAT8691

Scroll To Top