Mi marad az otthonfelújítási támogatásból 2023-ra?

A családok számára elérhető, akár 3 millió forintos összeget elérő otthonfelújítási támogatás 2022 január elsejével startolt. Az igénylést 2022.12.31-ig lehetett benyújtani, viszont néhány esetben ezt a kormány kitolta 2023 március 31-ig. A támogatás mellett az otthonfelújítási hitel is kivezetésre került az eredeti határidő szerint.

Ha már lezárult mégis mit tudunk még tenni?

A téma aktuális lehet még sokak számára, hiszen néhány esetben a kormány elérhetővé tette az igénylést egészen március 31-ig, emellett a hibásan vagy hiányosan kitöltött igényeket a lezáráson túlnyúlóan lehet intézni, amelyre maximum 30 nap áll rendelkezésünkre.

A későbbi dátum azokra az igénylőkre vonatkozik, akiknél a magzat halála vagy halva születése, gyermek halála következett be a kérelem benyújtása előtt. Ilyen esetben akkor lehetünk jogosultak, ha tudjuk igazolni hogy az első szerződés megkötésekor vagy az első számla kibocsátásakor a gyermekünk még életben volt, magzat esetén a várandósság már 12. hete fennállt.

Kivételt még azok kaptak, akiknek a felújítás napelemes rendszer telepítésére, cseréjére (is) vonatkozik. Erre valószínűleg azért volt szükség, mert 2022 második felében hirtelen megugrott kereslet a kivitelezéseket akár 3 hónappal is meghosszabbíthatta. Tehát a napkollektor, napelemes rendszeres telepítése, cseréje még március 31-ig megvalósítható, viszont ha voltak másra irányuló munkálatok is, azoknak meg kellett történnie december 31-ig a kifizetésekkel együtt.

Milyen feltételek mellett, és kik juthatnak a támogatáshoz?

A támogatás maximálisan elérhető összege 3 millió forint. Abban az esetben ha a szűlők lakóhelye nem azonos, de mindkét szülőnél lakik legalább egy gyerek, akkor a támogatás összege szülőnként maximum 1,5 millió forint, azaz a teljes összeg 50-50%-a. Egy szűlő is lehet jogosult a teljes összeg igénylésére, abban az esetben ha a szűlök lakhelye szintén különböző, emellett a másik szűlőnél egyik gyermek sem lakik, illetve ha a másik szűlő lemond a támogatás igényléséről.

A támogatás szempontjából a gyermek:

  • 25 évnél fiatalabb személy
  • 25 évnél idősebb, de megváltozott munkaképességű személy
  • az az árván maradt kiskorú, aki az igénylő rokona, és a kirendelt gyámja maga az igénylő

Mennyi az igényelhető összeg?

A támogatás a számlával igazolt felújítási költségek felét fedezi, ebből kifolyólag a 6 millió forintot meghaladó felújítás mellett érhető el a maximális össszeg. A munkadíj és az anyagköltségek egyenlő arányban, 50-50%-ban kell hogy szerepeljenek. Néhány példa, hogy mégis mekkora összeghez juthatunk különböző arányok mellett:

  • Lakásfelújításunk összesen 4 millió forintba került, amelyből az anyagköltség 3 millió forint volt, a munkadíj pedig 1 millió. A teljes összeg 50%-a: 2 millió forint, a költségek megoszlása tekintetében pedig 50-50%, ami a 2 millió forintot teljes mértékben ki tudja tölteni 1 millió forintos vállalkozói díj, és 1 millió forintos anyagköltség mellett.
  • A felújítás 6 millió forintba került, amiből a teljes összeg anyagköltség, mivel magunk oldottuk meg a kivitelezést, ilyen esetben a támogatás összege nulla forint.

Fontos megjegyezni, hogy utólagos támogatásról van szó, ezáltal az előfinanszírozásáról nekünk kell gondoskodnunk.

Forrás: creditline.hu

Scroll To Top