Véget ért a dráma – Bejegyezte a cégbíróság az E-Star zártkörű tőkeemelését

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a cégjegyzékbe az E-Star Alternatív Nyrt. alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő felemelését – jelentette be a társaság hétfőn a BÉT honlapján.

Az E-Star alaptőkéje 26,400 millió forintról 525,314 millió forintra nő 49 891 445 darab A sorozatú, 10 forint névértékű, részvényenként 366 forint kibocsátási értékű törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával.
A tőkeemelésre kijelölt gazdasági társaságok az E-Star Reorganizáció-01 Kft., az E-Star Transzfer-02 Kft., az E-Star Debt-Equity-03 Kft. és az E-Star Capital-Share-04 Kft., amelyek a  részvények keletkeztetése és hitelezők részére történő átruházása közötti időszakban nem rendelkeznek tényleges befolyással a társaságban, a megszerzett részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhatnak, a részvényeket a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.
Az E-Star a tőkeemelés sikeres lebonyolításával és bejegyzésével jelentős lépést tett a csődegyezség sikeres végrehajtása felé, a végrehajtás esetleges kockázatai jelentősen mérséklődnek – közölte a társaság.
A cég haladéktalanul megkezdi a végrehajtás második szakaszát, a részvények megkeletkeztetésére és tőzsdei bevezetésére irányuló eljárásokat a PSZÁF, a Keler Zrt. és a BÉT előtt, majd ezt követően a részvények transzferálását a hitelezők részére a csődegyezségi megállapodásban foglaltak szerint.
A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a konverzió keretében kiosztandó részvényeket csak azok számára tudja transzferálni, akik az ehhez szükséges értékpapírszámla adataikat eljuttatták a társasághoz, és – amennyiben kötvényköveteléssel rendelkeztek – kötvényeiket a csődegyezségi megállapodásban foglaltaknak megfelelően transzferálták.
A budapesti székhelyű E-Star Magyarországon, Lengyelországban és Romániában fő tevékenységként hőtermeléssel és -szolgáltatással, kapcsolódó tevékenységként pedig elektromos energia előállításával, illetve ezek kereskedelmével foglalkozik, illetve Magyarországon közvilágítási rendszerek korszerűsítésével és üzemeltetésével is.
A társaság 2012. december 13. óta állt csődeljárás alatt. A hitelezők jelentős többsége támogatta a csődegyezséget, amelynek értelmében fennálló követeléseikért – legfeljebb 50 millió darab – E-Star törzsrészvényt kapnak. A biztosított, nem vitatott hitelezői követelés összege csaknem 492 millió forint, a nem biztosított, nem vitatott hitelezői követelés összege pedig csaknem 17,9 milliárd forint.
Az elsőfokú bírói döntés a társaság egyezségi megállapodás jóváhagyása iránti kérelmét 2013. július 11-én közzétett végzésében elutasította, a csődeljárást nem jogerősen megszüntette. A cég a Fővárosi Ítélőtáblához fellebbezett, amely szeptember 6-án jóváhagyta a csődegyezségi megállapodást, a csődeljárás megszüntetését.
Az E-Star 2013 első félévében nyereséges volt, adózás utáni eredménye 1,6 millió eurót tett ki.
Az E-Star papírjai a BÉT standard kategóriájában forognak, utolsó záróáruk szeptember 13-án 204 forint volt. Az elmúlt egy évben a papír legmagasabb ára 575, a legalacsonyabb 80 forint volt.(MTI)

Scroll To Top