Az ÁSZ 2013. második félévi ellenőrzési terve

Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke szerdán átadta az ÁSZ 2013. második félévi ellenőrzési tervét Jakab Istvánnak, az Országgyűlés alelnökének.

A következő hat hónapban az ÁSZ kiemelt törvényi és stratégiai feladata a 2014. évi költségvetési törvénytervezet véleményezése, illetve a 2012. évi zárszámadás ellenőrzése, emellett folytatódnak a témacsoportos önkormányzati ellenőrzések, és pártokat, egyetemeket is ellenőriz az ÁSZ, valamint eddig ellenőrizetlen területek is górcső alá kerülnek.
A számvevőszék honlapján publikált közlemény kitér arra: az ÁSZ ellenőrzési tevékenységét az intézmény elnöke által jóváhagyott ellenőrzési terv alapján végzi, amelyeket az ÁSZ féléves tervezési ciklusonként hoz nyilvánosságra. Az ÁSZ negyedik alkalommal készített féléves időszakot átfogó ellenőrzési tervet, az úgynevezett gördülő tervezés módszerének alkalmazásával.
A Jakab Istvánnal, az Országgyűlés alelnökével megtartott találkozón Domokos László hangsúlyozta: az Állami Számvevőszékről szóló új törvény véget vetett a következmények nélküli ellenőrzések időszakának, így a számvevők munkája immár ténylegesen is hozzá tud járulni a magyar közpénzügyi rendszer megújításához. Hozzátette: az ellenőrzési témákat úgy választották ki, hogy a rendelkezésre álló erőforrásaikat a lehető leghatékonyabban használják fel, és munkájuk a lehető legnagyobb mértékben javítsa a közpénzfelhasználás, illetve a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás minőségét.
Az ÁSZ elnöke kiemelte: az Állami Számvevőszék rajta tartja a szemét az adófizetők pénzén és a nemzet vagyonán, így az idei második félévben is oda megy ellenőrizni, ahol a leginkább szükség van a számvevők szakmai alapon álló, pontos és elfogulatlan munkájára. Domokos László rámutatott: az ÁSZ alapos tervezés és kockázatértékelés alapján választja ki az ellenőrzési témákat, és minden esetben figyelembe veszi a jelentések országgyűlési és társadalmi hasznosításának igényét.
Jakab István, az Országgyűlés alelnöke az eszmecserén kiemelte: az elmúlt években érdemi és rendkívül hatékony együttműködés jött létre az Országgyűlés és az Állami Számvevőszék között. Ennek köszönhetően az ÁSZ jelentősen hozzájárult a törvényalkotói munkához, a számvevőszék jelentései új törvényekben hasznosultak.
Az idei második félévben az ÁSZ kiemelt törvényi és egyben stratégiai feladata a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat véleményezése, valamint a 2012. évi költségvetés végrehajtásának ellenőrzése. Ehhez kapcsolódóan folytatódnak az úgynevezett ráépülő ellenőrzések, egyebek között sor kerül a bíróságok, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Magyar Államkincstár, az egyes agrárkutató intézetek és génmegőrzési intézmények, illetve a Wekerle Sándor Alapkezelő ellenőrzésére.
Az ÁSZ stratégiai célkitűzése, hogy a közpénzfelhasználás eddig nem ellenőrzött területeit is lefedje ellenőrzéseivel. Így kerül sor a területi nemzetiségi önkormányzatok, a gazdasági kamarák és az ESZA Nonprofit Kft. működésnek és gazdálkodásának ellenőrzésre.
A második félévben folytatódnak az önkormányzatok vagyoni, pénzügyi helyzetét, valamint belső kontrollrendszerét értékelő témacsoportos ellenőrzéseik. Folytatódik a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzése is.
Új ellenőrzési feladatként jelentkezik a második félévi ellenőrzési tervben három párt (a Magyar Szocialista Párt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom és a Lehet Más a Politika) és alapítványaik 2011-2012. évi gazdálkodásának törvényességi ellenőrzése.
A közleményből kiderül: emellett a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, a felsőoktatási intézmények (állami és egyházi fenntartású egyaránt), továbbá az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzése kapott helyet új feladatként a tervben.(MTI)

Scroll To Top