Fidelity: Mi történt a közép-kelet-európai hozamokkal?

A helyi devizában jegyzett közép-kelet-európai államkötvények piacán valóságos „vérfürdő” zajlott a Fidelity szerint: az ötéves futamidejű lengyel hozama árfolyama például az elmúlt héten 40 bázispontos növekedéssel 1,91%-ra nőtt, pedig már szeptemberben is 50 bázisponttal feljebb kúszott. A magyar államkötvények árfolyamváltozása is rendkívül negatív volt: az ötéves futamidejű papírok hozamszintje szeptember eleje óta összesen 50 bázisponttal emelkedett.

E folyamatok hátterében a mind a kínálati, mind a keresleti oldalon tapasztalható, kíméletlen árnyomás áll (energia-, élelmiszer- és árupiaci árak, bérnyomás, munkaerőhiány). A közép-kelet-európai régió jegybankjai meglepően gyorsan és markánsan reagálnak a helyzetre, amint azt a lengyel jegybank által hétfőn végrehajtott 40 bázispontos emelés is jelzi, mely egy évtizede az első ilyen beavatkozás volt, és meg is lepte a piacokat. További példaként említhetjük a cseh jegybank korábbi, 75 bázispontos emelését, valamint a Magyar Nemzeti Bank vegyes, a kötvényvásárlások visszafogásából és havi rendszeres kamatemelést is magában foglaló stratégiáját.

 

Miért kerüli a Fidelity ilyen nagy ívben a lengyel kötvényeket?

  • Árinfláció és inflációs várakozások: a lengyel fogyasztói árindex jelenleg 5,8%-on áll, és legmagasabb értékét az energiaár-növekedés közvetlen és közvetett hatásai, a globális élelmiszer- és árupiaci árak, a szállítási és munkaerő-költségek következtében valószínűleg még ennél is magasabb szinten fogja elérni. Ebből adódóan a jövő évi inflációs várakozások a korábbi 2-3% helyett már csaknem 4%-ra kúsztak fel. Az inflációs várakozások stabilizálásához gyors jegybanki beavatkozásra, például kamatláb-emelésre van szükség.
  • Bérinfláció: Ennek mértéke jelenleg 9,5%-os, ezzel párhuzamosan munkaerő-hiány tapasztalható, aminek hatására a fogyasztói árindex is inflálódik.
  • A reálhozamok emiatt erősen a negatív tartományban járnak, így a piac elvesztette a vonzerejét a befektetők szemében: a bázishozam még mindig 5%-kal az infláció alatt van, emiatt a helyi piacokat jobban fenyegeti a deviza leértékelődésének veszélye. Az erősen pozitív 2020-as külkereskedelmi mérleg, melynek köszönhetően Lengyelország számottevő deviza-leértékelődés nélkül engedhette meg magának a kiemelkedően negatív reálhozamokat, mára már csökkenőben van, így ez a helyzet egyre kevésbé tartható fenn.
  • Mindennek hatására erős a nyomás, hogy a kamatlábat a piaci konfidencia szintjére emeljék és stabilizálják az inflációs várakozásokat – úgy tűnik, hogy a szigorítást megelőzően még maga a miniszterelnök is próbálta rávenni a jegybankot a kamatemelésre, ami nagyon ritkán fordul elő. Emiatt a Fidelity úgy véli, hogy még a piacok által beárazott 125 bázispontos emelés sem lesz elég a várakozások stabilizálásához és a bizalom helyreállításához, és hogy akár további hozammódosítás beárazására is sor kerülhet.

 

Mit történik a többi KKE-piacon?

A Fidelity szakértői úgy vélik, a lengyel hozamszintek beárazottsága a legtévesebb, itt a legnagyobb az ellentmondás a bázishozamok/kötvényhozamok és az infláció között. Például a lengyel bázishozamok és az ötéves lengyel kötvényhozamok még mindig több mint 1%-kal a magyar megfelelőik alatt vannak (még a tegnapi kamatemelést követően is), míg az infláció 1%-kal magasabban jár. Ezzel együtt kvantitatív tényezők (például a lapos lejtésű görbe) miatt rövidebb lejáratú keresztpiaci pozícióként jelenleg a magyar kötvények kapcsán is ‑1,2%/-0,08 éves durációs alulsúlyozottságuk van.

„Arra számítunk, hogy a KKE-régióban mindenhol gyors kamatemelésekre fog sor kerülni, az előttünk álló 12 hónapban Lengyelországban, Csehországban és Magyarországon nagyjából 100-150 bázispontos mértékben. Ha a földgáz ára és az árupiaci/szállítási nyomás csak lassan csökkenne, akkor nem lepődnénk meg, ha 2023-ban az inflációs várakozások kordában tartása érdekében még további emelések is bekövetkeznének” – tette hozzá Al-Hilal István, a Fidelity International közép-kelet-európai igazgatója.

A KKE-régió abban a kivételes helyzetben van, hogy az inflációs nyomást ide nem csupán „importálják”, és azt nem csak a kínálat idézi elő: az importált infláció itt egy már eleve szűk munkaerő-piaccal találkozik, ez pedig olyan körülményeket teremt, hogy a jegybankok sokkal kevésbé hajlamosak és képesek „nem észrevenni” az importált árfolyamsokkokat, mint akár az EKB, akár a Fed.

 

Ezen dokumentum előzetes engedély nélküli másolása vagy terjesztése tilos. A Fidelity csak saját termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó információkat szolgáltat, és egyedi körülmények alapján nem nyújt befektetési tanácsadást, kivéve, ha azt egy kellően meghatalmazott cég kifejezetten előírja az ügyféllel való formális kommunikáció során. A Fidelity International megnevezés arra a vállalatcsoportra utal, amely globális befektetéskezelői szervezetként az Észak-Amerikán kívül, a kijelölt joghatóságokban elérhető termékekről és szolgáltatásokról nyújt információkat. Ezen információk nem az Egyesült Államok területén élő vagy tevékenykedő személyek számára készültek; ezek a személyek ugyanis nem jogosultak az itt található információk alapján eljárni. Ezen információk kizárólag azon személyeknek szólnak, akik olyan országokban élnek, ahol az adott alapok forgalmazási engedéllyel bírnak vagy ahol ilyen engedélyre nincs szükség. Egyéb rendelkezés hiányában valamennyi terméket a Fidelity International biztosítja, továbbá az összes megfogalmazott vélemény a Fidelity szervezetének véleménye. A Fidelity, Fidelity International, a Fidelity International logó és az „F szimbólum” a FIL Limited bejegyzett védjegyei. A FIL Limited eszközei és erőforrásai a 31/07/2021 – i napon. Az adatok nem auditáltak. Javasoljuk, hogy a befektetéssel kapcsolatos döntés meghozatala előtt részletesen tájékozódjon. A befektetéseket az aktuális, angol nyelvű tájékoztató, valamint a magyar és angol nyelven elérhető KIID (key investor information document, kiemelt befektetői információk dokumentuma) alapján kell meghozni, amelyek az aktuális éves és féléves jelentésekkel együtt térítésmentesen hozzáférhetők a https://www.fidelityinternational.com webhelyen,  forgalmazóinknál, a luxemburgi Európai Szolgáltási Központunkban (European Service Centre), FIL (Luxembourg) S.A., (2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021, Luxembourg), valamint forgalmazónknál, a Raiffeisenbank Zentralbank Österreich AG-nél, (1054 Budapest, Akadémia utca 6). A Kiemelt befektetői információk c. dokumentum magyar nyelven is elérhető. A befektetők/potenciális befektetők a panaszokkal és perekkel kapcsolatos jogaik tekintetében magyarul a következő weboldalon tájékozódhatnak: https://www.fidelity.co.hu. A Fidelity Funds („FF”) egy olyan nyílt végű luxemburgi befektetési vállalati forma (ÁÉKBV), amely különböző osztályú befektetési jegyeket bocsát ki. A FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. fenntartja a jogot arra, hogy a 2009/65/EK irányelv 93a cikke és a 2011/61/EU irányelv 32a cikke szerint a részalap és/vagy annak befektetési jegyeinek piacra vitele érdekében tett intézkedéseit megszüntesse. Ezen megszüntetésről előzetes értesítéssel Luxemburgban kell lennie. Adatok forrása – ©2021 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. Az itt szereplő információk:

(1) a Morningstar és/vagy tartalomszolgáltatói tulajdonába tartoznak;

(2) nem másolhatók vagy terjeszthetők; és

(3) pontosságukra, teljességükre és időszerűségükre nincs garancia. Sem a Morningstar, sem tartalomszolgáltatói nem vállalnak felelősséget az ezen információk felhasználásából eredő semmilyen kárért vagy veszteségért. Biztos információk ©2021 MSCI ESG Research LLC. Engedéllyel reprodukálva; nincs további terjesztés. Habár a Fidelity International részére információt nyújtó felek – többek között az MSCI ESG Research LLC és kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban: „ESG-felek”) – olyan forrásokból szerzik információikat, amelyeket megbízhatónak tartanak, egyik ESG-fél sem szavatolja vagy garantálja az itt található adatok eredetiségét, pontosságát és/vagy teljességét. Egyik ESG-fél sem vállal semmilyen kifejezett vagy beleértett szavatosságot, az itt található adatok tekintetében pedig az ESG-felek ezúton kifejezetten elhárítanak minden garanciavállalást a forgalomba hozhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozóan. Egyik ESG-fél sem visel semmilyen felelősséget az itt található adatokkal kapcsolatos hibákért vagy hiányosságokért. Továbbá és a fentiek korlátozása nélkül az ESG-felek egyikének sincs semmilyen esetben felelőssége semmilyen közvetlen, közvetett, különös, büntető, következményes vagy egyéb kárért (az elvesztett nyereséget is beleértve), még akkor sem, ha értesült az ilyen károk lehetőségéről. Kiadta: FIL (Luxembourg) S.A., engedélyező és felügyeleti szerve a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier, Pénzügyi Felügyeleti Hatóság). FIPM 5693 MKAT9987 MKAT9995

 

 

Scroll To Top