Anonimitás – Vagyontervezés

Szeretné, ha egyes cégekben betöltött tulajdonosi pozíciója nem lenne mindenki számára hozzáférhető? Magánszemélyként szeretné, ha a lehető legjobban rejtve maradna a nyilvánosság elől? Elkülönítené a szakmai életét a magánéletétől? Ha az a célja, hogy a vagyonával kapcsolatos információk nyilvános hozzáférhetőségét mérsékelje privát szférája védelme érdekében, akkor több megoldás is rendelkezésre áll!

1. BIZALMI VAGYONKEZELÉS (BVK)

bizalmi vagyonkezelés azt jelenti, hogy a vagyonrendelő ingyenesen átadja vagyonát vagy annak egy részét a vagyonkezelőnek. A közöttük létrejött szerződés szerint a vagyonkezelő a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogosítványokat gyakorolja, a vagyont kezeli és azt, illetve annak hozamát, kiadja a kedvezményezett(ek)nek.

A magyar jog sajátosságainak köszönhetően a vagyonrendelő és a vagyonkezelő lehet ugyanaz a személy, tehát a vagyonrendelő átadhatja a vagyont „saját magának”, vagy egy általa alapított társaságnak. Ezáltal biztosítható, hogy a vagyonrendelő továbbra is közvetlen ellenőrzése alatt tartsa a vagyonkezelés körébe átadott vagyontárgyakat.

A bvk alapításával a vagyon védelmet élvez a vagyonrendelővel szemben támasztott esetleges igényekből eredő kockázatoktól, mivel a bvk-ba átadott vagyon kikerül a vagyonrendelő tulajdoni köréből. Mindemellett a vagyonkezelő kockázatainak sincsen kitéve, ugyanis az átadott vagyontárgyak nem kerülnek a vagyonkezelő saját vagyonába sem.

A vagyonrendelő halála esetén a bvk körébe adott vagyontárgyak nem számítanak a hagyaték részének, ezért elkerülhető a merev öröklési jogi rendszer (pl. kötelesrész juttatása) és a hagyaték átadással kapcsolatos adminisztráció is.

A bvk továbbá lehetőséget biztosít a vagyonrendelő tulajdonában levő vagyontárgyak (pl. társasági üzletrészek) piaci értékre való felértékelésére, illetve adómentességet is élvezhet bizonyos feltételek teljesülése mellett. Továbbá tartós befektetési számlára is helyezhetők a bvk-ba bevitt értékpapírok, így magánszemély kedvezményezettek esetén is biztosított a hozam adómentessége.

2. BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap egy olyan befektetési forma, amely tőkepiaci szabályozás alatt áll és megfelelő magánvagyonok kezelésére is.

Az alapkezelő hozza meg az alap befektetési döntéseit, az alap hozamára pedig a befektető jogosult. Ugyanakkor a jogi szabályozásnak köszönhetően a befektető nem kerül feltüntetésre tulajdonosként, tehát a struktúra alkalmas a vagyon kezelésére a végső tulajdonos felfedése nélkül.

A befektetési alap által kezelt vagyon a befektetők tulajdonát képező egyéb vállalkozásoktól függetleníthető, amely különösen előnyös a KKV határértékek számítása, valamint a kapcsolt vállalkozás minősítés szempontjából.

A befektetési alapot általános és teljes adómentesség illeti meg, ezért több adótervezési lehetőséget nyújt a magánalapokon keresztül.

Egy magánvagyon befektetési alap létrehozása hosszas és költséges folyamat, illetve MNB engedélyhez is között, ebből adódóan ez a komplex megoldás csupán egy bizonyos vagyoni szint felett jelenthet igazán hatékony alternatívát.

3. NEMZETKÖZI MEGOLDÁSOK

Külföldi struktúrákon keresztül is megközelíthetők a vagyontervezésben használt megoldások, amellett, hogy a hazai eszközök vagyonvédelmi funkciója külföldi bankszámla igénybevételével is bővíthető.

A vagyontervezés céljaitól függően hatékony megoldást nyújthat magas jogbiztonság mellett:

  • egy külföldi holding,
  • egy angolszász trust,
  • egy német vagy lichtensteini jogrendszer alatt létrehozott Stiftung is.

Továbbá fontos megemlíteni, hogy a külföldi struktúrák igénybevétele csökkenti a vagyon földrajzi kitettségét is.

Ugyanakkor az érzékelt országkockázat csökkentésére akár egy egyszerű külföldi bankszámla megnyitása is megfelelő lehet.

Számos ország kínál adómentességet vagy meglehetősen kedvező adózási környezetet bizonyos vagyontervezési megoldások esetén. Azonban a magyar megoldások adóterheit csupán alkalmanként tudják kockázatmentesen, lényegesen mérsékelni a külföldi struktúrák.

Habár Magyarország részese több információcsere egyezménynek is, a magyar hatóságoknak még így sincs igazán rálátása a külföldi cégek könyvelésére és tulajdonosi szerkezetére, valamint a külföldi bankszámlákra, ezért ez sok esetben lehet szempont a vagyontervezés során.

Érdeklik a céges vagy a magánvagyon-megoldások, esetleg a cégeladás, generációváltás mellett döntött? Keresse tapasztalt kollégáinkat a lenti elérhetőségeken:

Telefon: +36 1 889 2800

E-mail: info@vagyontervezes.hu

Web: vagyontervezes.hu

Scroll To Top