Fidelity: Hogyan készüljünk a várható kamatemelésre?

A Fidelity legfrissebb anyagában Andy Weir, a Fidelity Global Strategic Bond Fund portfólió menedzsere arról beszél, hogyan érdemes egy stratégiai globális alapot menedzselni, különösen a mostani kamatemelési félelmek közt.

KOCKÁZATTAL KORRIGÁLT HOZAMOK

A stratégiai alapon működő kötvényalapok fő előnye a hagyományos kötvényalapokkal szemben, hogy megvan bennük a lehetőség a kedvezőbb, kockázattal korrigált hozamok elérésére. Ez annak köszönhető, hogy szélesebb befektetési lehetőségekkel és nagyobb rugalmassággal bírnak. Az alapkezelők a hitel- és a gazdasági ciklus minden szakaszában abba a kötvényszegmensbe (államkötvények, vállalati, inflációhoz kapcsolódó, bóvli, vagy éppen feltörekvő piaci kötvények) fektethetnek, amelyikben a legvonzóbb lehetőséget látják. A stratégiai kötvényalapok nem csak az eszközosztály szintjén megvalósuló, nagyon kedvező diverzifikációs lehetőségeket, hanem – ami talán még fontosabb – a vonzó, kockázattal korrigált hozamok lehetőségét kínálják.

Típus szerint a két fő csoportot az abszolút (absolute) és az összhozamot szem előtt tartó (total return) alapok alkotják. Az elsőbe azok tartoznak, melyek célja, hogy a hozamuk egy készpénz-benchmarkhoz képest teljes mértékben alfa legyen, míg a másodikba azok, melyek hozama az alfa és a béta kitettség keverékéből áll. Az alap kiválasztásakor a befektetőknek azt kell szem előtt tartaniuk, hogy milyen szerepet szánnak a kötvényalapjuknak: egy alfahozam-generáló eszközt keresnek, mely potenciálisan közelebb áll a részvényekhez, vagy egy olyat, amelyik a részvénykockázatok kivédését lehetővé tevő diverzifikációs lehetőséget kínál, és egy szélesebb portfólió stabilabb részét alkotja. A stratégiai alapunk, a Fidelity Global Strategic Bond alap például ez utóbbi szerepkört kívánja betölteni úgy, hogy egyben vonzó, kockázattal korrigált teljes hozamot is kínáljon.

A kötvénybefektetőknek olyan alapokra van szükségük, melyeknek nem az a legfontosabb céljuk, hogy bármi áron pozitív hozamot termeljenek. Ennek érdekében olyan, rugalmas alapkezelési stílussal dolgozik Andy Weir, mely a felülről lefelé történő eszközallokációt alulról felfelé történő értékpapír-válogatással ötvözi.

MILYEN DURÁCIÓ MEGKÖZELÍTÉSEK LÉTEZNEK STRATÉGIAI ALAPON A KÖTVÉNYEKNÉL EBBEN A HELYZETBEN?

Nem csoda, hogy az USA pénzpolitikai normalizálásának beindulása után – melyet valószínűleg más térségek is követni fognak – a piacok ennyire a kamatkockázatra összpontosítanak, főleg, hogy a kamatlábak jelenleg ilyen alacsonyak. A befektetőkben felmerül a kérdés: miért nem még rövidebb a duráció, miért nem áll közelebb a nullához, vagy éppen miért nem negatív?

A Fidelity Global Strategic Bond alapban előforduló futamidők jellemzően három és hét év között vannak. A stratégiai kötvényalapok esetében három okból fontos, a mérsékelt duráció fenntartása:

 

Diverzifikáció: Amikor csökkentjük a durációt, a portfólió hitelkockázata „elszigeteltté” válik, vagyis a portfólió teljesítménye ettől kezdve szorosabban kapcsolódik a hitelszpredek változásaihoz. Ennek hatására jobban korrelál a részvényekkel és az egyéb kockázati eszközökkel, ami potenciálisan lenullázhatja a kötvényjellegből adódó diverzifikációs előnyöket.

Jövedelem: A csökkent duráció hatására csökken a hozam, mivel a rövid durációjú kötvények a hozamgörbének sokkal alacsonyabb pontján helyezkednek el, mint a hosszabb lejáratúak. Ebből adódóan a hozam növelésének egyetlen módját a további kockázatok vállalása jelenti, ám ez nyilván veszélybe sodorhatja a kötvényjellegű eszközosztály egyik legfontosabb kedvező tulajdonságának érvényesülését.

Volatilitás: Ha csökkentjük a durációt, változik a portfólió volatilitási profilja is – főleg azért, mert a hitelszpredekben és az államkötvények hozamában bekövetkezett változások általában negatívan korrelálnak egymással. Ha tágul a hitelszpred, jellemzően esik az államkötvények hozama – ez kedvező fejlemény a duráció-kitettség szempontjából, de a hitelkockázatból és a táguló szpredekből eredő veszteségeket eredményez. A duráció és a hitelszpredek együttes hatása, hogy a teljes ciklusra vetítve jellemzően kisimítják a vállalati kötvények hozamát. Ez azonban nem történik meg, ha a durációt számottevő mértékben csökkentjük.

Scroll To Top