Dupla injekció: az oltások és az EU helyreállítási alapja támogatja a gazdaság fellendülését

A tőzsdén jegyzett Erste Csoport fenntartja a 2021. évre szóló pozitív előrejelzését. A bankcsoport működési területét jelentő régióban a gazdasági talpra állás az átoltottság magas arányán múlik. A térség gazdasági felívelésében szerepet játszó másik fontos tényező az EU helyreállítási alapjából származó támogatás hatékony felhasználása, ami a kormányokat ambiciózus és minőségi kezdeményezések folytatására szólítja fel.

„Két injekció segíti a gazdasági kilábalást. Az egyik a polgárokat a vírus ellen immunizáló oltás, amelynek révén az élet visszatérhet a normál kerékvágásba. A másik pedig az Európai Unió 750 milliárd eurós helyreállítási alapjából származó tőkeinjekció. A kelet-közép-európai térség számára ez kiváltképp nagy gazdasági lehetőséget jelent.” – jelentette kis Bernd Spalt, az Erste Csoport vezérigazgatója. „Régiónk minden országa gazdasági talpra állást tapasztalhat 2021-ben, a fellendülés különösen nyilvánvaló lesz az év második felében. Emellett 2022-ben és 2023-ban is további stabil gazdasági bővülésre számítunk, hiszen az EU-pénzek további lökést adhatnak”.

 

Az átoltottság vezérli a gazdaság talpra állását

Az oltakozás sebessége és hatóköre marad továbbra is a térség gazdasági helyreállításának sarokköve. Az Erste Csoport azzal számol, hogy a vakcinára jogosultak nagy részének az év második negyedévének végéig felajánlják az oltásokat. Nagyobb részt az EU kollektív vakcina-beszerzési mechanizmusára támaszkodva, a régió több országa is elegendő vakcinát rendelt ahhoz, hogy a 70 százalékos átoltottság, a nyájimmunitás elérhető legyen.

Az időnként lelassuló oltakozás miatt a 2021. évre szóló GDP-növekedési előrejelzéseket kismértékben lefelé kellett módosítani a térség egyik-másik országának esetében. Ennek ellenére az Erste Csoport legtöbb piacán a növekedési forgatókönyv összességében véve meghaladja az eurózónára prognosztizált, átlagosan 4 százalékos ütemet. 2021-ben várhatóan Horvátországban (4,5 százalék) és Szerbiában (5,0 százalékkal) lesz a legnagyobb a GDP növekedése. Magyarország, Románia és Szlovákia gazdasága szintén 4 százalékot meghaladó tempóban bővül, míg Csehország és Ausztria esetén ettől elmaradó, 3,3, illetve 2,8 százalékos növekedésre számítunk. A stabil növekedésnek 2022-ben mindegyik országában tovább kell folytatódnia, az év/év növekedési ütem 4 és 5 százalék közé eshet, a fellendülés dinamikája azonban Ausztriában, Szlovákiában és Csehországban lesz erősebb.

 

Sokkal jobb eredmények 2021 első negyedévében

A régió élénkülő gazdasága tükröződik az Erste Csoport első negyedéves eredményeiben is. A bankcsoport minden országában csökkent a céltartalékolás, ami kedvező hatással volt a nyereségességre. A kockázati költségek a negyedévben 36 millió eurót tettek ki, 42 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A nettó kereskedési eredmény és a piaci értéken nyilvántartott eszközökön elért eredmény pozitívvá válásával együtt, az előző év hasonló időszakánál alacsonyabb kockázati költségek ellensúlyozni tudták a magasabb adóterheket a kisebbségi részesedésekből származó jövedelem csökkenését és így elősegítette a nettó profit 50,9 százalékos növekedését 355 millió euróra. Az NPL-ráta ráta 2,6 százalékra javult (2020. év vége: 2,7%), míg az elsődleges Tier-1 tőkeráta (CET1, végleges) 14,0 százalékra mérséklődött.

 

Az EU helyreállítási alapja: fenntarthatóság és hosszú távú gondolkodás

Bernd Spalt az EU helyreállítási alapjának is fontos szerepet tulajdonít a régió gazdaságainak talpra állásában. A végrehajtási terveket a tagállamoknak legkésőbb április 30.-án, azaz ma kell benyújtaniuk az Európai Bizottságnak.

Az EU által rendelkezésre bocsátott óriás összegeket világos célok elérését kitűző, ambiciózus projektekbe kell fektetni” – jegyzi meg Spalt. Rámutatott arra, hogy egyes, kiváltképp kelet-európai nemzeti programok ambiciózusabb célokat is kitűzhetnének. „Ha tisztán akarunk látni a beruházási prioritások meghatározásakor, csak arra van szükségünk, hogy meghallgassuk az utánunk következő generációkat és a fenntarthatóság, digitalizáció és oktatás kérdésköreire fókuszáljunk” – tette hozzá. A térség fiataljainak helyzete a pandémia miatt összességében véve romlott: kiváltképp a magyarországi, a cseh és szerb munkaerőpiacon tapasztalható az olyan fiatalok számának meredek emelkedése, akik nem rendelkeznek munkahellyel, ugyanakkor oktatási-képzési programokban sem vesznek részt.

Bankként, munkaadóként és felelős vállalatként az Erste Csoport kiemelt kérdésként kezeli a gazdaság fenntartható átalakításának ügyét” – mondja Spalt. „A jövőbeli növekedést elsősorban a fenntarthatóságra kell alapozni. Ehhez viszont a gazdaságoknak meg kell erősíteniük digitális infrastruktúrájukat és gondoskodniuk kell arról, hogy a munkaerő a létező legjobb oktatási ajánlatokkal élhessen”.

Gazdasági előrejelzés:

Trendforduló 2021-ben, erőteljesebb növekedés 2022-ben

%  GDP 2020

várható 

GDP 2021 

előrejelzés

GDP 2022

előrejelzés 

Ausztria  -7,2 +2,8 +4,0
Csehország -5,6 +3,3 +4,3
Szlovákia  -5,2 +4,0 +4,8
Magyarország  -5,1 +4,4 +4,7
Románia  -3,9 +4,2 +4,5
Horvátország  -8,5 +4,5 +4,0
Szerbia  -1,0 +5,0 +4,0

Forrás: Erste Group Research 

Scroll To Top