A szállítmányozó kockázatai és kötelezettségei

Ki a szállítmányozó? Milyen feladatai vannak?

 

A szállítmányozás kialakulása az ókori időkig nyúlig vissza. Ekkor jelentek meg először olyan kereskedők, akik saját költségükre és rizikójukra küldeményeket kézbesítettek, akár mások nevében, vagy megbízásából is. Napjainkra a szállítmányozók szakértelmük miatt a nemzetközi fuvarozás és áruszállítás megkerülhetetlen szereplőivé váltak és a logisztika egyik legfontosabb alágát képviselik.

 

A szállítmányozó az a szakértő személy vagy vállalkozás, akinek feladata az árutovábbítás folyamatának megszervezése. A folyamat középpontjában az a cél áll, hogy a küldemény a lehető legkisebb költséggel, legbiztonságosabban, a megfelelő időben és a legoptimálisabban jusson el a rendeltetési helyre. A nemzetközi szállítmányozást végző entitások – így az Europa-Road Kft. is – integrált részét képezik az ellátási láncnak és a globális tengeri áruszállításnak.

 

A szállítmányozó multifunkcionális szerepet lát el, melyben vállalja, hogy megszervezi az áru mozgását egyik pontból a másikba az áru tulajdonosának nevében. A nemzetközi szállítmányozók tevékenysége rendkívül széleskörű lehet, hiszen jelen vannak már a közúti, vasúti, légi és vízi szállítás területén is. Jelen cikkünkben főleg a tengeri szállításra koncentrálunk, hiszen a mai napig a teljes nemzetközi szállítmányozás nagyrészét ez a szállítási mód teszi ki.

 

De miről is ismerszik meg egy széleskörű tapasztalattal és megbízható kapcsolatokkal rendelkező szállítmányozó partner, mint a Europa-Road Kft.? Először is, biztosítson hatékony megoldást az ügyfél igényei alapján, mind költségek, mind egyéb tényezők terén. Képesnek kell lenni az áru biztonságos tárolására (például saját raktárakkal rendelkezik), és több szállítási eszköz esetén az árutovábbítás megszervezésére is az ügyfél rendelkezései alapján. Széleskörű kapcsolati hálóján keresztül jó tárgyalópozícióval kell rendelkeznie a szállítási tarifák optimalizálása érdekében a különböző hajózási társaságokkal és az sem árt, ha a szállítmányozás több módjában (pl. légi, vasúti, közúti, stb.) is tapasztalatokkal rendelkezik. Ez különösen fontos akkor, ha kiegészítő szállítási módra is szükség lehet, mint például egy hosszú távú, nemzetközi szállítási út során. A megfelelő szállítmányozó partner elkészíti továbbá a megfelelő és pontos dokumentációt is, legyen szó a termékek származási bizonyítványáról, a vám, illetve a kikötői dokumentumokról vagy a hajórakjegyről.

 

És ha történik valami gond?

A Kereskedelmi Világszervezet adatai alapján a nemzetközi kereskedelem 16 trillió dollárra rúgott. Az UNCTAD statisztikái szerint a konténeres vízi szállítás 2015-ben több, mint 1600 millió tonna árut mozgatott 177 millió konténerben világszerte. Ilyen hatalmas számok mellett azonba számolni kell azzal is, hogy bizony előfordul, hogy a rakomány legrosszabb esetben megsérül, megsemmisül, vagy akár elveszik, de a visszaéléseket, csalásokat sem lehet teljesen kizárni.

Ha egy ilyen balszerencsés esemény megtörténik, akkor mind az ügyfél, mind a hajótársaságok, mind a hatóságok a szállítmányozóra néznek először és tőle várják a helyzet gyors és korrekt rendezését. Sokan pedig kimondottan a szállítmányozót tartják felelősnek, pedig sok esetben ez nem ennyire egyszerű, sőt. Természetesen lehetséges, hogy a fenti incidensek valamelyike a szállítmányozó gondatlan tevékenységének következménye, ám sok esetben ez nem egyértelműen megállapítható. Ahhoz, hogy ezeket az eseteket jobban megértsük, alaposabban fel kell tárnunk a szállítmányozók felelősségi körét és kockázatait.

Abban a pillanatban, hogy a szállítmányozó aláír egy szerződést egy ügyféllel, máris rengeteg egyedi kockázatnak van kitéve. A szállítmányozási szerződés alapján általában az alábbi kockázatokról és felelősségi körökről beszélhetünk (szem előtt tartva termesztésen, hogy ez is megegyezés tárgya lehet és a felek igényeitől függően változhat):

  • A rakomány teljes megsemmisülése: Okozhatja például fizikai sérülés, behatás a rakományon. Az az eset is ide számít, amikor a szállítmányozó birtokában lévő árut ellopják.
  • Jövedelem-kiesés: Előfordulhat, hogy a szerződésszerű teljesítés után a megrendelő nem fizet a szállítmányozónak az elvégzett tevékenység részéért vagy egészéért.
  • A rakomány sérülése: Amikor az áru a szállítmányozó birtokában van, ő felel például a nem megfelelő árumozgatásból vagy csomagolásból eredő sérülésekért, ami a rakományon keletkezik.
  • A rakomány eltérítése: Általában akkor fordul elő, ha a szállítmányozó által elkészített dokumentáció nem volt megfelelő. Extrém esetben az áru ilyenkor akár egy másik kontinensen is kiköthet.
  • Dokumentumok bekérésének elmulasztása: Tipikusan akkor fordulhat elő, ha a szereplők házi hajórakjegyet állítanak ki, és a rakomány a címzett részére leszállításra került annak ellenére, hogy ő a hajórakjeggyel ekkor még nem rendelkezett (például, mert még nem teljesítette a fizetési kötelezettséget).
  • Nem meglelő dokumentáció okozta szállítási késedelem: A célállomáson a rakomány átvételéről általában elismervényt állítanak ki. Ehhez azonban szükséges, hogy az addig létrejött dokumentáció megfelelő legyen. Amennyiben hiba kerül napvilágra, az késleltetheti az elismervény kiállítását, így a szállítmányozási szerződés teljesítését is.

A fent bemutatott esetek csupán példaértékűek és minden esetben fent áll annak a lehetősége, hogy az okozott kár a szállítmányozó felelőssége. Ezt azonban nem lehet egyértelműen megállapítani, míg a gondatlan kezelés a szállítmányozó részéről egyértelműen nem bizonyított. A hatósági vizsgálat eredményeképpen a szállítmányozót akár teljesen felmenthetik a felelősség alól, ha bizonyosságot nyer, hogy a szállítmányozó a lehető legnagyobb körültekintéssel és maximális gondossággal járt el az áru szállítása, kezelése és tárolása, a nemzetközi szállítmányozás módjának kiválasztása és egyéb, útközben felmerült kérdések tekintetében.

Az ügyfelek – ahogy az Europa-Road Kft. ügyfelei is, – azért fordulnak szállítmányozóhoz, hogy szakértő és tapasztalt kezekben tudhassák értékes árujukat és szállítmányukat. Ebbe beletartozik a megfelelő csomagolás kiválasztása, a szükséges dokumentáció pontos intézése és tanúsítványok beszerzése a szállítás előtt és közben, a szállítás a szerződéskötéskor elfogadott feletételek alapján, illetve a megfelelő és költséghatékony útvonalak gondos kiválasztása is. Ez a szállítmányozás alapja. Itt azonban a felelősség nem ér véget, hiszen a szállítmányozó mindezen tevekénységeket az ügyfél nevében és javára végzi el. Így ő köteles biztosítani azt is, hogy az útközben felmerülő kockázatok fedezésére megfelelő biztosítás áll rendelkezésre.

Az Europa-Road Kft. kiemelt figyelmet fordít a megfelelő nemzetközileg érvényes biztosítások megkötésére, hogy ügyfelei árujukat a legnagyobb biztonságban tudhassák, hiszen egy jó szállítmányozó partner részére az ügyfél sikere egyaránt a sajátja is.

Scroll To Top