KPMG: nem várják helyzetük javulását a régiós bankárok

Közép-Kelet-Európa bankszektorának helyzete stabilizálódott, de a régió bankjai – a románok kivételével – még mindig a belső racionalizálásra helyezik a hangsúlyt, a külső környezettől ugyanis nem sok jót várnak; a magyar bankároknak is csak 33 százaléka számít a bevételek növekedésére – derült ki a KPMG száz régiós bankvezetőt megkérdező felméréséből.

Bár 2012-ben megnyugodott a közép-kelet-európai bankpiac is, a válság utáni gazdasági helyzethez való alkalmazkodás folyamata még egyik országban sem zárult le – szögezi le a KPMG Banking Executive Survey című felmérésének összefoglalója.
A régió bankjai javarészt túl vannak a nehezén, ami a létszámleépítéseket, a menedzsment lecserélését vagy a profilidegen tevékenységek kiszervezését illeti. A menedzserekkel folytatott beszélgetésekből ugyanakkor az derült ki, hogy hosszabb távon további költségcsökkentéseket terveznek, miközben az eddiginél is inkább az alaptevékenységre koncentrálnának. Ez olyan beruházásokban nyilvánul meg, amelyek az ügyfelek még tökéletesebb kiszolgálásáról, az új technikák banküzemben történő alkalmazásáról szólnak.
Simonyi Tamás, a KPMG közép-kelet-európai régió pénzügyi tranzakciókért felelős vezetője szerint a piac stabilizálódása komoly eredmény, de a banki vezetők korántsem festettek pozitív képet a szektor várható bevételéről. A régió bankvezetőinek mindössze 27 százaléka vár a tavalyinál nagyobb nyereséget 2013-ban, és 48 százalékuk a bevétel kisebb-nagyobb visszaesésére számít. Mindez jól mutatja, hogy milyen nehézségekkel néz szembe a válság után is a pénzügyi közvetítő rendszer.
A válságkezelés és a válság után várható gazdasági helyzet megítélésében az egyes országok bankvezetőinek véleménye jelentős eltéréseket mutat. A tavalyi évről a cseh és a szlovák bankok vezetői festették a legjobb képet, a magyarországi és romániai bankok vezetőinek 83, illetve 79 százaléka rosszabbnak írja le a tavalyi, mint az azt megelőző évet. Az általában kevéssé optimista bankvezetők közül egyedül a román menedzserek lógnak ki, 55 százalékuk várja a bevételek növekedését 2013-ban.
A második legoptimistábbnak bizonyuló magyaroknak is csak 33 százaléka számít a bevételek növekedésére, holott a szektor jelentős részét tavaly megtépázta az előtörlesztés miatti veszteség, ez az idén már nem ismétlődik meg. „Ha figyelembe vesszük, hogy az előtörlesztés öt-hat bankot érintett igazán, és feltehetőleg ők azok, akik javulást várnak, az derül ki, hogy a magyar bankvezetők átlagosnál optimistább hangulata a katasztrofális 2012-es évnek köszönhető” – idézi a közlemény Simonyi Tamást. (MTI)

Scroll To Top