Csökkent a pénzügyi vállalkozások vesztesége

A pénzügyi vállalkozások szektorának adózás utáni vesztesége 2012-ben az előzetes adatok alapján a 2011. évi 55,9 milliárdról 35,7 milliárd forintra mérséklődött, folytatódott a szektor finanszírozási aktivitásának csökkenése, sajáttőke-pozíciója a folyamatos és jelentős tulajdonosi tőkeemeléseknek köszönhetően jelentősen javult az egy évvel korábbihoz képest – derül ki a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) gyorselemzéséből.

A PSZÁF honlapján pénteken közzétett elemzés szerint a veszteség a korábbi évekhez hasonlóan néhány nagyobb vállalkozásnál koncentrálódik: a 8 legnagyobb veszteséggel rendelkező cég a teljes veszteség 80 százalékát adja. A nyereséges vállalkozások száma 161, a koncentráció itt alacsonyabb: a 28 legnyereségesebb vállalkozásnál keletkezett a szektor összesített nyereségének 80 százaléka.
Az elemzés szerint a bruttó eszközállomány és az ügyfelekkel szembeni követelések állománya egyaránt több mint 4 százalékkal visszaesett. A gépjármű-finanszírozás a negyedik negyedévben kiemelkedő mértékben, 7,5 százalékkal csökkent, ez azonban részben szervezeti változás eredménye: egy banki hátterű lízingcég beolvadt a tulajdonos bankba. Ezt a hatást kiszűrve a gépjármű- finanszírozás csökkenése az utolsó negyedévben mintegy 5,4 százalék volt.
Egy év alatt a gépjármű-finanszírozási állományok (hitel és lízing) a beolvadás hatását kiszűrve 18 százalékkal – nominálisan 20 százalékkal – estek vissza. A felügyelet szerint a viszonylag rövidebb futamidő és az új kihelyezések alacsony volumene miatt a gépjármű-finanszírozási állományok további gyors csökkenése várható, ami, figyelembe véve a nem teljesítő állományok magas arányát is, a jövedelmezőség szempontjából lényeges kockázatot jelent.
Az ingatlanfinanszírozásból származó követelések visszaesése 2,5 százalék volt 2012 negyedik negyedévében, az év egészét tekintve azonban ez az állomány 3 százalékkal nőtt. Az ingatlanfinanszírozás növekedésének oka a második negyedévben egy banki tulajdonú pénzügyi vállalkozás által követeléskezelésre átvett nagyobb hitelállomány volt, ezt követően a második félévben az ingatlanfinanszírozással kapcsolatos ügyfélkövetelések tovább csökkentek, a folytatódó követelésvásárlások ellenére is.
A korábbi évekhez hasonlóan a szektor a negyedik negyedévben szenvedte el a legnagyobb adózás utáni veszteséget, 19,7 milliárd forintot, így a tavalyi év előzetes (nem auditált) vesztesége 35,7 milliárd forint (2011-ben 55,9 milliárd forint volt). Az értékvesztés és kockázati céltartalék változása soron nem látszik jelentős növekmény, azonban a nem auditált adatokat fenntartással kell kezelni, mivel az auditorok a válság kitörése óta jelentős további értékvesztés-elszámolást írnak elő.
A szektort 2012-ben a veszteséges működés ellenére negyedévről negyedévre folyamatosan javuló tőkepozíció jellemezte. A piaci szereplők együttes saját tőkéje a negyedik negyedév során jelentősen, 34 milliárd forinttal nőtt, így az év végi záró – nem auditált – sajáttőke-állomány 182,7 milliárd forint volt, ezt azonban az osztalékfizetés csökkenteni fogja. A saját tőke (auditált) állománya 2011 végén 97 milliárd forint volt, a növekmény ehhez képest még az osztalékfizetés várható mértékét figyelembe véve is jelentős – állapítja meg az elemzés.
A szektor szintű sajáttőke-növekmény nagyobbrészt veszteséges vállalkozásoknál keletkezett. Ez azt jelzi, hogy a – főleg hazai banki és külföldi szakmai – tulajdonosok egyrészt elkötelezettek leányvállalataik mellett, másrészt felkészültek a további veszteségekre. A negatív saját tőkével rendelkező társaságok száma 2012 elején még 26 volt, az év végére 14-re csökkent.
A szektor nem teljesítő ügyfélköveteléseinek aránya a harmadik negyedéves enyhe csökkenést követően (amit részben követelésértékesítés okozott) a negyedik negyedévben kismértékben emelkedett, visszatérve a június végén mért 27,3 százalékos szintre. A nem teljesítő követelések állománya a negyedik negyedévben a forint svájci frankkal szembeni gyengülése ellenére is csökkent, azonban a teljes követelésállomány visszaesése ennél gyorsabb volt, ami a nem teljesítő kitettségek arányának enyhe növekedését okozta.
A nem teljesítő állomány csökkenéséhez jelentős mértékben járult hozzá egy nagy piaci szereplő által végrehajtott követelésértékesítés és a kapcsolódó veszteségleírás. Ugyanakkor a nem teljesítő ügyfélkövetelések arányának jövőbeni alakulását illetően kedvező jel, hogy a 90 napot nem meghaladó hátralékkal rendelkező állomány az elmúlt három negyedévben – az átstrukturálás miatt hátralékmentessé váló állomány okozta hatás kiszűrése után is – csökkent – tartalmazza az elemzés. (MTI)

Scroll To Top