Jogerősen veszített a Merkantil Car

Jogerősen elutasította a Merkantil Car Gépjármű Lízing keresetét a Fővárosi Ítélőtábla szerdai tárgyalásán másodfokon, a társaság az egyoldalú szerződésmódosítási feltételei tisztességtelenségének törvényi vélelmét kívánta megdönteni.

Az ítélőtábla a felperes lízing cég által az állam ellen indított eljárásban az első fokon eljárt Fővárosi Törvényszék ítéletét hagyta helyben, így elutasított azt is, hogy az Alkotmánybírósághoz, valamint előzetes döntéshozatalért az Európai Bírósághoz forduljon.
Az Alkotmánybírósághoz azért nem fordult az ítélőtábla, mivel nem történt visszamenőleges jogalkotás. A per alapját adó törvény a polgári törvénykönyv, valamint a bírói gyakorlat alapján határozta meg a fogyasztói kölcsönszerződés tisztességtelenségének a kritériumait.
Az Európai Bíróságtól pedig azért nem kért előzetes döntéshozatalt az ítélőtábla, mivel a felperes lízing cég nem fogalmazott meg ahhoz intézendő kérdéseket. Emellett nem végső bírói fórum az ítélőtábla, ezért nem kötelező az Európai Bírósághoz fordulnia.
Az egyoldalú szerződésmódosítási feltételek a polgári jogra, nem pedig a hitelintézeti törvényre épülnek. Így azért, mert egy ilyen szerződési feltétel megfelel a hitelintézeti törvény előírásainak, a polgári törvénykönyv szabályai szerint még tisztességtelen lehet. Így az árazási elvek hiába felelnek meg a hitelintézeti törvénynek, és hiába hagyta azokat jóvá a felügyelet, mégis tisztességtelenek.
A fogyasztó által meg nem ismerhető árazási elvek pedig eleve tisztességtelenek, még akkor is, ha azokban érvényesül a lízing cég és a fogyasztó közötti arányosság.
A bíróság idézett több ide vágó Európai Bírósági ítéletet. Ezekből az tűnt ki, hogy a hitelt felvevő fogyasztónak tisztában kell lennie azzal, hogy milyen jövőbeli változások, milyen hatással lesznek a törlesztő részleteire. Emellett pedig lehetővé kell tenni számára, hogy a hátrányos változások esetén felmondhassa a szerződést.
A bíróság, a lízing társaság egyoldalú szerződésmódosítási szabályainak a tisztességességét vizsgálva, az átláthatóságra szorítkozott. Miután ennek nem feleltek meg a feltételek, a többi hat kritériumot már nem is vizsgálta az ítélőtábla.(MTI)

Scroll To Top