Gyorsjelentés 2015 Q1 – FHB: 3,804 milliárd forint konszolidált nettó veszteség az első negyedévben

Az FHB Csoport 3,804 milliárd forint konszolidált adózott veszteséget könyvelt el 2015 első negyedévében a tavalyi első negyedévi 1,145 milliárd forint nyereség után – derül ki az FHB Jelzálogbank Nyrt.-nek a BÉT honlapján pénteken közzétett gyorsjelentéséből.

A konszolidált, nemzetközi beszámolókészítési standardok (IFRS) szerint készült gyorsjelentés szerint a kedvezőtlen eredményt elsősorban az elszámolási törvény végrehajtásának, illetve a pénzügyi műveleteknek a – kamat- és árfolyamszintek alakulása miatt jelentkező – kedvezőtlen hatása határozták meg.
A bankcsoport első negyedévi IFRS szerinti konszolidált adózás előtti eredménye banki különadó, illetve rendkívüli tételek nélkül 465 millió forint.
Az első negyedéves elszámolások kapcsán 26,5 milliárd forint ráfordítása keletkezett a bankcsoportnak, amelyet ellensúlyozott a 2014-ben képzett céltartalékok arányos feloldása, valamint az elszámolások bevételeket növelő hatásai.
Mivel az elszámolás kapcsán felmerülő ráfordítások nem adóalap-csökkentő tételek, jelentős, 2,7 milliárd forintos nyereségadót kellett elszámolni. Ezek mellett a banki különadó 706 millió forintos összege, a 311 millió forint hitelintézeti járadék, valamint a pénzügyi tranzakciós illeték nem áthárított része terhelte az eredményt.
A Kúria törvényből eredő elszámolásokkal kapcsolatos – korábbi időszakokat is érintő – adóhatások számszerűsítése folyamatosan történik, ami esetenként jelentős módosításokat is eredményezhet a 2015-ös adóráfordításokban – jegyzi meg a jelentés.
A főbb eredménytételek közül az első negyedévben realizált 5,2 milliárd forint nettó kamatbevétel 1,4 százalékkal marad el a tavalyi első negyedévitől, negyedéves szinten pedig 6,6 százalékkal csökkent.
A nettó díj- és jutalékbevételek összege a tranzakciósilleték-bevételektől megtisztítva, negyedéves viszonylatban 8,7 százalékkal mérséklődtek, míg éves viszonylatban 34,1 százalékkal emelkedtek.
A pénzügyi műveletek vesztesége 1,409 milliárd forint volt, amely az egy évvel korábbinál 2,519 milliárd forinttal, az előző negyedévinél 362 millió forinttal kedvezőtlenebb.
Az egyéb működési bevételek és ráfordítások egyenlege 7,7 milliárd forint nettó ráfordítás volt az első negyedévben, amely 16,3 milliárd forintos bevétel, valamint 24 milliárd forintos ráfordítás egyenlegeként alakult ki. Az egyéb ráfordítások egyenlegét jelentős részben az elszámolási törvénynek az első negyedévre jutó eredményhatásai tették ki, amit ellensúlyoz a 15,5 milliárd forintos céltartalék feloldás valamint a hitelezési veszteség soron kimutatott értékvesztés felszabadítás (mintegy 6 milliárd forint).
A működési költségek 4,4 milliárd forintot tettek ki az első negyedévben, 15,2 százalékkal haladják meg az egy évvel korábbit.
A társult vállalkozások 190,7 millió forinttal járultak hozzá az eredményhez, ami főként a Magyar Takarék Befektetési Zrt. és befektetéseinek a bankcsoportra jutó 145,5 millió forintos eredményéből származik.
A bank konszolidált, IFRS szerinti mérlegfőösszege március 31-én 822 milliárd forint volt, 6,8 százalékkal magasabb az előző negyedévinél, és 4,1 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakáét.
A saját hitelek állománya egy év alatt 8,8, az előző negyedévhez képest 6,7 százalékkal csökkent. A hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés 28,7 milliárd forintot tett ki, 2014. december 31-hez képest 25,8 százalékkal mérséklődött.
A problémás hitelek állománya az előző negyedévihez képest 22,1 százalékkal, az egy évvel korábbihoz viszonyítva 23,8 százalékkal csökkent. Ez nagyobbrészt az IFRS standardok következménye, amelyek szerint a forintosított hiteleket valós értéken kell beállítani az IFRS beszámolóba. Ez az elszámolás mind a 90 napon túl nem teljesítő (NPL) állomány, mind a kapcsolódó értékvesztés állomány tekintetében jelentős, 4,8 milliárd forintos csökkenést eredményezett. Az NPL arány így az előző negyedév végi 20,2-ről 16,9 százalékra csökkent, a problémás portfólió fedezettsége pedig 50,9 százalék.
Az első negyedévben 16,88 milliárd forintnyi forrást vont be a bank névértéken, ebből a jelzáloglevél 15,88 milliárd forint, a fedezetlen kötvény pedig 1 milliárd forint volt. A jelzáloglevelek könyv szerinti állománya március 31-én 190,6 milliárd forint volt, 5,8 százalékkal, alacsonyabb az egy évvel korábbinál.
Az FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott jelzáloglevelek fedezetéül szolgáló rendes fedezetek nettó értéke március 31-én 370,3 milliárd forint volt, negyedéves szinten 5,9 százalékkal, éves szinten 16,7 százalékkal csökkent.
A betétállomány március 31-én 346,8 milliárd forintot tett ki, éves szinten 42,2 százalékkal, negyedéves szinten 16,1 százalékkal nőtt az állomány.
A részvényesi vagyon egy év alatt 9,1 százalékkal, 83,9 milliárd forintra növekedett.
Az FHB Bankcsoport tőkemegfelelési mutatója március 31-én 10 százalék volt, szemben a december végi 13,9 százalékkal. Az elsődleges alapvető tőkeelemek figyelembevételével számított CET1 mutató március végén 7,8 százalék volt, míg 2014. december 31-én 13,4 százalék.
Az FHB részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papír a pénteki kereskedést 800 forinton zárta. Az elmúlt egy évben a részvények legmagasabb ára 950 forint, a legalacsonyabb 654 forint volt.(MTI)

Scroll To Top