Kiütött certifikát: EBHENHUBTL21

Az Erste Henry Hub Turbo Long 21 (EBHENHUBTL21; ISIN: AT0000A0ZYF6) certifikát esetében a maradványérték 22 Ft.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának
329/2013. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (továbbiakban: Tőzsde) vezérigazgatója az Erste Group Bank AG (Graben strasse 21., A-1010 Wien, Austria) kibocsátó (továbbiakban: Kibocsátó) Erste Henry Hub Turbo Long 21 Certifikát elnevezésű, EBHENHUBTL21 ticker kóddal rendelkező, AT0000A0ZYF6 ISIN azonosítójú értékpapírjának tőzsdei kereskedését a 2013. augusztus 8-i tőzsdenapon 11 óra 00 perctől kezdődően a 2013. augusztus 12. tőzsdenapon a kereskedési idő végéig visszaállítja. Jelen határozat meghozatalával egyidejűleg a Tőzsde vezérigazgatója 328/2013. számú határozatának a felfüggesztés elrendelésére vonatkozó része hatályát veszti, a certifikát
törlésére és a Maradványértékes Kereskedésre vonatkozó részei változatlanul hatályban maradnak. A ”Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és Forgalombantartási Szabályokról” című szabályzat 29.2 pontja szerint a kérelemnek teljes mértékben helyt adó határozat meghozatala esetén a határozat indoklása mellőzhető. Budapest, 2013. augusztus 8. Katona Zsolt vezérigazgató  (BET)

Scroll To Top