Módosultak a CSOK és a Falusi CSOK szabályai!

A május 12-én éjjel megjelent kormányrendelet szerint módosultak a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) szabályai. Az elérhető összeg és az igénylési feltételek nem módosultak, ugyanakkor néhány család élete könnyebbé válhat.

Lazítanak a bentlakásra vonatkozó előírásokon

Változatlanul alapvető elvárás, hogy a család – az igénylők és a gyerekek – az ingatlanban éljenek. Ezt a rendelet két szinten is szabályozza:

  • A folyósítástól számított 10 évig az ingatlanban szükséges élnie a családnak.
  • A támogatás folyósítását követő 90 napon belül lakcímet kell létesíteni az ingatlanban. Ez azt jelenti, hogy a lakcímkártyán lakóhelyként az ingatlannak kell szerepelnie.

Az első kitétellel kapcsolatban a rendelet eddig is tartalmazott több könnyítést, a jövőbeni a beköltözésre vonatkozó feltétel alól pedig az alábbi két esetben mentesülhet a család:

  • A gyermeknek nem kell beköltöznie, ha tanulmányai folytatásai miatt átmenetileg más lakcímen él.
  • A szülő és a gyermekek is lakhatnak más lakcímen átmenetileg, amennyiben a szülő munkahelye miatt térítésmentesen biztosított szolgáltai lakásban lakik.

Újdonság viszont, hogy amennyiben ezen két eset valamelyike fennáll, akkor a jövőben nem kell bejelentkeznie az érintett személyeknek 90 napon belül az ingatlanba. Viszont az adott helyzet megszűnésekor már teljesíteni kell a feltételeket. Ez a változás 2023. július elejétől lép életbe, és a már folyamatban lévő igényléseket is érinti.

A Kincstár ellenőrzi a jövőben a beköltözésre vonatkozó feltétel teljesülését

A jelenlegi szabályok alapján 90 napon belül kell a családnak a támogatással érintett ingatlanba költöznie. ennek tényét pedig lakcímkártyával kell igazolni a támogatást folyósító pénzintézet felé. A jövőben (július 1-jétől) emiatt nem kell bemenni a bankhoz, a Kincstár hivatalból ellenőrizni fogja a beköltözés tényét, az előírások megsértése esetén pedig tájékoztatja a kormányhivatalt. Vagyis némileg egyszerűsödik az eljárás.

Ez a változás 2023. július elsejétől lép életbe!

Utólag is bejelenthetjük vállalkozásunkat a támogatással érintett ingatlanba

A támogatott ingatlant bejelenthetjük egyéni vállalkozásunk, többségi tulajdonunkban lévő társaságunk – kivéve részvénytársaság – székhelyeként. Erre eddig az igényléssel egy időben volt csak lehetőség.

jövőben már a támogatás folyósítását követően is bejelenthetjük az adott címre a vállalkozásunkat, amiről teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkoznunk. A nyilatkozatban szerepelnie kell, hogy megfelelünk a csekély összegű támogatásokra vonatkozó – 1407/2013/EU bizottsági rendeletben szereplő – elvárásoknak.

Ez a változás a rendelet kihirdetésének másnapján, azaz 2023. május 13-án lép hatályba, és a korábbi igénylésekre is alkalmazható.

Meghosszabbítják a gyermek születésének bejelentési határidejét

Eddig 60 napunk volt a gyermek születését a szükséges dokumentumok benyújtásával leigazolni. Erre a jövőben 90 nap áll majd rendelkezésre. Ez a változás 2023. május 13-án lép hatályba, és a korábbi igénylésekre is érvényes lesz.

Egyszer kérhetjük az építési, korszerűsítési, bővítési munkálatok módosítását

A jövőben a munkálatok elvégzésének határidejének lejárta előtt kérelmezhetjük a költségvetés, illetve a munkálatok módosítását. Fontos, hogy ezzel nem sérülhetnek a CSOK támogatás alapvető szabályai.

Ha már lehívtunk támogatást, és a módosítás miatt a még hátralévő munkálatok költsége kisebb – ez lehet a munkálatok módosítása, vagy a költségvetés átalakítása miatt is -, mint a még le nem hívott támogatás összege, akkor kizárólag a csökkentett összegre lehetünk jogosultak.

Ha valamilyen vállalt munkáról mondunk le, akkor az arra már megkapott támogatást vissza kell fizetnünk, kivéve, ha a többi munkálatból hátralévő költségek a teljes, még le nem hívott támogatás összegét fedezik. (Ez egy érdekes szabály, hiszen támogatást csak akkor folyósít a bank, ha az önerő már beépítésre került. Vagyis a gyakorlatban csak akkor lenne erre reális esély, ha a lemondott munka mellett más munkálatok költségvetését megnöveljük.)

Ez a módosítás 2023. május 13-án lép életbe, és a folyamatban lévő igénylésekre is alkalmazni kell.

Változnak a Falusi CSOK szabályai is

A Falusi CSOk-ot kizárólag preferált kistelepüléseken lévő ingatlanok esetében lehet igénybe venni. Július elsejétől bővül a településlista a Csongrád-Csanád vármegyében lévő Tömörkénnyel.

A korszerűsítési célú Falusi CSOK esetében a munkálatok befejezésére rendelkezésre álló határidő 3 évről 4 évre emelkedik. Külön ki kell hangsúlyozni, hogy a már folyamatban lévő korszerűsítésekre is érvényes az új határidő. Sőt, abban az esetben is, ha már lejárt a határidő, de a támogatást még nem fizette vissza teljes egészében a támogatott személy. (Ez utóbbi esetben a támogatott személy beleegyezése esetén a még vissza nem fizetett összegre az új szabályok, határidők lesznek érvényesek.)

Mindkét változás 2023. május 13-ától érvényes.

Scroll To Top