Fidelity: Lefutjuk a válságot – fenntarthatóság és piaci felülteljesítés

A befektetők egyetlen eszközt sem kíméltek, amikor rájöttek, hogy milyen súlyos következményei lesznek a Covid-19 járvány megfékezéséhez szükséges gazdasági leállásnak. 2020 februárjától márciusig kialakult az USA történetének leggyorsabb medvepiaca, és egyben lezajlott a fenntartható befektetés korszakának első átfogó piaci összeomlása, amelynek során a Fidelity International elemzői tevékenységéről kiderült, hogy nagykorúvá vált.

 

A volatilitás által a különböző környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási (ESG-) jellemzőkkel bíró vállalatokra gyakorolt hatás feltérképezése céljából a Fidelity ESG-minősítő rendszere segítségével hasonlították össze több mint 2600 cég teljesítményét.

Az A-tól E-ig tartó skála szerinti minősítés fundamentális elemzéseiken és a magukkal a vállalatokkal folytatott kommunikáció során szerzett adatokon alapul, és a többi minősítésünkhöz hasonlóan itt is a cégek fenntarthatósági profijának előre tekintő értékelése volt a cél. A minősítés során jelentős mennyiségű adatot gyűjtöttek, így elemezni tudták, hogyan oszlott meg a jövedelem a közelmúltban lezajlott összeomlás során az öt különböző minősítési kategória között.

A Fidelity kutatásának kiinduló feltételezése az volt, hogy a jó fenntarthatósági jellemzőkkel bíró vállalatok vezetősége előrelátóbb és konzervatívabb, ezért az ilyen cégek jobban ellen tudnak állni a piaci válságnak.

A beérkezett adatok alátámasztották a fenti véleményt. Kiderült, hogy erős pozitív korreláció áll fenn egy vállalat relatív piaci teljesítménye és a mostani, zűrzavaros időszakban kapott ESG-minősítése között. Az ESG-minősítési lista tetején álló (A és B minősítésű) cégek által kibocsátott részvények és kötvények átlagos teljesítménye ebben a rövid időszakban jobb volt, mint az átlagos (C) és gyengébb (D és E) minősítésű társaiké, és az összefüggés meglepően lineáris volt.

„Bár továbbra is be kell tartani néhány óvatossági rendszabályt, például nem szabad el kell végezni a béta-korrekciót, figyelembe kell venni a hitelminőséget és az alábbiakban tárgyalt hirtelen piaci talpra állást, az erős fenntarthatósági tulajdonságok és a hozamok közötti egyértelmű összefüggésre vonatkozó bizonyítékok alapján a továbbra is hiszünk abban, hogy a fundamentális elemzés részeként az ESG-tényezőket is feltétlenül számításba kell venni” – mondta el Al-Hilal István, a Fidelity International közép-kelet európai igazgatója.

 A február 19. és március 26. közötti 36 napban a S&P 500 index 26,9 százalékot esett. Eközben a magas (A vagy B) ESG-minősítésű cégek részvényeinek árfolyama átlagosan ennél kisebb, míg a C, D és E minősítésűeké a referenciánál nagyobb mértékben csökkent.

 

 

 

  1. táblázat: Aki odafigyel az ESG-re, felülteljesítheti a piacot

 

Fidelity ESG-      Az összes     Részvény-           Részvényhozam minősítés          minősített      hozam                 a S&P 500-hoz képest
cég%-ában    (%)

 

 

A                            12%                      -23,1                  +3,8

B                             39%                      -25,7                  +1,2
 

C                            33%                      -27,7                  -0,8

 

D                            14%                      -30,7                  -3,8

 

E                              2%                     -34,3                  -7,4

 

Forrás: Fidelity International, 2020. április

Megjegyzés: Az adatok 2689 vállalat minősítéséből származnak.

 

 

 

A vizsgált volatilis időszakban a minősített 2689 cég körében miden ESG-minősítési szint az indexhez képest átlagosan 2,8 százalékpontnyi részvényteljesítménynek felelt meg.

 

 

 

Ágazati szempontból

 

A piaci összeomlás szokatlan körülményei – nevezetesen a halálos Covid-19 vírus terjedésének lassítását célzó, átfogó gazdasági leállás – miatt egyes ágazatok jobb teljesítményt nyújtottak másoknál, attól függően, hogy a járvány kitörése milyen veszélyt jelentett az érintett vállalkozások üzletmenetére. Az informatikai és egészségügyi cégek defenzívebben viselkedtek, mint például az ipari vagy pénzügyi szférában működő társaik. Szinte minden ágazatban azt tapasztalták a Fidelity szakemberei, hogy az A-E közötti minősítésű vállalatok hozamának megoszlása megfelelt az összesített átlagnak. Az egészségügyben például, mely 16%-os csökkenésével az MSCI index második legjobban teljesítő ágazata volt, a megoszlás hasonló képet mutat. Az A minősítésű ESG-részvények 12%-ot csökkentek, míg a B-k 18%-ot, az egyetlen E minősítésű részvény pedig 32%-ot. Bár a C és D minősítésű egészségügyi papírok hozama nem különbözött, és átlagosan 20%-ot esett, ezek mégis gyengébben teljesítettek, mint a magasabb minősítésű vállalatok.

 

  1. táblázat: Megoszlás az egészségügyben

 

Fidelity ESG                     Az összes                           Részvény- minősítés                         minősített cég                    hozam (%)
%-ában
 

A                                        13%                               -12

B                                        44%                               -18
 

C                                        34%                               -20

 

D                                        8%                                 -20

 

E                                        1%                                 -32

Forrás: Fidelity International, 2020. április

 

 

Érdemes megjegyezni, hogy a korrigálatlan megoszlási minta még markánsabb lehetett volna, ha nem zuhantak volna be az olajárak. A 40%-os zuhanásával a legrosszab­ban teljesítő energiaszektor vállalatai pontosan fordítva viselkedtek, mint más ágazatokban működő társaik.

 

 

A legjobb ESG-minősítésű energetikai cégek alulmúlták a piacot: 49%-ot zuhantak, míg a leggyengébb minősítésűek 3%-kal jobb teljesítményt nyújtottak az ágazati átlagnál.  E fordított felállást vélhetően az olajárak hirtelen csökkenése okozhatta (hordónként 20 dollárig meg sem állt), mert ez a fosszilis energia-hordozókat előállító versenytársaik viszonylagos olcsósága miatt aláásta a tiszta energiaforrásokat termelő vállalatok részvényeinek teljesítményét.

 

A minősítések alakulása

 

Amikor a Fidelity elemzői ESG-minősítést rendelnek egy-egy vállalathoz, azt is jelzik, hogy véleményük szerint az adott cég ESG-teljesítménye javul, romlik, vagy stabil. Figyelemre méltó, hogy a vállalatok 31%-ának kilátásai javulnak, és csupán 4%-uk mutat csökkenést, ami jól illusztrálja, hogy a cégek legfelsőbb vezetősége mennyire komolyan veszi a kérdést.

 

Ami a hozamokat illeti, a romló kilátásokkal rendelkező vállalatok a legtöbb minősítési kategóriában gyengébben teljesítetek, mint stabil vagy javuló társaik. Ha egy csoportba soroljuk őket, akkor részvényeik átlagosan 29,6%-ot estek a nagy eladási hullám során, szemben a stabil kilátásokkal rendelkező cégek 26,5%-os és a javuló vállalatok 27,6%-os csökkenési rátájával.

  1. táblázat: A romló ESG-kilátások a teljesítményt is rontották

 

Fidelity ESG-                    Az összes                          Részvényhozam

minősítés alakulása        minősített cég                    (%)
%-ában

 

Javuló                         31%                             -27,6

Stabil                          65%                              -26,5
 

Romló                         4%                                -29,6

 

Forrás: Fidelity International, 2020. április

Megjegyzés: Az adatok 2689 vállalat minősítéséből származnak.

 

A piaci béta figyelembe vétele

 

A hozamoknak az ESG-minősítési kategóriák közötti megoszlásához hasonló jelenséget figyeltek meg a béta (vagyis a volatilitás) és a teljes piac mozgásának összehasonlításakor is. Ez azt jelzi, hogy a magasabb ESG-minősítésű papírok jellemzően alacsonyabb bétájúak is, vagyis piaci zuhanás idején kevesebbet veszítenek az árfolyamukból, viszont talpra állás idején kevesebbet is nyernek vissza.

 

Amikor azt vizsgálják, hogy hogyan viselkednek a különböző minősítésű papírok egy piaci benchmarkhoz képest, fennáll a veszélye annak, hogy olyan következtetéseket vonnak le az ESG-vel kapcsolatban, melyek hátterében valójában a béta áll.

Ennek figyelembe vételével lekérték a Bloomberg nyers béta-adatait, és minden ESG-minősítési kategóriára kiszámolták a bétával korrigált hozamokat is. A korábban megfigyelt megoszlás összességében így is fennállt. Az A és B ESG-minősítésű részvények még így is jobb teljesítményt tudtak nyújtani, mint a gyengébb minősítésű társaik, bár tény, hogy az egyes szintek közötti különbségek csökkentek.

Az itt vizsgált értékpapírok bétája tág tartományt ölel fel: 0,75 és 1,5 között változik. A Bloombergtől származó béta-adatok átlaga 1,06 körül van, és bár a Fidelity több mint 2600 részvényt felölelő, széles mintája esetében egy 1-hez valamivel közelebbi értéket várnánk, ez nem változtat az elemzésből levont következtetések lényegén.

  

Piaci talpra állás

 

A kép kissé zavarosabbá válik, ha az ESG-minősítések teljesítményét egy olyan napon vizsgáljuk, amikor a piac hirtelen, markáns javulást mutatott.

 

Elemezték a részvények 2020. április 6-i teljesítményét – azon a napon ugyanis a minősítési univerzumunkban szereplő részvények átlagosan 5,7%-kal emelkedtek. E rally során a megoszlási minta teljesen szertefoszlott. Az A minősítésű részvények 5,2%-kal javultak, ami 0,5%-kal maradt el az átlagtól. Eközben a C és D minősítésű vállalatok részvényei átlagosan 5,8%-kal jobb eredményt mutattak, a leggyengébb ESG-minősítésű vállalatok pedig az összesnél nagyobb mértékű elmaradást tanúsítva átlagosan mindössze 4,5%-kal emelkedtek.

 

A kötvények terén tapasztalt eredmények hasonlóak a részvényekéhez. A jobb ESG-minősítésű vállalatok papírjai az év elejétől március 23-ig korrekció nélkül átlagosan jobban teljesítettek, mint az alacsonyabb minősítésű társaikéi

  1. táblázat: A tendencia a béta-korrekció után is megfigyelhető

A Fidelity ESG minősítései és a részvények teljesítménye

 

Fidelity ESG-minősítés Az összes minősített cég%-ában Részvényhozam (%) A FIL univerzum átlagos hozamához képest nyújtott relatív teljesítmény Nyers béta Bával korrigált részvényhozam (%) Ötéves átlagos megtérülés
A                                     12%                        -23,1                4,0                            0,93                     -25,0                       20,5
B                                   39%                        -25,7                 1,3                            1,04                      -24,7                      17,1
C                                   33%                        -27,7                -0,7                            1,09                      -25,4                      14,0
D                                   14%                        -30,7                -3,6                            1,12                      -27,4                      12,7
E                                     2%                        -34,3                 -7,3                           1,10                      -31,2                      16,3

 

Forrás: Fidelity International és Bloomberg LP, 2020. április

Megjegyzés: Az adatok 2689 vállalat minősítéséből származnak

 

 

Kötvények

 

Hitel többlethozama

A 149 darab A minősítésű vállalat kötvényei átlagosan -9,23%-os hozamot értek el, szemben a B-minősítésűek -13,6%-os és a C-minősítésű­ek ‑17,14%-os hozamával. A D és E minősítésű cégek között van némi tolongás a -20%-os szint környékén, melyet esetleg az utóbbi kategória alacsony (27 cégből álló) mintanagysága okozhatott

 

 

Hitelminőség miatti korrekció

 

Mint tudjuk, nem minden kötvény egyforma. A Fidelity megfigyelte, hogy a jobb ESG-minősítéssel rendelkező vállalatoknak eleve alacsonyabb az opciós hozamfelára (OAS), ami arra utal, hogy minőségi papírjaik vannak, és a várakozások szerint volatilis piaci körülmények között várhatóan jobban teljesítenének, mint alacsonyabb minősítésű társaik.

 

  1. táblázat: A jobb ESG-minősítésű cégeknek a hozamfelára is alacsonyabb
 

OAS

A                                                   95
B                                                 142
C                                                 218
D                                                 300
E                                                 399

Ha az eredményeket az egyes kibocsátók hitelbétájának kezdő szintje szerint korrigáljuk, akkor a Fidelity ESG-minősítési kategóriákban mért teljesítmény kevésbé markáns, de a jobb ESG-minősítésű cégek által kibocsátott kötvények még mindig jobb teljesítményt mutattak, mint az alacsonyabb minősítést kapott társaik kötvényei.

Hitel többlethozama (minőséggel korrigált)

E számítás céljából a kezdő átlagos hitelszpredjük alapján öt csoportba (kvintilisbe) sorolták a papírokat, és kiszámították az összes lehetséges kvintilis/ESG-minősítés kombináció átlagos hitelszpredjét, majd átlagolták az egyes kvintilisek szereplőinek hitelszpredjét, így A-tól F-ig minden minősítési szinthez kaptak egy-egy konkrét értéket. Alacsony számuk miatt az elemzésben nem szerepeltek az E minősítésű és legmagasabb hitelminősítésű kvantilis papírjai.

 

A közelmúltban beköszöntött piaci volatilitás megdöbbentő mértékű volt. A piaci válságokra adott természetes reakcióként a befektetők a befektetési horizont alacsonyabbra alakítására és a vállalati túlélés rövid távú kérdéseire összpontosítanak, és háttérbe szorítják a környezeti fenntarthatóságot, a részvényesek érdekeit és a vállalati irányítást érintő, hosszabb távú aggodalmakat.

Azonban ez a rövid távú gondolkodás rövidlátónak is mondható. A Fidelity kutatása azt mutatja, hogy ami eleinte válogatás nélküli eladási hullámnak tűnt, az valójában nagyon is különbséget tett a vállalatok között aszerint, hogy mennyi figyelmet szentelnek az ESG kérdéseinek.

 

„Mindez alátámasztja azt a véleményünket, mely szerint az, ha egy vállalat odafigyel a fenntarthatóság kérdéseire, alapvetően meghatározza a vezetősége és vállalatirányítása minőségét. E két tényező a válságoknak sikeresebben ellenálló vállalatokat eredményez, melyek jobban meg tudják ragadni a kínálkozó lehetőségeket, amikor a gazdasági élet újból beindul. Elemzésünk eredménye azt is bizonyítja, hogy az ESG-t nagyon is érdemes fontos szempontként figyelembe venni az aktív portfóliókezelés során”- teszi hozzá Al-Hilal István.

 

 

Fontos tájékoztatás

Ezt az anyagot médiaügynökségként/újságíróként kapta meg. Az anyag kizárólag háttérinformációként szolgál. A tartalom átírása az Ön felelőssége, hacsak egyéb megállapodás nem történt.

Ezek az anyagok hivatásos befektetőknek szólnak. Magánbefektetők ne alapozzanak rájuk befektetési döntéseket.

Ezeket az anyagokat csak tájékoztatás céljából közöljük, és csak a címzettként szereplő jogi vagy természetes személynek szól.

A befektetések értéke csökkenhet és nőhet is, és előfordulhat, hogy a befektetők nem kapják vissza a teljes befektetett összeget. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre megbízhatóan a jövőbeli hozamokat.

Ezek az anyagok nem számítanak hivatalos közleménynek, a Fidelity befektetéskezelési szolgáltatásainak igénybe vételére szóló felhívásnak vagy ajánlatnak, vagy bármely értékpapír vagy befektetési termék megvásárlására vagy eladására szóló ajánlatnak vagy bármely ilyen ajánlat elfogadására szóló felhívásnak.

A Fidelity nem állítja, hogy a jelen anyag tartalma minden földrajzi térségben felhasználhat, vagy hogy az itt tárgyalt tranzakciók vagy szolgáltatások minden joghatóság vagy ország területén bármely befektető vagy egyéb fél számára hozzáférhetőek, értékesíthetők vagy igénybe vehetők .

A befektetők vegyék figyelembe, hogy az itt közölt nézetek esetleg már nem aktuálisak, és hogy azok alapján a Fidelity esetleg már meghozta a szükséges intézkedéseket. Az itt közölt nézetek csak az itt megjelölt napon érvényesek, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A jelen anyagot a Fidelity International állította össze, és előzetes engedély nélkül nem sokszorosítható és terjeszthető.

A jelen anyag nem az Egyesült Államokban tartózkodó személyeknek szól (akik nem is cselekedhetnek a jelen közleményben foglaltak alapján), és csak az olyan joghatóságok területén belül tartózkodó személyeknek szántuk, amelyekben az érintett alapok forgalmazási engedéllyel rendelkeznek, vagy ahol ilyen engedélyre nincs szükség. A Fidelity nem jogosult arra, hogy Kína kontinentális területén befektetési alapokat vagy termékeket kezeljen, illetve forgalmazzon, vagy hogy ott élő személyeknek befektetéskezelési vagy -tanácsadási szolgáltatásokat kínáljon.

A jelen anyagban szereplő információkat mindenki saját kezdeményezésére olvassa el, és saját maga felelős a vonatkozó helyi törvények és jogszabályok betartásáért, és ki kell kérnie saját befektetési tanácsadóinak véleményét. A jelen anyagban harmadik felektől származó tartalom is szerepelhet, mely a Fidelity egyetlen vállalatával sem kapcsolatban álló vállalatoktól származik („Harmadik felektől származó tartalom”). A Fidelity nem vett részt a Harmadik felektől származó tartalom előkészítésében, elfogadásában vagy szerkesztésében, és sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem ajánlja vagy helyesli azt.

A Fidelity International annak a vállalatcsoportnak a neve, mely az Észak-Amerikán kívüli, meghatározott joghatóságok területén termékeket kínáló és szolgáltatásokat nyújtó globális befektetéskezelési szervezetet alkotja. A Fidelity és a Fidelity International név, a Fidelity International logo és az F embléma a FIL Limited bejegyzett védjegyei. A Fidelity csupán tájékoztatást nyújt különböző termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, de nem ad befektetési tanácsokat, és nem tesz az egyéni körülményeken alapuló, személyre szóló javaslatokat.

Európában kiadja a Financial Conduct Authority által bejegyzett és felügyelt FIL Investments International (FCA regisztrációs száma: 122170), a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) által bejegyzett és felügyelt FIL (Luxembourg) S.A., és a FIL Investment Switzerland AG.

 

 

ED20-125 MKAT8616

Scroll To Top