Államkincstár: januárban 4,4 milliárddal csökkent a központi tartozásállomány

A kincstári költségvetéssel rendelkező központi költségvetési szervek és a társadalombiztosítási alapok együttes tartozásállománya 2013. január végén 62,2 milliárd forint volt, az eredeti előirányzat 2,1 százaléka, a tartozásállomány egy hónap alatt 4,4 milliárd forinttal csökkent – közölte honlapján a Magyar Államkincstár.

Ezen belül a tb-alapok tartozása 42 millió forintot tett ki.
Az összes adósságon belül az állammal szemben fennálló tartozás (pl: központosított bevétel, központi költségvetést, irányító szervet megillető bevétel, állammal szembeni adótartozás) 9,3 milliárd forint, amelynek legnagyobb hányada – 74,2 százaléka, 6,8 milliárd forint – a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnál jelentkezik.
Az összes adósságon belül a tb-vel szemben fennálló tartozás összege 0,1 milliárd forint, amely a gyógyító-megelőző ellátást végző szakintézeteknél jelentkezik.
Az egyéb tartozásállomány 52,8 milliárd forint. Ezen belül az államháztartáson belülre fennálló tartozás 4,7 milliárd forint, amelyből 2,4 milliárd forint önkormányzati költségvetési szervvel, 1,9 milliárd forint központi költségvetési szervvel szemben keletkezett tartozás.
Az államháztartáson kívüli tartozás 48,1 milliárd forintos összegéből meghatározó hányadot képvisel az áruszállítás kifizetetlen ellenértéke (35,2 milliárd forint), valamint a közüzemi szolgáltatók felé fennálló tartozás (7,2 milliárd forint).
A tartozás a 60 napon túli tartományban 21,7 milliárd forint. Ebből a minősített (50 millió forintot vagy az eredeti költségvetés 3,5  százalékát meghaladó, 60 napon túli lejárt tartozás 20,9 milliárd forint, ami csaknem teljes mértékben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (5,9 milliárd forint) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (15,0 milliárd forint) között oszlik meg.
A minősített adós intézetek száma a tárgyidőszak végén 66-ra csökkent az előző havi 83-ról.
A tartozásállomány meghatározó része – 80,2  százaléka – az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél halmozódott fel 49,9 milliárd forint összegben. Ennek túlnyomó része (45,0 milliárd forint) államháztartáson kívüli szerv felé fennálló tartozás. A fejezet teljes tartozásállományából a gyógyító-megelőző ellátást végző szakintézeteké 30,5 milliárd forint, az egyetemek, főiskolák tartozása 15,2 milliárd forint, ez utóbbin belül a betegellátást is végző négy egyetem adóssága 7,0 milliárd forint.
A 848 megfigyelt intézmény közül 2 nem teljesítette határidőre az adatszolgáltatást, ami jelentős javulást jelent az előző havi 113 adatot nem szolgáltató intézményhez képest. Az adós intézmények száma tárgyhóban 441, ebből minősített 66, de 240 intézménynek csak 30 nap alatti tartozása van. (MTI)

Scroll To Top