Az UniCredit Csoport új szervezeti struktúrát, vezetői csapatot és fontosabb kinevezéseket jelentett be

Az UniCredit Csoport ma új szervezeti struktúrát és új vezetői csapatot jelentett be. A változtatások célja, hogy az új vezetés még hatékonyabban irányítsa az üzleti tevékenységet és 2021 második félévében megvalósítsa új stratégiai tervét.

Ez az új struktúra egy egyszerűsített szervezetet hoz létre, amely minden üzletágban és működési területen nagyobb elszámoltathatóságot tesz lehetővé. Biztosítja, hogy az ügyfelek továbbra is bankcsoport minden tevékenységének középpontjában maradjanak, a technológiát és a digitalizációt mint a jövőbeli siker egyik fő mozgatórugóját még jobban integrálja, és egyértelművé teszi a kulcsfontosságú szerepeket és felelősségi köröket.

Összefoglalva, a mai bejelentéssel az UniCredit:

  • a korábbi huszonhét fős ügyvezető igazgatótanács helyébe egy új, tizenöt fős Group Executive Committee-t („GEC”) hoz létre, ami növeli a felelősségvállalást és az elszámoltathatóságot.
  • megszünteti az vezetőségi struktúra egy szintjét, minimalizálja az üzletágak és funkciók társvezetőinek számát, és összetartóbb szervezetet hoz létre.
  • lehetővé teszi a leányvállalatok vezérigazgatói számára, hogy még jobban irányítsák vállalataikat az összes üzletágban a jó gyakorlatok és szinergiák megvalósítása segítségével. Olaszország, Németország, Közép-Európa és Kelet-Európa mostantól a Csoport kiemelt területei a jelentéstétel szempontjából.
  • Olaszországot önálló területként pozícionálja, tükrözve az ország kiemelt jelentőségét a Csoport számára, tiszteletben tartva a bankcsoportgyökereit és azt a szellemiséget, amelyek az UniCredit eredetét meghatározzák
  • transzverzális, összekötő szervezeti mátrixot hoz létre, amely a vállalati és befektetési banki tevékenységet minden országban úgy pozícionálja, hogy az ügyfeleknek a különböző helyi igényeket kiszolgáló, zökkenőmentes termék- és szolgáltatáscsomagot kínáljon.
  • létrehoz egy új Digitális Divíziót, amely a technológiát, a digitalizációt és az adatokat az új GEC felelősségi szintjére emeli, biztosítva, hogy az minden stratégiai célkitűzésbe beépüljön, kiemelve e terület kiemelt jelentőségét az üzlet jövője szempontjából.
  • széles körű egyszerűsítési gyakorlatot vezet be a szervezeten belül, kezdve az S.p.A-val, a meglévő bizottságok számát 44-ről legfeljebb 15-20-ra csökkentve.
  • létrehozza az új People & Culture részleget a korábbi Humántőke funkció feladatkörének kibővítése érdekében, tükrözve a munkatársaknak, mint az új szervezeti kultúra hordozóinak fontosságát, és biztosítva, hogy a Csoport felkeltse a legkiemelkedőbb tehetségek érdeklődését, majd alkalmazza és megtartsa őket az UniCredit és ügyfelei hosszú távú előnye érdekében.
  • létrehoz egy vezérigazgatói hivatalt, amely magában foglalja a Strategy & Optimisation-t, valamint az újonnan létrehozott, az érdekeltek bevonásával foglalkozó funkciót. Mindkét funkció a GEC része lesz.

 Andrea Orcel, az UniCredit Csoport vezérigazgatója hozzátette:

„Amikor az UniCredit vezérigazgatója lettem, megígértem, hogy legfőbb célom a komplexitás csökkentése és az UniCredit struktúrájának egyszerűsítése lesz. Ma már láthatják e vállalás első lépéseit: racionalizáljuk üzletmenetünket, tisztázzuk a kulcsszerepeket és javítjuk az elszámoltathatóságot, hogy jobban tudjunk teljesíteni minden érdekelt fél számára.

Azt is mondtam korábban, hogy a digitalizáció ütemét fokozni fogjuk azért, hogy a technológia és az adatok minden döntésünkbe szervesen beépüljenek, és ma bejelentjük egy új digitális részleg létrehozását, hogy a digitalizációt még inkább DNS-ünk alapvető részévé tegyük.

Vállalatként fontos, hogy felismerjük, honnan jövünk, mik a gyökereink, a kultúránk, , amelyek formáltak minket, ezért Olaszországot önálló területként pozícionáljuk Németország, Közép-Európa és Kelet-Európa mellett.

Tisztában vagyok vele, hogy az UniCredit sikerének hajtóereje a kollégáink lesznek, ezért ma bejelentjük a kibővített People & Culture funkciót is, amely biztosítja, hogy a legjobb embereket vonzzuk az UniCredithez, alkalmazzuk és meg is tartsuk őket a bankcsoport további fejlesztése érdekében.

Ez az UniCredit teljes potenciáljának felszabadítását célzó ambiciózus program első lépése. Lehetővé teszi számunkra, hogy a megszorítások időszakából a fenntartható és nyereséges növekedés elérésére irányuló korszakba lépjünk át.”

Csoport Végrehajtó Bizottság (Group Executive Committee – „GEC”)

 

– Csoport vezérigazgató – Andrea Orcel

– Olaszországért felelős vezető – Niccolo Ubertalli

– Németországért felelős vezető – Michael Diederich

– Közép-Európáért felelős vezető – Gianfranco Bisagni

– Kelet-Európáért felelős vezető – Teodora Petkova

– Corporate & Investment Banking vezetője – Richard Burton

– Pénzügyi igazgató – Stefano Porro

– A Group People & Culture igazgatója – Annie Coleman

– Group Digital & Information Officer – Jingle Pang (ideiglenes megbízott: Daniele Tonella)

– Csoport operatív igazgató – Ranieri de Marchis

– A Group Strategy & Optimisation vezetője – Fiona Melrose

– A csoport érdekelt felekkel való kapcsolattartásért felelős vezetője – Joanna Carss

– Csoportos kockázati tisztviselő – TJ Lim

– Group Compliance – Serenella De Candia

– Csoport jogi tisztviselő – Gianpaolo Alessandro

Scroll To Top