A Groupama Biztosító minden lehetséges esetben intézkedett a kártérítési összegek kifizetéséről

A Groupama Biztosító a veronai tragikus balesetben érintett autóbusz kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének kezelőjeként elkötelezett amellett, hogy a kárrendezés során minden lehetséges segítséget és támogatást megadjon a balesetben érintettek és családtagjaik számára, biztosítva a zökkenőmentes és gyors kárrendezést.

 

Bár a baleset körülményeinek vizsgálata, és ezzel összefüggésben a jogi felelősség megállapítása még jelenleg is folyamatban van, a biztosítótársaság azokban az esetekben, ahol a rendelkezésre álló információk alapján meghatározható volt a kárösszegek nagysága és a kiutaláshoz szükséges dokumentumok – mint például a kártérítési igényre vonatkozó bejelentés, vagy a gyámhatóság hozzájárulása – is beérkeztek, a veronai baleset károsultjai és hozzátartozói számára kifizette a kártérítési összegeket, az alábbiaknak megfelelően.

 

A már benyújtott poggyászkárok illetve a felmerült költségek, dologi károk megtérítését folyamatosan rendezte a biztosító.

 

A jogszabályoknak megfelelően az elhunytak valamennyi közeli hozzátartozója – szülők, testvérek és nagyszülők – részére ún. sérelemdíjat is fizetett a biztosítótársaság. A súlyos sérülést szenvedettek esetében egészségi állapotuk alakulásától függően lesz meghatározható a sérelemdíj végleges nagysága, de az előlegek már esetükben is kifizetésre kerültek. A tartós gyógykezelésre szoruló sérültek egészségi állapotával összefüggő többletkiadásokat megtérítette, illetve folyamatosan téríti a biztosítótársaság. A Groupama Biztosító a könnyebb sérültek, vagy közvetlen fizikai sérülést nem szenvedettek számára szintén jelentős összegű sérelemdíjat fizetett, illetve fizet ki.

 

Az érintetteknek kifizetésre kerülő sérelemdíjak, tekintettel a baleset különösen tragikus körülményeire, a magyar gyakorlatban meghatározott kártérítési összegek felső határán mozognak.

 

A Groupama Biztosító a kárügyeket ezzel nem zárta le, a társaság a tragikus baleset érintettjeivel, áldozatainak hozzátartozóival továbbra is aktív párbeszédre törekszik, így az átutalt sérelemdíjakkal kapcsolatban is biztosítja a lehetőséget a további egyeztetésre.

 

A balesetben érintettek között van néhány család, akiktől ez idáig még nem érkezett kárigény, ezért a biztosítótársaság az ő esetükben tovább keresi a kapcsolatfelvétel lehetőségét annak érdekében, hogy kárigényüket felmérhesse, és számukra is mielőbb kártérítést nyújthasson.

 

A Groupama Biztosító továbbra is fenntartja a kapcsolatot az érintettekkel, kiemelten kezeli valamennyi károsult ügyét. Tiszteletben tartva a balesetben érintettek fájdalmát, személyiségi jogait, a jövőben is maximális diszkrécióval kíván az ügyben eljárni.

Scroll To Top