EKB: az euróövezeti háztartások átlagosan nettó 230,8 ezer euró vagyonnal rendelkeznek

Az euróövezeti háztartások átlagosan 230,8 ezer euró nettó vagyonnal rendelkeznek, azaz ennyi a bruttó vagyonuk és a tartozásaik különbsége. A teljes euróövezeti vagyon 50,4 százalékával a háztartások leggazdagabb 10 százaléka rendelkezik – derül ki az Európai Központi Bank (EKB) kedden közzétett felméréséből.

Az EKB először tette közzé az euróövezet 15 országában, 62 ezer háztartás egységes módszertan szerinti megkérdezésével elvégzett, 2010-es állapotokat tükröző felmérését.
A szervezet tájékoztatása szerint az euróövezeti háztartások nettó vagyonának mediánja 109,2 ezer euró, azaz ezen érték feletti nettó vagyonnal a háztartások pontosan 50 százaléka rendelkezik.
A háztartások követelési oldalát tekintve az euróövezeti háztartások 60,1 százaléka rendelkezik saját tulajdonú lakóingatlannal. Ebből 40,7 százalékpontnyi a háztartás kizárólagos tulajdonában van, míg 19,4 százalékpontnyit jelzálog terhel. Az olyan lakóingatlanok mediánértéke, amelyben a tulajdonos lakik, euróövezeti szinten 180,3 ezer euró.
Az egyes euróövezeti tagállamok közötti eltérő szokásokról árulkodik, hogy Németországban és Ausztriában a „medián háztartás” bérli lakóhelyét, míg más országokban ez az elvi, reprezentatív háztartás saját tulajdonú ingatlanban lakik.
Az euróövezeti háztartások közül 75,7 százalék rendelkezik gépjárművel.
A háztartásoknál a bankbetét a legjellemzőbb pénzügyi követelés. Az euróövezeti háztartások 96,4 százaléka rendelkezik bankbetéttel, míg 33,0 százalék önkéntes nyugdíjpénztári vagy életbiztosítási szerződéssel. Előbbi esetében a bankbetétek értékének mediánja 6100 euró, míg az utóbbi típusú megtakarítások mediánértéke 11 900 euró. Más típusú pénzügyi megtakarítással a háztartások kevesebb mint 15 százaléka rendelkezik.
A tartozásokat tekintve az euróövezeti háztartások több mint felének nincs adóssága. Az adóssággal rendelkező 43,7 százaléknyi háztartás közül 23,1 százalékpont rendelkezik jelzálog típusú adóssággal, míg 29,3 százalékpont egyéb adóssággal. A jelzáloghitelek tekintetében az adósság mediánértéke 68 400 euró, ami jóval magasabb az egyéb típusú adósság 5000 eurós mediánjánál.
Az egyes euróövezeti tagállamokat tekintve az adóssággal rendelkező háztartások aránya 26 százalék és 60 százalék között ingadozik.
A háztartások bevételeit illetően a bruttó éves jövedelem mediánja 28 600 euró. A háztartások átlagos bruttó éves jövedelme 37 800 euró. Ez azt jelzi, hogy a nettó vagyonhoz képest a jövedelmek egyenletesebb eloszlást követnek. A legmagasabb jövedelemmel rendelkező 10 százaléknyi háztartás a teljes euróövezeti jövedelem 31,0 százaléka felett rendelkezik.
Az euróövezeti háztartások átlagosan évi 6400 eurót költenek élelmiszerre (medián: 5400 euró), az élelmiszerfogyasztás értékének a bruttó jövedelemhez viszonyított aránya esetében a medián 18,4 százalék. (MTI)

Scroll To Top