A kockázatvállalás erősödését mutatják az alapkezelők befektetési döntései

Évek óta a legmagasabb szintre emelkedett a befektetői kockázatvállalási hajlandóság, és folyamatosan növekszik a részvényekbe irányuló befektetések tőkeösszege – idézi az emergingmarkets.com pénzügyi hírportál a Bank of America Merrill Lynch elemzését.

Az összesen 754 milliárd dollár felett rendelkező 254 pénzügyi döntéshozó megkérdezésével készített januári felmérés szerint az alapkezelők globális növekedési kilátásokról alkotott véleménye a legbizakodóbb értéket érte el 2010 áprilisa óta és a befektetési alapok 2011 februárja óta a legnagyobb összegeket helyezték el részvénybefektetésekben.
Az egy hónappal korábbi 37 százalék után a válaszadóknak már 49 százaléka vélte úgy, hogy emelkedni fog a szuverénkötvény-eladásokkal finanszírozott magas béta (az indexekkel szoros pozitív korrelációt mutató) részvényvásárlások összértéke, ami újabb lökést ad a részvénypiaci “kockázati ralinak”.
Olaszországot már csak a megkérdezettek 17 százaléka tekinti az Európára leselkedő egyik legnagyobb veszélyforrásnak a decemberi felmérés 26 százaléka után. Franciaország és Spanyolország kockázati megítélése azonban romlott, a megkérdezettek 34 százaléka Franciaországot, 29 százaléka pedig Spanyolországot tekinti a legnagyobb veszélyforrásnak.
“A befektetők kilenc éve a legnagyobb hajlandóságot mutatják kockázatos befektetési eszközök elhelyezésére portfolióikban és egyre többen tekintik alulárazottnak a részvényeket – különösen az európai papírokat” – írja a Bank of America Merrill Lynch elemzésének összegzése. “A befektetők a készpénz arányát a decemberi 4,2 százalékról 3,8 százalékra csökkentették portfolióikban. Ez, a kockázatvállalási hajlandóság mértékét nagy pontossággal tükröző mutató 2011 áprilisa óta legpozitívabb érteket mutatja.”
Az amerikai adósságküszöb problémára az elmúlt hónapban talált átmeneti megoldás óta közel 20 százalékponttal csökkent a felmérésben azoknak az aránya, akik az amerikai pénzügyi válságot tekintették a piacokra leselkedő legnagyobb veszélynek, bár még mindig ezt tartják a leginkább aggodalomra okot adó tényezőnek.
Kínában a megkérdezettek 63 százaléka vár gazdasági növekedést az idén, de hétből egy a legnagyobb kockázatok közé sorolja ennek meghiúsulását.
A globális gazdasági növekedés gyorsulását a decemberi 40 százalék helyett már a megkérdezettek 59 százaléka várja az idén. “Ez 2010 áprilisa óta a legpozitívabb érték. Nőtt viszont az infláció gyorsulását várók aránya is” – mutat rá a Bank of America Merrill Lynch elemzése.
A felmérés legmeglepőbb megállapítása azonban az, hogy a befektetők 2007 februárja óta első alkalommal növelték a globális nagybankok túlsúlyát portfolióikban a benchmark portfolióhoz képest.
A befektetők “makacsul bizakodóak” a feltörekvő piacokkal szemben, melyek részesedését 40 százalékra emelték az egy hónappal korábbi 38 százalékról. A benchmark portfolióhoz képest a legnagyobb túlsúlyra az euróövezeti részvények tettek szert. Japán túlsúlyozása 2011 júliusa óta először érte el a 3 százalékot.
A tanulmány erőteljes elmozdulást mutatott ki a ciklikus ágazatok felé, élükön a technológiai és ipari részvényekkel, a defenzív részvények kárára – a távközlési papírok súlya például 2005 decembere óta a legalacsonyabb szintre esett a portfoliókban – írja a Bank of America Merrill Lynchnek az emergingmarkets.com pénzügyi hírportál által idézett elemzése.

Forrás: MTI

Scroll To Top