Nemzetközi szállítmányozási tudnivalók, Hogy az úton lévő áru biztonsággal célba érjen

Az áruk szervezett, megbízható szállításának igénye nem újkeletű jelenség, hiszen a nemzetközi kereskedelemnek köszönhetően a termékeket már évszázadok óta nem feltétlenül ott állítják elő, ahol felhasználják vagy értékesítik őket. Sok esetben nem lehet a szállítást önállóan elvégezni, akár a termék mérete, speciális tulajdonságai miatt, vagy egyszerűen csak gazdaságtalan lenne a szállításhoz szükséges eszközpark fenntartása – főként, ha határokon átnyúló, nemzetközi szállításról van szó. Termékeinket, értékeinket ilyenkor egy megbízható és hozzáértő partner kezében tudhatjuk a legnagyobb biztonságban. Ilyen esetekben az Europa-Road Kft. szakértő segítsége és nemzetközi szállítmányozás terén szerzett tapasztalata nagy terhet vehet le a vállunkról.

 

Szállítás vagy fuvarozás?

 

Ha áruszállításról van szó, három nagyon fontos alapfogalmat kell megkülönböztetnünk egymástól: a szállítást, a fuvarozást és a szállítmányozást.

 

Szállításról akkor beszélünk, ha az áru továbbítását az eladó vagy a vevő saját eszközével végzi. Ennek az alapja általában egy szállítási szerződés, ami alapján a szállító köteles az árut vagy szolgáltatást a meghatározott időpontban a megrendelőnek átadni és a megrendelő köteles azt átvenni és kifizetni. Sok vállalkozás és cég számára azonban nem éri meg saját szállítási eszközök fenntartása, ilyen esetekben nyújthat segítséget az Europa-Road Kft. mint a  nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás területén tevékenykedő partner.

 

A fuvarozás nem más, mint díj ellenében végzett árutovábbítás, melyet már erre szakosodott vállalkozók végeznek. A fuvarozó és fuvaroztató között létrejött jogviszonyt a fuvarozási szerződés testesíti meg, melynek teljesítéséért a fuvarozó fuvardíjban részesül.

 

A szállítmányozás pedig az áruszállítást átölelő komplex tevékenység, amelynek során a szállítmányozó teljeskörűen megszervezi a szállítási folyamatot a megbízó nevében. Így például a megbízója költségére és kockázatára megköti az áru továbbítására, akár annak közbenső tárolására, átrakására vonatkozó szerződéseket a fuvarozókkal vagy más közreműködőkkel. A magas színvonalon lebonyolított, megbízható szállítmányozási szolgáltatáshoz – amit az Europa-Road Kft. biztosít – elengedhetetlen tehát a szaktudás és tapasztalat, hiszen a szállítmányozó az áru transzportálásán túl nagyon sok egyéb tényezőről gondoskodik, többek között például a hatósági előírások betartásáról is.

 

Milyen utat válasszunk? – Szállítás földön, vízen, levegőben

 

Legyen szó a fenti eljárások bármelyikéről, napjainkban már szabadon választhatunk a közúti, légi, vasúti vagy vízi fuvarozás nyújtotta lehetőségek és eszközök közül. A történelmi távlatokat tekintve leghosszabb múltra a vízi vagy tengeri szállítás területén tekinthetünk vissza. A kereskedelem gerincét adó vízi szállítás szolgálja ki napjainkban is a globális áruszállítás közel 90%-át. Tengeri szállítás esetén számolhatunk a legalacsonyabb fajlagos költségekkel és az ügyfelek igényeit kielégítő, rugalmas díjszabással, ráadásul sok más szállítási módhoz képest jóval környezetkímélőbb.  Az Europa-Road Kft. ezt az évszázados tudást és a vízi áruszállítás fenti előnyeit kihasználva törekszik arra, hogy a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtsa ügyfeleinek.

 

A szakterületet, szakzsargont nem ismerők számára idegenül csenghetnek az alábbi, tengeri szállítással kapcsolatos fogalmak. Nevük alapján talán nem is feltétlenül gondolnánk, hogy különbség van közöttük, valójában azonban nagyon különböző iparágakat, szolgáltatásokat takarnak, így ismeretük hasznos lehet, ha szállítási feladataink ellátásához partnert keresünk. Vegyük tehát sorra a tengeri szállítmányozás, a tengeren történő szállítási tevékenység, a rakomány, a logisztika és az ellátási lánc fogalmait!

 

tengeri szállítmányozás vagy tengerhajózási ágazat egy gyűjtőfogalom, mely tevékenységek széles körét foglalja magába. Lényegében bármi ide tartozhat, ami kapcsolódik óceánokon, tengereken történő szállításhoz, hajók útjának tervezéséhez, navigációjához, tengerészekhez vagy hajótulajdonos vállalatokhoz. A tengeri szállítmányozással kapcsolatos statisztikák terén helyenként megdöbbentő számadatokkal találkozhatunk: az UNCTAD adatai alapján például a tengeri kereskedelemben az áruk mennyisége 2017-ben meghaladta a 10 milliárd tonnát, és a következő években folyamatos növekedés várható. A mennyiség és volumen folyamatos növekedése nyomán a tengeri szállítás az egyik legfejlettebb, legglobalizáltabb ágazatok közé tartozik, nem is beszélve arról, hogy világszerte mintegy 1,65 millió embernek nyújt munkát.

 

Tengeri szállítási tevékenységnek magát a hajóval történő szállítási eseményt vagy cselekvést nevezzük, melynek eredményeképpen az adott termékek a kiindulási pontról a célpontba jutnak. Ez a tevékenység tehát a tengeri szállítmányozás fogalma alá tartozik, annak egy szűkebb részét testesíti meg. Maga a szállítás az árutól függően speciális hajókkal valósul meg, ilyenek lehetnek például az olajszállító tartályhajók, az ömlesztettáru-szállító hajók, normáláru-szállító hajók, konténerhajók, vegyianyag-szállító és gázszállító tartályhajók, offshore hajók, vagy akár Ro-ro hajók. Ez utóbbi kifejezés az angol „roll on, roll off” szavak rövidítése, és a kombinált közút és vízi szállításra utal: ekkor ugyanis a közúti járművek kiépített rakodókon át saját kerekein felgördülnek a Ro-ro hajók rakfelületére, majd a vízi szállítási út végpontján hasonló módon legördülnek azokról.

 

A hajó fajtájától függetlenül, a szállítási konstrukció alapján beszélhetünk vonalhajózásról (ekkor ingajárat-szerűen közlekedik a szállító hajó), szabad hajózást végző társaságokról (akik a megbízások szerinti helyekre közlekednek), illetve bérelt hajózásról (ebben az esetben a hajó bérlése lehetséges idő-, vagy útvonalbérlet keretében).

 

A tengeri fuvarozás terén nyújtott szolgáltatások nagyon széles körűek, sokféle tevékenységet foglalhatnak magukba. Nagyon alapos tervezésre van szükség az áru helyének lefoglalásával és tényleges elhelyezésével kapcsolatban a különböző hajókon, melyhez sokszor hetekkel, hónapokkal előre kell gondolkodni. Biztosítani kell, hogy minden áru a tervezett hajóra kerüljön, és minden hajó a tervezett időben induljon és érkezzen, illetve, hogy a be- és kirakodás megfelelően tudjon lezajlani. Részletes tárolási terv szükséges a kapacitások lehető legjobb kihasználásához, és biztosítani kell a hiánytalan szállítási dokumentációt, köztük az egyik legfontosabb okmányt, a hajóraklevelet. Általában véve azt mondhatjuk, hogy a fenti tevékenységek jellemzően a nemzetközi fuvar, vagy szállítmányozás teljesítésére szerződött cég feladatai, természetesen a felek megegyezésétől függően.

 

A tengeri szállítási tevékenység alanya a rakomány, azaz az áru, melyet a hajózási társaság szállít a hajó fuvarlevele, vagyis hajóraklevele alapján. Az előző fogalomhoz hasonlóan így ezt is a tengeri szállítmányozás fogalma alá helyezhetjük el. Napjainkban a szállítmány nagy részét, közel háromnegyedét az úgynevezett száraz ömlesztett áruk adják, ide tartozik például a vasérc, a szén, a gabona vagy a bauxit. A maradék egynegyed részt a folyékony rakomány teszi ki, mint a nyersolaj, a kőolajtermékek vagy a gázok.

 

A logiszitka az a komplex folyamat, mely során a termék vagy szállítmány az előállítás helyéről (legyen az akár egy farm, egy raktár vagy akár egy bánya) a megrendelő vagy a felhasználó ajtajáig jut. A logisztikai folyamat, illetve szervezés már jóval a tényleges szállítás előtt megkezdődik, hiszen mindent ehhez szükséges előkészítést, egyeztetést és döntést magába foglal. A logisztikai szolgáltatók (az angol rövidítés után LSP-k) tehát a nemzetközi szállítmányozás és fuvarozás tekintetében egy teljeskörű szolgáltatást látnak el.

 

Az ellátási lánc azon szervezetek, vállalatok összessége, amelyek közvetlenül részt vesznek a termékek vagy szolgáltatások ellátási és elosztási folyamataiban, de szélesebb értelemben a kapcsolódó információs és pénzügyi folyamatokban részt vevőket is ide sorolhatjuk. A teljes ellátási lánc képes a forrást jelentő termelőtől vagy előállítótól a végső fogyasztóig kísérni a terméket és teljeskörűen megszervezni annak útját.

 

A fent bemutatott fogalmak tehát szorosan összekapcsolódnak, s bár egyes elemeik megegyezhetnek, nem feleltethetők meg teljesen egymásnak. A megfelelő szolgáltatás és partner kiválasztásához érdemes tisztában lennünk a különbözőségekkel, hogy megkereshessük és kihasználhassuk a megfelelő szaktudással és tapasztalattal rendelkező partnerek – mint az Europa-Road Kft. – által nyújtott előnyöket.

 

 

Scroll To Top