Quaestor-kártalanítás – Felszámoló: indul az állomány-átruházási eljárás

A Quaestor Értékpapír Zrt. felszámolója az ügyfélvagyon kiadásának egyszerűsítése, gyorsítása érdekében elindította a társaság befektetési szerződéses kötelezettségeinek átruházását, az ennek következtében felmerülő költséget, díjat nem lehet az ügyfelekre áthárítani – közölte a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN) a honlapján szerdán.

Az állomány-átruházásban részt vevő ügyfelek részére kiadható vagyon az állományt átvevő, tevékenységi engedéllyel rendelkező, működő befektetési vállalkozás kezelésébe kerül. Az állomány-átruházási eljárást a felszámoló nyilvános ajánlattételi eljárás keretében bonyolítja le.
A Quaestor Értékpapír Zrt. a befektetési vállalkozással megkötött szerződés hatályba lépése előtt értesíti, egyben nyilatkoztatja az ügyfeleket arról, hogy részt kívánnak-e venni az állomány átruházásában. Az értesítés tartalmazni fogja egyebek mellett azt is, hogy az átvevő üzletszabályzata hol, mikortól és milyen formában tekinthető meg.
Amennyiben az ügyfél nem kíván részt venni az állomány-átruházásban, lehetősége nyílik arra, hogy 30 napon belül írásban más szolgáltatót jelöljön meg, egyidejűleg közölje az ott vezetett értékpapírszámla, értékpapír-letéti számla és a befektetéshez kapcsolódó pénzmozgások lebonyolítására szolgáló számla számát.
Amennyiben az ügyfél a 30 napos nyilatkozattételi határidőn belül nem tesz vagy hiányos nyilatkozatot tesz, azt akként kell tekinteni, hogy az átvevő befektetési vállalkozás személyét és üzletszabályzatát elfogadta. Ez esetben az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz az értesítésben megjelölt határnaptól az átvevő befektetési vállalkozás kezelésébe kerül, és arra az átvevő befektetési vállalkozás üzletszabályzatának előírásai vonatkoznak – ismerteti közleményében a PSFN.
A felszámoló korábban közölte: a Quaestor Értékpapír Zrt. felszámolási eljárásában a vagyonvizsgálat megállapította, hogy az ügyfelek pénzügyi eszközei – a nem valós kötvények kivételével – maradéktalanul rendelkezésre állnak, ideértve a korábban közzétett és akkor még vizsgálat tárgyát képező értékpapírokat is. Az ügyfelek pénzeszközeinek felmérése is megtörtént, így meg lehet határozni a felszámolási vagyonba nem tartozó, ténylegesen kiadható összes pénzeszköz nagyságát.(MTI)

Scroll To Top