ingyenes webstatisztika

Mennyibe kerül kft.-t alapítani?

Egy vállalkozás beindítása során először el kell döntened, milyen módon szeretnéd a tevékenységedet elkezdeni vagy folytatni: egyéni vállalkozóként, esetleg gazdasági társaság, például kft alapításával. A kft. vagy korlátolt felelősségű társaság, nevéből adódóan elsősorban akkor hasznos, ha többen vágtok bele a vállalkozásba.

 

Ennek ellenére létezik egyszemélyes kft. is. Törvényileg szabályozott, hogy milyen feltételekkel lehet gazdasági társaságot alapítani. Szükség lesz egy létesítő okiratra, amelyet ügyvédnek kell ellenjegyeznie, meghatározott összegű induló tőkére (törzstőke), valamit egy székhelyre és ügyvezetőre.

 

A bejegyzett cég jogi személyként működik, tehát jogok illetik és kötelezettségek terhelik. Az egyik előnye a kft alapításnak, hogy a pénzügyi felelőssége a törzstőkéig terjed, tehát speciális felelősségre vonási formáktól eltekintve, a saját vagyonodat nem kockáztatod a vállalkozásod során.

 

A cégbejegyzés menete

A cégalapítás akár 2-3 nap alatt is lebonyolítható ügyvéd segítségével. Törvényi szinten szabályozott előírás, hogy a gazdasági társaságot alapító tagokat azonosítania kell az ügyvédnek. Ehhez a személyi okmányokat és adókártyát kérheti el tőled. A cégjogász ellenőrizni fogja a székhely adatait is, ehhez tulajdoni lap szükséges. Amennyiben nem saját tulajdonú ingatlanba szeretnéd bejelenteni a kft.-t, akkor tulajdonosi hozzájárulást kell beszerezned. Ha a gazdasági tevékenységet nem a székhelyen végzed, akkor egy telephely bejegyzése is szükséges. A székhelytől eltérő településen történő telephely üzemeltetéséhez fióktelep létrehozását kell kezdeményezned.

 

A kft. alapításánál a minimum törzstőke hárommillió forint. Nem kell viszont akkor sem lemondanod a cégalapításról, ha nem rendelkezel ezzel a pénzösszeggel. Lehetőség van nem csak készpénzt, hanem valamilyen vagyontárgyat, szellemi apportot is megjelölni törzstőkeként, illetve egy éven belül elegendő befizetned a cég bankszámlájára a fennmaradó összeget.

 

A cég működéséhez elengedhetetlen az ügyvezető személyének, a cégjegyzésre jogosultak kiválasztása. Egyszemélyes kft. esetén a cég alapítója, vagy akár bárki más harmadik személy lehet a cégjegyzésre jogosult személy. Ha többen vágtok bele a vállalkozásba, akkor a tagok állapodnak meg az első ügyvezető(k) személyében, amit a létesítő okiratban rögzítenek, de később a taggyűlés bármikor módosíthatja az ügyvezetésre jogosult személy(ek) körét. Jellemzően a tagok látják el a feladatot, de megfelelő szerződéssel kívülálló is betöltheti ezt a pozíciót. Előfordulhat, hogy a cég, olyan tevékenységet folytat, amelyhez külön engedély vagy szakmai végzettség szükséges. Ha nem rendelkezel a megfelelő jogosítványokkal, akkor alkalmazásba kell venned a megfelelő szakembert a cég működtetéséhez.

 

Könyvvizsgáló alkalmazása csak olyan cégek esetében kötelező, ahol az éves bevétel meghaladja a 300 millió forintot, vagy több mint 50 alkalmazottat foglalkoztat. Ebben az esetben felügyelő bizottság létrehozására is gondolnod kell.

 

Szintén alapító okiratba kell foglalni, hogy milyen gyakorisággal és hol tartja a cég a taggyűléseket. Itt történik a céget érintő fontos döntések meghozatala, az éves beszámoló elfogadása. Rendezni kell a nyereségből való részesedés mikéntjét is. Ez jellemzően attól függ, hogy az egyes tagok milyen arányban járultak hozzá a törzstőkéhez, de a felek ettől egyező akarattal el is térhetnek.

 

Az ügyvéd szerepe

A cégalapításhoz elengedhetetlen ügyvéd segítségének igénybevétele. Az alapító okirat szövegének megfogalmazása vagy módosítása mellett, rendelkezik a megfelelő jogosultságokkal, hogy a tagok kötelező beazonosítását elvégezze és a cégalapítási, vagy módosítási kérelmet a cégbírósághoz benyújtsa. Az ügyvéd az, aki az ellenjegyzett alapító okiratot, a szükséges dokumentációt, a cégbejegyzési kérelmet elektronikus formában eljutatja a cégbírósághoz. A cégbíróság ezután tanúsítványt állít ki és elküldi az ügyvéd részére. A tanúsítvány tartalmazza az adószámot és a statisztikai számjelet, amelyek birtokában előtársaságként megkezdheted a kft üzemeltetését. A végleges bejegyzés is megtörténik 1-2 héten belül, ekkorra a kft. már rendelkezni fog cégjegyzékszámmal is.

 

Az ügyvéd ezeken felül hasznos tanácsokkal lát el a társaság működtetésével kapcsolatban. A kft. megalapítása után is érdemes kapcsolatban állnod a cégjogásszal, hiszen a felmerülő problémák esetén naprakész jogi információkat biztosít számodra.

 

Felmerülő költségek

Egy kft. alapításához szükséged lesz a személyes irataidon túl a székhely tulajdoni lapjára, illetve egy alapító okiratra vagy társasági szerződésre. Az egyszerűsített formában történő cégalapításnál szerződésminta használatára kerül sor. Ez azért hasznos, mert ilyenkor nem terhel illetékfizetési kötelezettség.  Összetettebb társasági szerződés esetén módosítani kell a sablon társasági szerződés szövegét. Ezen dokumentumok benyújtásánál 100.000 Ft cégbírósági illetéket kell lerónod.

 

A cégközlönyben való közzététel illetéke további 5000 Ft. Nem szabad megfeledkezni az ügyvédi munkadíjról sem. Ennek összege attól függ, hogy a társasági szerződés megfogalmazása esetén, milyen egyedi igényeknek kell megfelelni.

 

A kft. fenntartásával kapcsolatban továbbá lesznek állandó költségeid, amely a tevékenységi körtől függetlenek. A könyvelés lebonyolításához könyvelőt kell fogadnod, amely havi szinten minimum 25.000 Ft kiadást jelent. A cég számlavezetési díját is fizetned kell, a legelőnyösebb ajánlat megtalálásához érdemes több bankkal is felvenned a kapcsolatot.

 

Láthatod tehát, hogy egy kft. megalakítása bár viszonylag bonyolult, de gyakorlatilag bárki számára nyitott lehetőség. Hiszen a bejegyzéshez szükséges költségeken túl a 3 millió forintos törzstőke biztosítására több lehetőség is adott. A készpénz mellett vagyontárgyakat, vagy akár követelés apportot is bevonhatsz a céges tőkébe, illetve egy éves türelmi időt igényelhetsz a teljes összeg befizetésére. 

 

Ha megszületett az elhatározásod a cégalapításhoz és rendelkezel a szükséges tőkével, akkor nincs más dolgot, mint felkeresni egy cégjogászt. Ő mindenben segítségedre lesz a kft. alapítás során.

640x40_feher
Scroll To Top