Devizahitelek – MNB: márciustól érkeznek az elszámolási értesítők

Március-április folyamán kapják meg a bankoktól az elszámolási értesítőket a devizahitelesek, míg a forinthitelesek és a hitelüket ténylegesen devizában törlesztők csak augusztus-szeptemberben kapnak ilyen értesítőt – hívja fel a figyelmet hétfői közleményében a Magyar Nemzeti Bank.

A pénzügyi intézmények 2015. február 1-jei fordulónappal kötelesek elszámolni majd a tisztességtelenül felszámított árfolyamréssel és kamatokkal, költségekkel a deviza és a deviza alapú hitelesek felé, s szintén e fordulónappal forintra átváltani a fennmaradó tartozást. Az elszámolás a forinthitelesek esetében 2015. június 30-i fordulónappal történik.
Az elszámolási értesítők kiküldését hátráltathatják a folyamatban lévő banki elszámolási perek. Ha az adott intézmény által indított per deviza alapú kölcsönök esetében március 1-jéig, illetve a devizában törlesztettek és a forinthitelek esetében augusztus 1-jéig nem zárul le, akkor az elszámolás megküldésének határideje az érintett fogyasztói körnek a per befejezésétől számított hatvanadik nap.
A fogyasztók az elszámolás során visszakapják a futamidő alatt tőlük tisztességtelenül elvont kamatokat, költségeket, illetve a deviza alapú hitelesek a tisztességtelen árfolyamrés összegét. A pénzügyi intézmények kiszámítják és egy levélben érkező elszámolási-forintosítási értesítőben közlik a levonás nyomán fennmaradó kölcsöntartozás és a jövőben fizetendő törlesztőrészletek összegét is. Ezzel együtt a deviza alapú és a ténylegesen devizában törlesztett kölcsönöket átváltják forintra.
Az elszámolás alapján visszajáró összegeket az elszámolás megküldésétől számított 15 munkanapon belül kell a pénzügyi intézménynek jóváírnia vagy – a már megszűnt fogyasztói szerződéseknél – átutalnia, kifizetnie.
Az új, kedvezőbb törlesztőrészletek fizetése első alkalommal az elszámolás megküldésére nyitva álló határidő utolsó napját követő hónapban történik. Az elszámolás során a februári fordulónaptól az elszámolási értesítésig tartó esetleges túlfizetést is jóváírják.
Az MNB felhívja a figyelmet arra is, hogy a pénzügyi intézmények az értesítőket az általuk ismert utolsó postacímre küldik meg tértivevényes küldeményként. Az esetleges címváltozást a fogyasztóknak célszerű mielőbb bejelenteni az intézménynél.(MTI)

Scroll To Top