Elrontotta az adóbevallását? Módosítaná benyújtás után? Erre érdemes figyelni!

Május 20-án járt le a személyi jövedelemadó-bevallások határideje. Mi van akkor, ha valaki módosítani szeretné az általa elkészített vagy automatikusan “élesedett” bevallást? Vannak lehetőségek, de nem mindent lehet utólag megváltoztatni.

 Idén a 2020. évre vonatkozó személyijövedelemadó-bevallások benyújtási határideje május 20-án járt le: eddig volt lehetőségük a magánszemélyeknek elkészíteni és benyújtani az adóbevallásukat, valamint, ezen a napon vált automatikusan bevallásá külön jóváhagyás nélkül a NAV által készített bevallási tervezet, amennyiben a magánszemélyek nem írták azt felül, vagy nem nyújtottak be külön szja-bevallást.

Amennyiben valaki elmulasztotta a fenti határidőt, következésképpen a NAV által készített tervezet „élesedett” és utólag jutott tudomására olyan információ, amelyet a bevallásban szerepeltetni szükséges, a hiányosság pótlását, a szükséges módosítást az adóbevallás helyesbítésével, önellenőrzésével végezheti el.

Helyesbítés és önellenőrzés

Ugyanez vonatkozik arra a magánszemélyre is, aki, habár határidőn belül elkészítette és benyújtotta a bevallását vagy elfogadta tervezetét, de utólag módosítana azon. Fontos, hogy a bevallás akkor módosítható helyesbítéssel, ha az nem eredményezi az adózó kötelezettségének változását. A bevallás önellenőrzése pedig abban az esetben lehetséges, ha a módosítás az adókötelezettség(ek) változását eredményezi. Helyesbíteni és önellenőrizni kizárólag a NAV által feldolgozott adóbevallást lehet, azaz benyújtott és a NAV által feldolgozott bevallást vagy élesedett tervezetet.

Adózói helyesbítéssel, önellenőrzéssel a törvény által megengedett választási lehetőséggel kapcsolatos döntés, mint pl. az adó 1+1%-ának felajánlása, vagy az átalányadózás nem módosítható. Azonban, adókedvezmény, mint pl. személyi kedvezmény, családi kedvezmény, önkéntes pénztári befizetés utáni kedvezmény érvényesítésére utólag is van lehetőség. Amennyiben a magánszemély elmulasztotta adóbevallásában jelölni jogosultságát a kedvezményre, azt visszamenőleg, az adóbevallás önellenőrzésével érvényesítheti elévülési időn belül, azaz 5 éven belül.

A 2020. adóévre vonatkozóan az alábbi adó- és adóalap-kedvezmények érhetőek el, amelyeket meghatározott sorrendben lehet utólag is érvényesíteni:

 

  1. a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
  2. személyi kedvezmény,
  3. első házasok kedvezménye,
  4. családi kedvezmény (a kismama és a vele együtt élő házastársa is érvényesítheti a várandósság 91. napjától).

Visszaigényelhető adó esetén a NAV a bevallás beérkezésétől számítva maximum a 30. napon utalja ki az összeget a bevalláson feltüntetett bankszámlaszámra, amennyiben az adózónak nem áll fenn adótartozása. Szintén 30 napon belül utalja el a NAV az önkéntes pénztári, nyugdíjbiztosítás vagy nyugdíj előtakarékossági számla után igénybevehető jóváírást a kapcsolódó számlára, amennyiben az adózónak nem áll fenn adótartózása. Tartozás esetén, annak rendezését követően kerülhet jóváírásra az összeg.

Külföldi befektetésekből származó jövedelmek

 Érdemes kiemelt figyelmet fordítani a külföldi befektetésekből származó jövedelmek, például kamat, osztalék bevallására és a kapcsolódó adófizetési kötelezettségek rendezésére akár utólag is. A NAV az automatikus információcsere szabályozás alapján a külföldi hatóságoktól közvetlenül megkapja az ilyen jövedelmekre vonatkozó adatokat, több esetben a bevallási kötelezettséget követő években, az adóbevallás elévülési idején belül” – hívja fel a figyelmet dr. Baranyi Gábor a Deloitte adóosztályának partnere.

A 2021-es év folyamán a NAV-hoz már befutottak a 2017. és 2018. évekre vonatkozó külföldi befektetésekből származó adatok. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján, az adóhatóság kiemelt figyelmet fordít annak ellenőrzésére, hogy a külföldi bevétel megfelelően szerepel-e a magánszemélyek adóbevallásában. Amennyiben a bevallásban egyáltalán nem, vagy csak részben szerepelnek a külföldről származó jövedelmek, úgy a NAV jogkövetési vizsgálatot indíthat a magánszemélyekkel szemben.

A Deloitte-ról

A Deloitte számos iparágban nyújt könyvvizsgálati, valamint adó- és egyéb tanácsadási, továbbá jogi szolgáltatásokat (ügyfeleinknek együttműködő ügyvédi irodánk, a Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási szolgáltatásokat) állami és magáncégek részére egyaránt. Több mint 150 országban jelen lévő hálózatán keresztül a Deloitte világszínvonalú szakértelmével és minőségi szolgáltatásaival segíti ügyfeleit abban, hogy megfeleljenek az előttük álló üzleti kihívásoknak. A Deloitte mintegy 312 000 szakértője egytől egyig arra törekszik, hogy a kiválóság mércéjévé váljon.

A Deloitte név az Egyesült Királyságban “company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited társaságra és tagvállalatainak hálózatára utal, melyek mindegyike önálló, egymástól elkülönülő jogi személy. A Deloitte Touche Tohmatsu Limited és tagvállalatai jogi struktúrájának részletes bemutatását a következő link alatt találja: www.deloitte.com/hu/magunkrol.

Scroll To Top