Így könnyítenek a csok és falusi csok igénylők dolgán

Több könnyítést is bevezet a kormány a csok és a falusi csok lakástámogatásoknál a közzétett jogszabálytervezet szerint. Plusz egy év lesz a lakásfelújításra, megszűnik egy bejelentési kötelezettség, és enyhülnek a bentlakás feltételei is. A Bank360.hu részletesen elemezte, mi változik.

Az állami lakástámogatásokra vonatkozó módosító tervezet jelent meg a kormany.hu oldalán. Ez több ponton is változtat a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) és a falusi csok szabályain. 

Mi változna a falusi csoknál?

A falusi csok keretében megvalósítható korszerűsítésre vonatkozó könnyítés, hogy a munkálatok befejezésére vonatkozó határidő lejárta előtt egy alkalommal lehet kérni a vállalt korszerűsítési munkálatokra vagy azok bekerülési költségeire vonatkozó szerződés módosítását. Ezt azonban csak az alábbi feltétellel lehet megtenni:

  • a költségvetés csökkentése esetén: ha a még fennmaradó bekerülési költség összege már nem éri el a megítélt támogatási összegből a módosítás hatályba lépéséig még nem folyósított összeget, akkor a továbbiakban a csok legfeljebb a még fennmaradó bekerülési költséggel megegyező összegben nyújtható.
  • Illetve, ha a korábban vállalt, de nem teljesített korszerűsítési munkálatokra nézve már folyósítottak támogatást, akkor ezzel az összeggel csökkenteni kell a még igénybe vehető, de még nem folyósított csok összegét. Ez alól kivételt jelent, ha a hátralévő korszerűsítési munkálatok bekerülési költsége eléri vagy meghaladja a még nem folyósított támogatás és a korábban vállalt, de nem teljesített korszerűsítési munkálatokra eső, már folyósított támogatás összegét.

A falusi csok esetében további, minden igénylőre vonatkozó módosítás lehet, hogy a korszerűsítési munkálatok elvégzésére előírt határidő 1 évvel meghosszabbíthatóvá válik. Ez azt jelenti, hogy az eredeti, a szerződés megkötésétől számított három év meghosszabbítható még egy évvel.

Ezenkívül egy újabb településsel bővül a preferált kistelepülések listája, a tervezet szerint a Csongrád-Csanád vármegyében található Tömörkény is felkerülne a listára. Ez annyiban szokatlan, hogy a bővítést általában év végén, egyetlen hosszú listában szokták közölni. A Csongrád-Csanád vármegyében található Tömörkénnyel ezúttal kivételt tettek, aminek örülhetnek a környékbeliek, a dél-alföldi vármegye ugyanis a sereghajtók között van a preferált kistelepülések számát tekintve. 

Mi változik a csok esetében?

A családi otthonteremtési kedvezmény (csok) esetében a szülőknek jelentene könnyítést az a módosítás, miszerint a jelenlegi 60 napról 90 napra hosszabbodna a vállalt gyermekek megszületésének bejelentésére vonatkozó határidő. 

A tervezet szerint a csokos ingatlanba be lehetne jelenteni a vállalkozás székhelyét akár utólag is. Így a támogatási jogviszonyt követően létrejött gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozások székhelyét bejelenthetik a csokkal érintett ingatlanba, ahogy arra a támogatási jogviszony létesítésével egyidejűleg jelenleg is lehetőség van. Feltétel azonban, hogy a támogatás folyósítása előzze meg a vállalkozás alapítását vagy az abban szerzett többségi tulajdonrész megszerzését. 

A csok esetében érdemi adminisztrációs könnyebbséget jelent majd, hogy megszűnhet a támogatott személy lakcímbejelentésének igazolási kötelezettsége. Eddig ezt a támogatást igénybe vevőnek a hitelező bankjánál kellett igazolnia a lakcímkártyával, amelyen már a támogatásban szereplő ingatlan szerepel lakhelyként. Ehelyett majd a Magyar Államkincstár ellenőrzi, hogy a lakcímlétesítés megtörtént. Erre a jelenlegi szabályok szerint 90 nap van a csok folyósítását követően. Az automatikus ellenőrzés a tervek szerint csak a hatályba lépést követően, az új igényléseknél kezdődne meg. 

Enyhülnek továbbá a bentlakásra vonatkozó feltételek is. Kivételes esetben eddig is meg lehetett szakítani a bentlakást bizonyos élethelyzetekben, a módosító szerint viszont két esetben még tovább enyhülnek a feltételek. Ez azt jelentené, hogy a támogatás folyósítását követő 90 napos, a bentlakás igazolására vonatkozó határidő, illetve a 10 éves bentlakási kötelezettség alól is kivételt lehet tenni, ha:

  • a támogatott szülő gyermeke átmenetileg nem a támogatott ingatlanban él (például a tanulmányai miatt),
  • a támogatott szülő és gyermeke szolgálati lakásban élnek a szülő munkája miatt. 

Technikai részlet, de bevezetnék az életvitelszerű bentlakás fogalmát, illetve bekerülnének a rendeletbe a kisajátítás miatti elidegenítés szabályai, valamint pontosítják a gyermekelhelyezésre és a lakóhely létesítésére vonatkozó rendelkezések a törvényi szabályozással való összhang érdekében.

Scroll To Top