Gyorsjelentés 2015 Q2 – OTP: 38,2 milliárd forint adózott nyereség a második negyedévben

Az OTP Bankcsoport a második negyedévben 38,2 milliárd forint konszolidált adózott nyereséget ért el, szemben a bázisidőszak 153,1 milliárd forintos veszteségével, amely meghaladja az elemzői várakozásokat, a hathavi adózott eredmény pedig 40,1 milliárd forint a tavalyi első félévi 147,3 milliárd forintos veszteség után, a két időszak azonban nem összehasonlítható a korrekciós tételek jelentős változása miatt – derül ki az OTP gyorsjelentéséből.

A Budapesti Értéktőzsde honlapján péntek hajnalban közzétett, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján készült jelentés szerint az OTP csoport korrigált konszolidált második negyedévi adózott eredménye 40,6 milliárd forint, 43 százalékkal haladja meg az előző negyedévi 28,3 milliárdot. A működési eredmény minimálisan csökkent, ezt és a több mint négyszeresére növő társasági adóterhelést azonban bőven ellensúlyozta a kockázati költségek 30 százalékos visszaesése, ami az előző negyedévinél alacsonyabb orosz és ukrán kockázati költségeknek köszönhető.
Az első félévi korrigált konszolidált adózott eredmény 68,9 milliárd forint, 7 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbi 74,3 milliárd forintnál. A bankcsoport az első félévben adózás után összességében 28,8 milliárd forintnyi korrekciós tételt tüntetett fel számviteli eredményében, míg a bázisidőszakban 221,6 milliárd forintot. A korrekciós tételek a második negyedévben 2,4 milliárd forintra mérséklődtek az első negyedévi 26,4 milliárd forintról.
A bank a jelentésben kifejti, hogy a második negyedévben megtörtént az elszámolás a Merkantil és az Ingatlanlízing ügyfeleivel: összesen 24,9 milliárd forint visszatérítést számoltak el, az elszámolással érintett bruttó állomány nagysága a forintosítást követően 115 milliárd forint. Sor került továbbá a devizaalapú ingatlanlízinggel rendelkező ügyfelek kiértesítésére és az ügyletek forintosítására; a forintosítást követően fennmaradt állomány 18 milliárd forint.
Az első negyedévben forintosított deviza jelzáloghitelek esetében a július 31-ig szerződött ügyletek alapján az OTP-nél 2,6 milliárd forintnyi új ügyletszerzés történt, míg az OTP Banknál nyilvántartott hitelek idegen banknál történő kiváltására 1 milliárd forint összegben került sor. Ezen felül mintegy 7 milliárd forint összegű hitel esetében került sor saját és egyéb forrásból történő végtörlesztésre.
Az eredményt elemezve a jelentés ismerteti: az egyedi tételeket nem tartalmazó féléves bevétel éves szinten 10 százalékkal csökkent, ezen belül a nettó kamatbevételek 12 százalékkal mérséklődtek részben a magyarországi alaptevékenységet összefogó OTP Core alacsonyabb, illetve a jelentősen visszaeső orosz és ukrán kamateredmény együttes hatásaként. A nettó díj- és jutalékbevételek éves szinten 3 százalékkal csökkentek.
A működési költségek éves szinten 6 százalékos mérséklődésén belül a személyi költségek 10 százalékos visszaesése volt a legjelentősebb; a második negyedévben a működési költségek az előző negyedévhez képest 3 százalékkal nőttek.
A bankcsoport mérlegfőösszege június végén 10 761,079 milliárd forintot tett ki, éves szinten 2 százalékkal csökkent.
A csoport likviditási pozíciója a jelentés szerint stabil, a likvid tartalékok nagysága június végén az OTP Core-nál 7,1 milliárd eurónak megfelelő összeg volt.
A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya 18,4 százalékra rúgott június végén, 3,3 százalékponttal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. A kockázati költségek az első félévben 109,8 milliárd forintot tettek ki, 17 százalékkal alatta maradtak a bázisidőszakénak. A második negyedéves kockázati költség 45,3 milliárd forintos összege negyedéves szinten 30, éves szinten 28 százalékos mérséklődést jelez. A céltartalék fedezettsége negyedéves szinten 0,8 százalékponttal javulva 89,6 százalékra emelkedett.
A külföldi leánybankok közel 6 milliárd forinttal járultak hozzá a csoport első félévi konszolidált korrigált eredményéhez, ami 16 százalékkal több a tavalyi első félévinél. A bolgár bank hozzájárulása a profithoz számottevően nőtt, az ukrán veszteség némileg csökkent, az orosz negatív eredmény (a Touch Bankkal együtt) több mint duplázódott, míg a kisebb leányvállalatok összesített profitja éves szinten 10 százalékkal javult. Ukrajna és Oroszország esetében lassú stabilizálódás tapasztalható.
A csoport magyarországi alaptevékenységének első félévi adózott eredménye 59,2 milliárd forint a korrekciós tételek hatása nélkül, ami 11 százalékkal elmarad a bázisidőszakétól.
A jelentés kitér arra is, hogy az OTP Bankcsoport magyarországi tagjainak bankadó-fizetési kötelezettsége 2016-ban 21,5 milliárd forint, 2017-ben és 2018-ban 15 milliárd forint lehet. Az Országos Betétbiztosítási Alapba (OBA) fizetendő éves díj emelkedik, 2015-ben várhatóan 3,8 milliárd forint lesz. A Befektető-védelmi Alap (Beva) normál éves díja 2015-ben 441 millió forint, és további 441 millió forintnyi rendkívüli befizetés is terheli a csoportot. A 2014-ben létrehozott Szanálási Alapba történő éves befizetés idén 2,3 milliárd forint. A Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjába (QKKA) előleget fizetők meg nem térült követelésük összegével csökkenthetik a fizetendő társasági adót.
Az OTP részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik, a papír záróára csütörtökön 5849 forint volt, 149 forinttal magasabb az előző napinál. Az elmúlt egy évben az OTP-részvények legmagasabb árfolyama 6116, a legalacsonyabb 3390 forint volt.(MTI)

Scroll To Top