Fidelity: December végi makro gyorsjelentés

C85X4A The Fidelity Investments office at 1625 Broadway, Suite 110, Denver Colorado, USA.

C85X4A The Fidelity Investments office at 1625 Broadway, Suite 110, Denver Colorado, USA.

Fő mutatónk, a Fidelity Leading Indicator novemberben lendületesen megindult felfelé, és az összes részágazat pozitív adatokkal szolgált.

 

Áttekintés


 • Fő mutatónk, a Fidelity Leading Indicator novemberben lendületesen megindult felfelé, és az összes részágazat pozitív adatokkal szolgált.
 • A régiók közül az USA-ban számítunk a növekedés leglátványosabb gyorsulására.
 • Az eurózóna és Japán várhatóan az előző évihez hasonló ütemben növekedik majd. Míg az euróövezetben a kockázatok inkább lefelé mutatnak, Japán növekedése pozitív meglepetésekkel szolgálhat.
 • A kínai növekedés üteme egyelőre gyorsabb a tervezettnél, de ennek gazdasági korrekciókkal (a gazdaság „kiegyensúlyozásával”) kellett megfizetni az árát. Az ösztönzők megszüntetése miatt Kína növekedése 2017-ben jelentősen lelassulhat.
 • A feltörekvő piacokat idén a kínai gazdaságélénkítő intézkedések, a fejlett piacokra jellemző laza pénzügyi környezet és az árupiaci árak emelkedése tartotta lendületben. Ezek a tényezők 2017-ben azonban várhatóan éppen ellenkező irányt vesznek majd.


Globális növekedés: erős hajrá 2016 végén

Adatok: A Fidelity Leading Indicator (FLI)  novemberben látványosan elkezdett magához térni, amiből arra következtetünk, hogy a világgazdaság 2017-be átlépve is lendületben maradhat (1. grafikon). Ritkaság, hogy mind az öt részágazat a „növekedés pozitív és javul” kvadránsban járjon (2. grafikon). Nemrég még úgy tűnt, hogy az év korábbi szakaszában tapasztalt, a mélyponton járó világkereskedelem és árupiaci árak által előidézett talpra állás a gyengébb kereskedelmi komponensek miatt veszít a lendületéből. Az utóbbi időben a globális kereskedelmi mérőszámokmeglehetősen változékonyan alakultak, főleg a sokak szemében a világkereskedelem állapotát jól illusztráló Koreában, de a legújabb adatok szerint némi javulást mutatnak. Az üzleti felmérések, a fogyasztói és munkaerő-piaci részágazatok, az ipari megrendelések tényszámai mind erősen tartják magukat, csakúgy, mint az árupiaci termékekhez kapcsolódó komponensek, bár ez utóbbiak adatai mintha kissé halványodtak volna. A beszerzési menedzser indexek pozitívan kezdték a negyedik negyedévet, és ez a tendencia novemberben is kitartott. A fejlett piacok összesített gyártói indexe 2014 óta nem látott magasságba ért, és a szolgáltatási részindex is újabb növekményt jegyzett, méghozzá meggyőzően sok országban, például a legnagyobb európai piacokon. A feltörekvő piaci PMI kissé csökkent, de a globális hozamok közelmúltban tapasztalt hirtelen növekedésének fényében biztatóan stabilnak mondható (3. grafikon). Kína Markit PMI-je némileg csökkent, de a többi három vizsgált mérőszám javulást mutatott, sőt, az elmúlt két évben tapasztalt legmagasabb szintet érte el. India PMI-jének csökkenése, mely a közelmúltban bevezetett „demonetizáló politika” rövid távú hatásának volt köszönhető, szintén nem tett jót a feltörekvő országok összesített indexének.

 

Vélemény: A globális növekedés 2016-ban gyorsuló tendenciát mutatott, ami főleg a Kínából eredő ösztönző hatásoknak, az árutőzsdei árak stabilizálódásának, valamint a világszerte kedvezőbb pénzügyi körülményeknek volt köszönhető. 2017-be átlépve a világgazdaság továbbra is egészséges ütemben bővül majd – amint azt a Fidelity Leading Indicator is jelezte –, és a reflációs folyamatok is világszerte még jobban lendületbe jöhetnek. A régiókat tekintve a legszámottevőbb gyorsulásra az USA számíthat. Az eurózónában és Japánban a 2016-oshoz hasonló ütemben zajlik tovább a növekedés (a kockázatok az eurózónában lefelé, Japánban felfelé mutatnak majd), míg az Egyesült Királyság, Kína és a feltörekvő országok többsége valószínűleg lassulni fog. Ez utóbbiak közül Brazília és Oroszország végre maga mögött hagyhatja a recessziót, de a növekedés egyelőre nem lesz meggyőző. Úgy látjuk, a konszenzus túlságosan optimistán ítéli meg a feltörekvő országok növekedésének gyorsulására vonatkozó esélyeket. Míg az árupiachoz kapcsolódó alapvető hatások továbbra is felfelé hajtják a headline inflációt, lesznek fontosabb folyamatok is, például a maginflációnak a szűkebb munkaerő-piacok, néhány feltörekvő ország pozitív költségvetési folyamatai, a Kína felől érkező deflációs hatások gyengülése és az USA-ban és az Egyesült Királyságban (valamint megtorlásként akár máshol is) – esetleg – bevezetendő kereskedelmi és bevándorlási korlátozások miatti, mérsékelt emelkedése.

A látszólag kedvező körülmények ellenére van azért néhány kedvezőtlen folyamat és kockázat is, melyek az év második felében meghatározóvá válhatnak és a 2017-es növekedés útjába állhatnak. Ha Kína beszünteti a monetáris és költségvetési ösztönzőket, így próbálva megakadályozni, hogy a túl nagyra nőtt ingatlanbuborék tovább dagadjon, és a renminbi leértékeléséhez fűződő várakozások túlhevülését, az lassíthatja a növekedés lendületét és újból felszínre hozhatja a Kína növekedésével kapcsolatos aggodalmakat. Mindez nyomás alá helyezheti az árupiaci árakat és a kínai gazdasági ciklustól szorosan függő országok gazdaságát, bár ez attól függ, hogy a kínai döntéshozók hajlandóak lesznek-e tovább csökkenteni az árupiacokhoz kapcsolódó ágazatokban mutatkozó kapacitásfelesleget – ez az intézkedés 2016-ban a tőzsdecikkek árának indokolatlan megugrását idézte elő.Ha a Fed tovább emeli az alapkamatot, az EKB pedig elkezdi visszafogni a mennyiségi lazítási programját, a globális pénzügyi környezet barátságtalanabbá válik. E lépések mértékétől és sebességétől függően mindez nyomást gyakorolhat a feltörekvő országok csoportjára, melynek tagjai komoly hasznot húztak a pénzügyi válság után kialakult hozaméhségből. Mivel a feltörekvő országok saját fundamentális adatai igen eltérőek, és Kínától és az Egyesült Államoktól sem egyenlő arányban függenek, egyes országok a társaiknál ellenállóbbnak mutatkoznak majd. Érdemes megjegyezni ugyanakkor, hogy mivel a feltörekvő országokat jelenleg a korábbinál valamelyest kedvezőbb ciklikus körülmények jellemzik, némi megszorítást viszonylag könnyedén elviselnek majd. Az Egyesült Királyságot lassan utoléri a Brexithez kapcsolódó lassulás, és ennek valószínűleg a szigetország legszorosabb kereskedelmi partnerének számító eurózónában is érezhető lesz a hatása. Az eurózóna igen sűrű 2017-es politikai napirendje is felborzolhatja a piaci kedélyeket – a legnagyobb kockázatot a franciaországi választások jelentik, melyek első fordulója április 23-án lesz.  Végül a protekcionizmus és az USA jövőbeli, be- és külföldi politikai irányvonalával kapcsolatos általános bizonytalanság is olyan „ismert ismeretlenek”, melyek jövőre lelassíthatják a globális növekedés ütemét.

 

A kilátásokat fenyegető kockázatok


Politikai/geopolitikai események:

 • Trump győzelme a jövőbeli politikával és prioritásokkal (elsősorban a geopolitikai irányvonallal) kapcsolatban nagyfokú bizonytalanságot idézett elő.
 • Az Egyesült Királyságban lezajlott népszavazás valószínűleg aláássa a szigetország növekedési kilátásait. Egyelőre teljesen bizonytalan, hogy ennek hatásai mennyire lesznek érezhetőek Európában és a világ többi részén.
 • Olaszországi politika Renzi lemondása után, választások Franciaországban (2017 tavasza) és Németországban (2017 ősze): a populizmus előretörése az Egyesült Királyságban és az USA-ban rámutatott, hogy a többi fejlett országban is sor kerülhet hasonló politikai változásokra – e tekintetben Európa, azon belül is elsősorban Franciaország tűnik a legkiszolgáltatottabbnak.
 • Az USA-ban lezajlott vezetőségváltástól felbátorodott Oroszország és Kína megpróbálja kiterjeszteni a befolyását – ennek során felszítja a meglévő konfliktusokat, sőt újakat is generálhat.

 

Romló pénzügyi körülmények: A kötvényhozamok közelmúltban lezajlott emelkedésének mind a mértéke, mind a tempója meglepetést keltett. A pénzügyi körülmények kedvezőtlenebbé válása – ha tartós lesz – árthat a növekedésnek. Ez főleg azon országok számára lehet aggasztó, amelyek növekedési kilátásai már most is borúsak, és a pénzügypolitikai mozgásterük korlátozott (ilyen például Japán és az euróövezet).

Az USA inflációjának felgyorsulása: Ha az infláció a vártnál nagyobb ütemben gyorsul, részben Trump politikájának következtében (költségvetési ösztönzők, protekcionizmus), akkor az alapkamat-emelés üteme és meredeksége is nagyobb lehet, mint ami az előrejelzésekben szerepelt. A globális pénzügyi körülményeknek ez a hirtelen romlása – főleg lassuló gazdasági növekedés mellett – nagyon kedvezőtlenül hatna a világgazdaságra, de legfőképpen a feltörekvő országokra.

Az USA növekedésének jelentős lassulása/recessziója: Ha az Egyesült Államok gazdasága számottevően lelassul, a kereskedelmi és pénzügyi csatornák közvetítésével a világ többi részében is vélhetően hasonló röppálya rajzolódna ki. Mivel a nagy jegybankok lassan kifogynak az eszközökből, a gazdasági hanyatlás megfékezésének feladata a kormányokra hárulna. Míg a költségvetési ösztönzés az USA-ban már nem okoz olyan problémát, egyes fejlett országoknak csak korlátozott anyagi lehetőségei vannak ebben a tekintetben

Új jegybanki keretrendszerek és pénzügypolitikai melléfogások: Ahogy a legnagyobb jegybankok átértékelik a jelenlegi pénzügypolitikai keretrendszerüket, az ebből adódó bizonytalanság és a hibák valószínűsége magasabb volatilitást és egyéb nem várt következményeket okozhat a piacokon és az egyes országok gazdaságában. Erre jelenleg a legjobb példa Japán, ahol az új pénzügypolitikai keretrendszer a jelek szerint különösen érzékenyen reagál a globális hozamokat érő megrázkódtatásokra.

Kína kemény landolása: Ez már régi kockázati tényező – ha a kínai döntéshozók hibáznak, a lassulás hirtelenebb és kontrollálatlanabb lehet, ami hatással lehet világkereskedelemre. Ez veszélyeket rejthet a globális növekedésre nézve, megrázhatja a pénzpiacokat, a pénzügyi kondíciók még súlyosabbá tehetik a továbbgyűrűző hatást, és nyomás alá helyezheti az árupiaci árfolyamokat.

A feltörekvő országok válsága: Ha nem lesznek reformok, a feltörekvő országokat minden nagyobb (Kína, a Fed és az árupiacok felől érkező, vagy az USA dollár megerősödése által előidézett) megrázkódtatás súlyosan érintheti, sőt akár a feltörekvő országokat érintő válságot is okozhat. Mivel ezeknek az országoknak a sérülékenysége a pénzügyi kapcsolatok révén a fejlett országokra is hatással lehet, mindez a globális növekedési kilátásokra is kedvezőtlen hatást fejthet ki.

Mire kell figyelni a következő hónapokban?

 • Bank of Japan (december 20.), EKB (január 19.)
 • Trump politikai tervei
 • Brexit-tárgyalások
 • Francia és olasz belpolitika

 

 

USA: AZ ADATOK ALÁTÁMASZTJÁK A DECEMBERI ALAPKAMAT-EMELÉST

Adatok: Az USA továbbra is jól teljesít. A harmadik negyedévi GDP-növekedést a fizetőképes fogyasztói keresletnek köszönhetően negyedév/negyedév alapon, annualizálva 3,2%-ra módosították, ami jelentős gyorsulást jelez. Ami a negyedik negyedévet illeti, a felmérések eredményei további növekedést mutatnak. A novemberi gyártói ISM index 53,2-es értéke meghaladta a várakozásokat, és 2015 februárja óta a legmagasabb volt. A nem gyártói ISM szintén növekedett, és 2015 óta nem látott értéket ért el. A fogyasztói bizalom az elnökválasztást követően számos régióban, kor- és jövedelmi csoportban valósággal szárnyakat kapott, a ConferenceBoard felmérése pedig határozottan túlszárnyalta korábbi, 2007-es rekordját. Még a lakáspiaci és a tartós fogyasztási cikkekre leadott rendelésállomány is mintha tétován megindult volna felfelé. A novemberi foglalkoztatottsági jelentés vegyes eredményeket hozott. Jó hír volt, hogy a munkanélküliségi ráta nagy meglepetésre 4,6%-ra zuhant, ami bőven belül van a Fed NAIRU becslésén. A csökkenést részben az alacsonyabb munkaerő-részvétel okozta, de a munkahelyek számának növekedése is meggyőző maradt. Ami kevésbé megnyugtató, hogy az átlagos órabér növekedése év/év alapon 2,5%-ra csökken. A maginfláció októberben stabilan tartotta magát, ami megfelelt a várakozásoknak; a Fed által előnyben részesített PCE mérőszám 1,7%-on áll. A headline infláció a bázishatások és a növekvő energiaárak miatt tovább nő, mértéke év/év alapon jelenleg 1,4%-os.

Vélemény: Az USA gazdasága erős kezdéssel vág neki a 2017-es évnek, amiben segítségére van, hogy kezd múlni az olajár-zuhanás és a 2014 közepe óta tartó dollár-erősödés elhúzódó hatása. A fogyasztás várhatóan továbbra is a növekedés fontos motorja lehet, tekintve, hogy a munkaerő-piaci feltételek romlanak, ennek következtében gyorsul a bérnövekedés és a költségvetési ösztönzők bevezetésének esélye is nőtt. Az energiaárak emelkedése felélénkítheti a capex-ciklust és semlegesítheti a beruházások volumenének csökkenése által a GDP-növekedés sebességére gyakorolt, 2016-ban érzékelt visszahúzó hatást. Bár az nem valószínű, hogy 2017-ben a beruházások igazi boomot idéznek majd elő, 2016-hoz képest valóban rekordütemű GDP-növekedésnek lehetünk tanúi. 2017 vége felé a növekedésnek jelentős lökést adhat a lazább költségvetési politika, jóllehetegy jelentősebb mértékű költségvetés-bővítés számára a jelenlegi költségvetési környezet és a ciklus pillanatnyi szakasza miatt csak korlátozott mozgástér áll rendelkezésre. Mivel a gazdaságban már jelenleg is csaknem teljes a foglalkoztatottság, a fenti trend további gyorsulásának ára az infláció további növekedése lesz, és a mag-PCE inflációs index 2017 során valamikor valószínűleg eléri a 2%-os célértéket.

Fontos megjegyezni, hogy a növekedés szempontjából kedvező – jelenlegi és potenciális – hatások ellenére továbbra is óvatosan ítélem meg a növekedésre és az inflációra vonatkozó, politikai eredetű, felfelé mutató kockázatokat, melyek az utóbbi időben megindították a piaci szereplők fantáziáját. Először is: Trump politikájának jövőbeli irányvonala még mindig nagyon bizonytalan, és minden ezzel kapcsolatos előrejelzés puszta spekuláción alapul. A kereskedelmi és bevándorlási korlátozások például nem tesznek jót a kilátásoknak, de egyelőre nem sokat látunk abból, hogy mi kerül majd valóban bevezetésre. Másodsorban bár a pénzügyi környezet 2016-os javulása kedvező előjelnek tekinthető a következő hónapok növekedési pályája szempontjából, a körülményeknek a közelmúltban az elnökválasztást követő dollár-erősödés és hozamemelkedés által előidézett romlása gátat szabhat a növekedéshez és az inflációhoz köthető, felfelé mutató kockázatoknak, főleg, ha a helyzet rosszabbra fordulása tartósnak bizonyul (5. grafikon). E tekintetben az újabb dollár-erősödés által kísért erőteljes és tartós növekedésgyorsulásra vonatkozó piaci forgatókönyvek bizonytalan lábakon állnak, és bár nagy lehet a csábítás, hogy az elnökválasztás eredményét látva agresszívebb kamatláb-görbét vetítsünk előre, úgy vélem, a Fed óvatosan, szokásához híven az eseményekre utólag reagálva fog eljárni.A decemberi FOMC-értekezlet kissé merészebb, kamatemelkedésre utaló hangvétele ellenére a Fed kamatemelési görbéje viszonylag lapos lesz – a növekedési/inflációs helyzetet és a látóhatáron már észlelhető kockázatokat figyelembe véve 2017-re még mindig két emelést valószínűsítünk.

EURózóna: a lendületes növekedés 2017-be átlépve is megmaradhat

Adatok: Az európai adatok az eddigi trendnek nagyjából megfelelő, stabil növekedésre utalnak. A novemberi PMI-k meglepetésre a vártnál magasabbak voltak – a szolgáltatások idei rekordot döntöttek, a gyártói index pedig 2014 eleje óta nem látott mértékű bővülésről árulkodott. A vegyes PMI arra utalt, hogy a főleg a gyártóiparukra támaszkodó országok között volt némi eltérés, mivel az összesített index Franciaországban és Németországban csökkent, Olaszországban és Spanyolországban viszont nőtt. A fogyasztói bizalom a vártnál erősebb ütemben javult. A munkanélküliségi ráta jócskán a várakozások alatt alakult, jelenleg mindössze 9,8%-os, amihez hasonlóra 2009 óta nem volt példa. Franciaország, Németország és Spanyolország egyre javul, míg Olaszországban nagyjából egy éve nincs változás. A magánszektor összesített hitelállomány-növekedése visszafogott, de javuló tendenciát mutatva jelenleg év/év alapon 2,0%-on áll, ami 2011 óta a legjobb eredmény. A vállalkozásoknak nyújtott hitelek végre lendületbe jöttek, míg a fogyasztói hitelek és jelzálogkölcsönök stabilan pozitív szinteken stagnálnak. A headline fogyasztói árindex a bázishatásoknak köszönhetően év/év alapon 0,6%-ra kúszott fel, míg a maginfláció év/év alapon már negyedik hónapja megrekedt a 0,8%-os szinten, ami most sem magasabb, mint 2014-ben volt.

Vélemény: Az eurózóna növekedése 2016 végén kissé lendületbe jött, és ez valószínűleg 2017 elején is érezhető lesz. Az erős reálbér-növekedésből és az alacsonyabb energiaárak (egyre csökkenő) hatásából táplálkozó magánfogyasztás egyelőre jelentős mértékben hozzájárul az összesített növekedéshez. A hitelfeltételek tovább javulnak, a költségvetési intézkedések a peremországokban egyre jobban támogatják a gazdaságot, és 2017-ben további enyhülésre lehet számítani. A kedvezőbb globális növekedési környezet szintén hozzájárul e pozitív dinamika fennmaradásához. Az infláció várhatóan szerény mértékben tovább nő majd, főleg a növekvő energiaárak miatt. De várhatóan a maginfláció is megindul felfelé, mivel a munkaerő-piacokra és a kibocsátási résre is egyre szűkülő tendencia jellemző (6. grafikon), bár egyelőre még a jelenlegi, alacsony szinten topog (aminek ciklikus és strukturális okai is vannak). A ciklikus inflációs szituáció javulása és a bankokkal kapcsolatos aggodalmak, valamint az a tény, hogy a pénzügyi szektor egészséges fejlődéséhez ebből adódóan meredekebb hozamgörbékre lenne szükség, lehetővé tette az EKB számára, hogy bejelentse: 2017 áprilisától kezdve szándékában áll „megnyirbálni” a kötvényvásárlási programját. A pozitív növekedési impulzus ellenére a növekedést és az inflációt érintő kockázatok továbbra is inkább lefelé mutatnak. Az Egyesült Királyság valós kockázatot jelent, mivel a Brexithez kapcsolódó lassulás a kereskedelmi kapcsolatokban is éreztethetné a hatását – ez Németországot különösen érzékenyen érinthetné. Az előttünk álló évben várható súlyos politikai események további kockázatnak számítanak – a francia választásoknak például különösen jó esélyük van arra, hogy felforgassák a piacokat, sőt, hogy akár az egész EU létjogosultságát kérdésessé tegyék. A 2016-os nagy-britanniai népszavazás és amerikai elnökválasztás eredménye után nem zárható ki teljességgel az újabb politikai meglepetések esélye.

Egyesült királyság: 2017 a brexit miatti lassulásról fog szólni

Adatok: A szigetország adatai egyelőre nem romlanak. A harmadik negyedévi annualizált GBP-növekedés negyedév/negyedév alapon igazoltan 2,0% volt, a fogyasztás és a befektetések hozzájárulása továbbra is meggyőző és pozitív mértékű, de kissé alacsonyabb volt, mint a második negyedévben. A gyártói PMI váratlanul 53,4-re süllyedt. A headline PMI nőtt, de az üzleti várakozások gyengültek. A jóváhagyott jelzálogok száma jól tartja magát, sőt, októberben március óta nem látott magasságba emelkedett. Az „Őszi nyilatkozat”, vagyis az Autumn Statement végül nem szolgált meglepetéssel, de jóval kevesebb ösztönzőt tartalmazott, mint amennyit röviddel a Brexit-szavazás után a gazdasági szereplők valószínűleg vártak. A költségvetés fölött őrködő Office of BudgetaryResponsibility (OBR) a következő öt évre 122 milliárd GBP további hitel felvételét jelzi előre (ez az éves GDP 1,3%-ának felel meg), és a jelenlegi parlamenti ciklus végére már tervezet szintjén sincs szó költségvetési többletről. Az irányvonal továbbra is a költségvetési megszorítások irányába mutat, ám ezek mértéke a korábbinál némileg szerényebb lehet. Hammond pénzügyminiszter frissen kihirdetett új „szabálya”, hogy az Egyesült Királyság ciklikusan korrigált költségvetési hiányának 2021/22-re 2,0% alatt kell lennie. Tekintve, hogy az OBR előrejelzése 0,8%, a kormány nem lesz híján lazítási mozgástérnek.

Vélemény: A szigetország gazdaságának kilátásait továbbra is beárnyékolja a Brexit népszavazás eredménye, bár az eddigi pozitív adatok mintha csökkentették volna a váratlan fejlemény által a növekedésre gyakorolt hatás miatti aggodalmat. A közelmúltban végbement hirtelen árfolyamcsökkenés jelentősen lazított a pénzügyi körülményeken, és segíthet is a gazdaságnak abban, hogy a következő negyedévekben elkerülje a recessziót, de ahhoz nem lesz elég, hogy teljesen ellensúlyozzon egy esetleg bekövetkező lassulást. 2017 elején az üzleti beruházások volumenének csökkenése (ennek első jelei máris láthatók egyes felmérésekben), a lakáspiaci visszaesés, a munkahelyek növekedésének lassulása és a gyengébb fogyasztás egyre jobban rányomja majd a bélyegét a növekedésre. Ami az időrendet illeti, az első károkat a beruházások fogják elszenvedni, őket követi a munkaerőpiac és a fogyasztás, ahogy az infláció felőrli a vásárlóerőt és lenullázza a reáljövedelmek növekedését. A font eddig tapasztalt leértékelődése kb. 200 bázisponttal lökheti felfelé az inflációt – a folyamat csúcspontja várhatóan 2018-ban érkezik majd el (7. grafikon), bár a lecsapódó hatások mértéke egyelőre nem látható előre. A folyó fizetési mérleget a gyengülő font és a kereslet lassabb növekedése miatt továbbra is korrigálni fogják. Ami az irányvonalat illeti, mind a költségvetési, a jelenlegi, fokozottan bizonytalan időszakban mind a monetáris politika fontos szerepet kap majd a gazdaság stabilitásának biztosításában. Bár a költségvetési megszorítások továbbra is hátrányosan hatnak a növekedésre, a hatásuk nem lesz olyan kedvezőtlen, mint ahogy eredetileg gondoltuk. Fontos tényező még, hogy mivel az új pénzügyminiszter némileg rugalmasabb kereteket szabott a költségvetés-módosítások számára, ha a gazdaság a vártnál gyengébben alakul, lehetőség lesz költségvetési eszközökkel megtámogatni azt. A monetáris politikának ugyanakkor keményen neki kell feszülnie a Brexit és az emelkedő globális hozamok által fújt szembeszélnek ahhoz, hogy előnyösebb körülményeket teremtsen a költségvetési politika számára. Ennek érdekében a Bank of England valószínűleg 2017 márciusa utánra is kiterjeszti mennyiségi lazítási programját. A szükséges lazítás mértékétől és az adott időpontban érvényes font-árfolyamtól függően akár alapkamat-csökkentésre is sor kerülhet. Hosszabb távon az Egyesült Királyság gazdasága szempontjából fontosabb ügy lesz,hogy a (bevándorlási politikától függő mértékben) csökkenő munkaerő-kínálat és a közös piacra való kijutás megszűnése (vagyis a kereskedelmi korlátozások) komoly fenyegetést jelent a termelékenységre és a növekedésre.

JAPáN: a jen gyengülésének veszélye felfelé mutató kockázatot jelent

Adatok: A növekedési adatok továbbra is (igaz, kissé visszafogottan) lendületes gazdasági folyamatokról árulkodnak. A novemberi gyártói PMI a korábbi, öt hónapon át tartó erős időszak után lényegében változatlan volt. Az új megrendelések száma nőtt, a kibocsátási árak pedig gyorsan visszatértek a pozitív tartományba, ami arra utal, hogy a „kimagasló mértékű deflációs nyomás” időszakát egyelőre magunk mögött tudhatjuk (8. grafikon). A szolgáltatói PMI tovább tört előre a bővülést jelentő tartományban, ezzel az összetett PMI értékét január óta nem látott magasságokba repítette. Az októberi ipari termelés év/év alapon számított, alig 0,3%-os értékével azért nőni tudott, ami kétségtelenül nagy eredmény az elmúlt két év után. A fogyasztói reálkiadások és a kiskereskedelmi értékesítés volumene tovább zsugorodott, bár az előző havinál lassabb ütemben. A fogyasztói bizalom novemberben egymás után a második hónapban csökkent. A munkaerő-piac továbbra is rendkívül szűk, a munkahelyek száma 1991 óta nem haladta meg ilyen nagy mértékben a jelentkezőkét. A Bank of Japan által közzétett októberi maginflációs adat év/év alapon 0,3%-ra kúszott fel, ami január óta az első növekedést jelentette. A novemberi Tokyo CPI nullára esett vissza.

Vélemény: Japán gazdasága 2017 küszöbén lassuló ütemű növekedést mutat. A fogyasztás még mindig nem pörög igazán, ami nem is csoda, hiszen a reálbérek és a kiadások továbbra is csökkennek. Míg a vontatottan alakuló beruházások és a jen 2015 közepe óta (napjainkig) lezajlott, jelentős mértékű felértékelődése változatlanul erős szembeszélként hat az ipari termelésre, az üzleti bizalom közelmúltban végbement fellendülése pozitív jelként értékelhető. A pénzügyi körülményeknek az elmúlt évben lezajlott jelentős rosszabbodása miatt az előttünk álló hónapokban nem számíthatunk a növekedés és az infláció számottevő gyorsulására. Mindazonáltal ez a rosszabbodás az USA elnökválasztását követően némileg lassult. Ha a pénzügyi környezet tartósan tovább javul, 2017 második felében a növekedésre gyakorolt kedvezőtlen hatás is enyhülhet majd. Míg a közelmúltban tapasztalt javulás részben az erősebb dollárnak köszönhető, a Bank of Japan új irányvonala, a „hozamgörbe-követő mennyiségi lazítás” a jen újbóli gyengülését is előidézheti. A hozamgörbe követése (célba vétele) miatt a BoJ politikájának aránytalanul nagy hatása lehet a jenre – a növekvő globális hozamok közepette a japán gazdaságnak jól jöhet a saját pénznemének gyengülése. Mindez a következő néhány negyedévben a legújabb költségvetési csomag által a növekedésre gyakorolt kedvező hatással karöltve felfelé mutató kockázatokkal bővítheti az amúgy vélhetően a 2016-ban tapasztalthoz hasonlóan,viszonylag visszafogottan alakuló növekedési történetet. A növekedési kilátások amúgy továbbra is borúsak – a baljós pályáról csak a gazdaság reflálódását előidéző, radikális intézkedések (költségvetési ösztönzőkkel kombinált strukturális reformok) téríthetnék le, ám ezek bevezetése pillanatnyilag valószínűtlennek tűnik.

KÍNA: A növekedés lendületes, de vajon túléli-e az ösztönzők kivezetését?

Adatok: Az adatok továbbra is meggyőző ütemű növekedésről tanúskodnak. A novemberi PMI-k mind a növekedés, mind az inflációs nyomás tekintetében tovább emelkedtek, sőt, e két részmutató több éves csúcsokat döntött (9. grafikon). A négy felmérés átlaga a 2013 óta mért legnagyobb szintű aktivitásra utalt. A Markit kompozit kibocsátási árak mutatója 55,1-re ugrott fel, ami jelentős, 2011 óta nem látott szintű árnövekedésre utal. A bankközi ráták a korábbi mélypontokról elhanyagolható mértékben felfelé mozdultak, de továbbra is kb. 200 bázisponttal a 2015 elején tapasztalt értékek alatt járnak. A költségvetési kiadások mintha kissé lassultak volna, de ez egy nagyon változékonyan ugráló értékeket mutató adatsor. Míg a renminbi jórészt stabilan tartotta magát a kínai jegybank referenciakosarához képest, az offshore (Hong Kong-i) kamatlábak az elmúlt hetekben rakétasebességgel visszatértek a január/februári devizapánik idején jegyzett szintekre. Itt vélhetően egy olyan lépésről van szó, melynek célja a jüanra nehezedő eladási nyomás kialakulásának megelőzése. A tőkekiáramlást megakadályozó további intézkedések bevezetésére is sor került, például leállították a kínai vállalatok által végrehajtandó külföldi vállalatfelvásárlásokat.

FEltörekvő piacok:a fő kockázatokat a protekcionizmus és kína jelenti

Vélemény: A bankoknak juttatott bőséges likviditás, a felpörgetett önkormányzati beruházások és az ingatlanpiac megélénkítését célzó intézkedések sokat lendítettek a kínai gazdaság növekedésének 2016-os gyorsulásán, és tény, hogy az ország növekedése már a hatóságok saját, igen magas GDP-növekedési célkitűzését is túlszárnyalta. Ezért cserébe újból egyensúlyba kellett hozni a gazdaságot, és az egész folyamat aggasztóan hasonlít a „régi Kína” növekedési modelljére. A hátrányok lassan kezdenek túlsúlyba kerülni a rövid távú stabilitás előnyeivel szemben, ami lakáspiacon és a valutára nehezedő nyomáson érhető tetten leginkább. A 2017-es növekedés tehát a korábbi ösztönző intézkedéseknek köszönhetően stabil alapról indulhat majd, de jelentősen – sőt akár rémisztő mértékben – le fog lassulni – az év első felében, ahogy a döntéshozók megpróbálják majd szűkíteni a gazdaságélénkítő intézkedések körét. A 2017-es növekedés végül alacsonyabb lesz, mint a 2016-os. Amire az intézkedések kapcsán számítani kell: a lakóingatlanokra vonatkozó szigorúbb szabályok ésjelentéktelen mértékben szigorodó hitel/monetáris politika, de bővülő önkormányzati beruházási ösztönzők – mindezt szigorúbb monetáris politika próbálja majd egyensúlyban tartani, hogy elkerülhető legyen a renminbi túlzott leértékelődése. Ennek a monetáris mixnek kell majd megakadályoznia az ország „kemény landolását”, de komoly lefelé mutató kockázatokat is magában rejt. Az infláció valószínűleg tovább fog nőni, mivel a gazdaságot „csúcsra járatják”, és nem gondoljuk, hogy a döntéshozók eltűrik majd a csökkenő kereslet által előidézett deflációs hullámvölgy kialakulását. Középtávon létfontosságú lesz, hogy ismét előtérbe kerüljenek a reformtörekvések. A „régi gazdaság” ágazataiban látunk még kapacitáscsökkentési lehetőségeket, melyek megragadása politikailag nehéz, de fontos feladat lesz, főleg a globális árupiaci árak kilátásait tekintve. Meg kell említeni, hogy mind Peking politikai irányvonalát, mind annak hatásait nehéz előre megjósolni. Szorosan figyelemmel fogjuk kísérni a bankközi kamatlábakat, a lakóingatlanok árait, a hitelvolumen növekedését és a költségvetési kiadások szintjét. Peking és Washington viszonya igen ingatag lábakon áll, és már egy-egy vita is fellángolt, bár súlyos megromlására egyelőre nem számítunk.

Adatok: A negyedik negyedévben a feltörekvő piacok meglehetősen jó ütemben nőttek, de az országok között jelentős különbségek mutatkoztak. A feltörekvő országok Kínát nem tartalmazó gyártói PMI indexe novemberben jelentéktelen mértékben csökkent, de ennek ellenére 2015 első negyedéve óta a legerősebb hónapot jelezte, és a gyártói aktivitás enyhe növekedéséről tanúskodott. Oroszországban mind a szolgáltatási, mind a gyártói felmérések eredménye tovább javult, így a kompozit index 2012 óta nem látott rekordot ért el. Tajvan PMI-jea kínai fejlemények és a globális tech ciklus ellenére két éves csúcsot döntött. A kép máshol nem volt ilyen pozitív. Törökország, Dél-Afrika, Brazília és Malajzia a sereghajtók, melyek annak ellenére nem képesek semmi érzékelhető talpra állást produkálni, hogy a gazdaságuk már jó ideje a lejtőn halad lefelé. Indiában mindkét PMI csökkent – a szolgáltatások számottevő csökkenést mutattak, miután a kormány hirtelen kivonta a forgalomból az ország bankjegyeinek 85%-át, így próbálva kiküszöbölni a fekete pénz problémáját. A valaha oly ígéretes reformkísérleteiről híres Mexikó PMI-je évek óta nem látott mélypontra süllyedt. A vállalkozásokat utolérte a Trump megválasztásához kapcsolódó félelem és az ország jegybankja által végrehajtott újabb kamatlábemelés hatása. Brazília harmadik negyedévi eredményei arról tanúskodnak, hogy az ország gazdasága immár hetedik negyedéve van recesszióban, és az idén az eddigi legnagyobb GDP-csökkenést volt kénytelen elkönyvelni.

Vélemény: A feltörekvő országok növekedésének gyorsulását és az ottani eszközök piaci átlagnál jobb 2016-os teljesítményét külső körülmények (a kínai ösztönzők, az árupiacok fellendülése és a fejlett országok laza monetáris politikája) által fújt hátszél tette lehetővé. Ezek a tényezők 2017-ben várhatóan elkezdenek a visszájukra fordulni. A globális monetáris körülmények általában az összes feltörekvő ország számára kedvezőtlenebbé válnak, főleg most, hogy az USA hozamai és a dollár árfolyama alig két hónap alatt jócskán megemelkedtek. Az, hogy Kína visszavonta túlzott ösztönző intézkedéseit, kellemetlen következményekkel jár majd a térség kereskedelmére és árupiaci keresletére nézve, bár az egyelőre változatlan szabályozói hátszélnek köszönhetően a növekedés 2017 első negyedévében valószínűleg kitart még. Ilyen körülmények között azok a feltörekvő országok, amelyeknek kellő mozgásterük van arra, hogy továbbra is viszonylag támogató jellegű monetáris és költségvetési politikát folytassanak, és a belföldi növekedésük is stabilnak mondható, viszonylag ellenállónak mutatkoznak majd. Erre a legjobb példa Indonézia és India, melyek hosszú távú gazdasági fejleményei továbbra is pozitívnak mondhatók (eltekintve az Indiában a közelmúltban végrehajtott demonetizációs kellemetlenségtől). Oroszország szintén teljesíti a politikával szemben támasztott követelményeket, viszonylag stabilnak is mondható, és bizonyos mértékig az OPEC közelmúltbeli bejelentése is támogatólag hat majd rá. Ezzel szemben a 2017-re várható komoly és fájdalmas politikai változások miatt a brazíliai bizalom valószínűleg el fog illanni, mivel ezek a változások éles ellentétben állnak majd a kedvező globális körülményekkel. A Temer-kormány mézesheteit máris megkeserítették a korrupciós botrányok és az utcákon zajló tüntetések – pont akkor, amikor figyelmét amúgy is kénytelen lenne a fájdalmas, népszerűtlen és nagy arányú költségvetési megszorítások felé fordítani. Korea különösen érzékenynek mutatkozik a kínai fejleményekre és az USA-val kapcsolatos aggodalmakra, melyeket csak tovább tetéznek a belföldi problémák. Eközben Törökországot és Malajziát elsősorban a külső körülmények romlása érinti érzéke nyen, bár a kellemetlenségek nagy része már beárazásra került .

 

 

 

 

 

Fontos tájékoztatás

 

Ezt a tájékoztatót hivatásos befektetőknek állítottuk össze – magánbefektetők ne alapozzanak rá befektetési döntéseket. Előzetes jóváhagyás nélkül nem sokszorosítható és terjeszthető. A tájékoztató nem szól az Egyesült Államokban élő személyeknek, akiknek így nem is járhatnak el ennek alapján. Ez az anyag csak olyan személyeknek készült, akik olyan joghatóság területén élnek, melyben az adott alap forgalmazása engedélyezett, vagy amelyben a forgalmazáshoz nincs szükség engedélyre. A „Fidelity International” annak a globális befektetéskezelő szervezetet alkotó cégcsoportnak a neve, mely Észak-Amerikán kívüli, meghatározott joghatóságok területén belül nyújt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatást. A Fidelity International egyedi körülmények alapján nem nyújt befektetési tanácsadást. Előfordulhat, hogy a jelen dokumentumban említett vagy vázolt bármely szolgáltatás, értékpapír, befektetés, alap vagy termék nem megfelelő Önnek, és előfordulhat, hogy az Ön joghatósága területén nem is elérhető. Az Ön feladata, hogy mielőtt a Fidelity Internationallel felvenné a kapcsolatot, meggyőződjön arról, hogy bármely itt említett szolgáltatás, értékpapír, befektetés, alap vagy termék elérhető-e az Ön joghatóságának területén. A jelen dokumentum előzetes jóváhagyás nélkül nem sokszorosítható vagy terjeszthető. A múltbeli teljesítmény alapján a jövőbeli eredmények nem jelezhetőek előre megbízhatóan. A fenti anyag szereplő eltérő állítás hiányában, minden említett terméket a Fidelity International kínál, és a fentiekben megfogalmazott nézetek a Fidelity International véleményét tükrözik. A Fidelity és a Fidelity International név, a Fidelity International logó és az F embléma a FIL Limited bejegyzett védjegyei. A Fidelity csupán tájékoztatást nyújt az egyes termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, és nem ad konkrét személyek egyedi körülményein alapuló befektetési tanácsokat.

A befektetések értéke csökkenhet és nőhet is, és előfordulhat, hogy a befektetők nem kapják vissza a befektetett összeget. A külföldi piacokon befektető alapok esetében a keresztárfolyamokban bekövetkező változások is hatással lehetnek a befektetés értékére. Devizatranzakciókat a Fidelity cégcsoportba tartozó társaságok által vagy azok közvetítésével, szokásos piaci feltételekkel lehet végrehajtani, és ebből e társaságoknak haszna származhat. A kisebb vagy feltörekvő piacokon végrehajtott befektetések volatilisebbek lehetnek, mint azok, melyeket nagyobb, fejlettebb piacokon hajtanak végre. Számos kisebb részvénypiacon a likviditás hiánya miatt bizonyos országokhoz kötődő alapok volatilisek lehetnek, és szélsőséges esetben akár a visszaváltási jogok korlátozására is sor kerülhet. Bizonyos országokban és bizonyos befektetéstípusok esetén a tranzakciós díjak magasabbak, a likviditás pedig alacsonyabb, mint másol. A pénzáramlás kezelésére létezhetnek egyéb, korlátozott alternatívák is, főleg, ha a befektetés középpontjában kis- és közepes méretű vállalatok állnak. Az ilyen országokra és befektetési típusokra specializálódott alapoknál a (főleg nagyobb értékű) tranzakciók feltehetően nagyobb hatással vannak az alap működtetési költségeire, mint a nagyobb alapoknál végrehajtott, hasonló tranzakciók. A leendő befektetőnek az alapok kiválasztása során ezt szem előtt kell tartaniuk. A kötvények értékét a kamatlábak változása és a kötvényhozamok befolyásolják. Ha a kamatlábak – és így a kötvényhozamok – nőnek, a kötvényárfolyamok általában csökkennek, és fordítva. A lejáratig hosszabb futamidővel rendelkező kötvények árfolyama általában érzékenyebben reagál a kamatlábak változásaira, mint a lejáratig rövidebb futamidővel rendelkező kötvényeké. A csődkockázat attól függ, hogy a kibocsátó képes-e fizetni a kamatokat és lejáratkor visszafizetni a hitelt. A csődkockázat ezért a különböző állami és vállalati kötvénykibocsátók esetén eltérő lehet.

Magyarország: Befektetések kizárólag az aktuális prospektus és a Kiemelt Befektetői Információk (Key Investor Information Document (KIID)) alapján hajthatók végre. E két dokumentum, valamint az aktuális éves és féléves beszámolók ingyen hozzáférhetők forgalmazónknál, a Raiffeisenbank Zentralbank Österreich AG-nél (1054 Budapest, Akadémia utca 6). A KIID magyar nyelven áll rendelkezésre.

 

Scroll To Top