ingyenes webstatisztika

Fidelity: 2017, Meglepetés!

C85X4A The Fidelity Investments office at 1625 Broadway, Suite 110, Denver Colorado, USA.

C85X4A The Fidelity Investments office at 1625 Broadway, Suite 110, Denver Colorado, USA.

Ha 2016-nak volt bármi tanulsága, akkor az az volt, hogy készüljünk fel a legváratlanabb fordulatokra is – nomeg az, hogy ezek a váratlan fordulatok meglepően jól jönnek a kockázatos eszközöknek. Bár lehet, hogy 2017 is meglepetésekkel teli év lesz – ezt persze a dolog természeténél fogva nem ígérhetem –, van néhány tény, melyet érdemes szem előtt tartani.

Keynes reneszánsza

Ki merem jelenteni, hogy Trump győzelmének a legfontosabb rövid távú hatása az lesz, hogy a költségvetési ösztönzők ismét bekerülnek a fejlett piacok gazdaságirányítási eszköztárába. Mind az Egyesült Királyság népszavazása, mind Trump megválasztása ékesen illusztrálta az „átlag dolgozó” egészen elképesztő elégedetlenségét – ami talán nem meglepő, hiszen ennek a rétegnek a bére 2008 óta alig változott–, amelyet nem utolsó sorban a takarékossághoz való, már-már dogmatikus ragaszkodás és a laza monetáris és a szűkmarkú költségvetési politika „később még hálásak lesztek ezért” intézkedései miatt érez. 2017-ben a sikeres politikusokat ez a mantra fogja összekötni egymással: „Mi most mind Keynes követői vagyunk”.

Ha megvalósul az áttérés erre a költségvetési politikára, akkor végre kipukkanhat a kötvénybuborék. A kötvényjellegű eszközök az elmúlt években a túlzottan laza monetáris politika és a nulla közeli kamatok következtében eleve drágából krónikusan túlértékeltté váltak. Már a várakozásoknak a Trump-győzelem hatására végbement átértékelődése is napokon belül komoly eladási hullámot generált (1. grafikon), mely viszont akár jelentéktelennek is tűnhet a kötvénypiacokon lezajló átrendeződéshez képest. Ezért javuló növekedésre és növekvő inflációra kell számítani, bár véleményem szerint a kamatok emelkedése lassabb lehet, mint amire a piac számít, mivel a kormányok nyomást gyakorolnak a „független” jegybankokra, hogy azok a stagnáló gazdaság felélénkítéséért cserébe törődjenek bele az ideiglenesen magasabb inflációba. Bár a futamidő egy darabig ellenségnek számíthat, a kötvényjellegű eszközökön belül is lesznek még értéket tartogató területek. Ilyen például a helyi devizában jegyzett feltörekvő piaci adósság, mely a feltörekvő piaci részvények árfolyamemelkedési potenciáljának jó részét magában hordozza, de kisebb az árfolyamcsökkenés veszélye, ráadásul jelentős hozampufferrel is rendelkezik.

A kockázat és a volatilitás újraértékelése

Bármi legyen is Trump gazdaságpolitikájának középtávú hatása, fokozódó volatilitásra számítunk, mivel Trump (és általában a geopolitika) a félelem és a kapzsiság között tereli a piacokat. Az USA új és politikailag tapasztalatlan irányítása, melyet inkább retorikája, mintsem konkrét politikája alapján választottak meg, óhatatlanul bizonytalanságot szül, és bizonyára baklövéseket is elkövet majd, még ha az igazi katasztrófát sikerül is elkerülnie. És akkor még nem számoltunk az európai politikai zűrzavar esélyével, mely annak kapcsán alakulhat ki, hogy az Egyesült Királyság a franciaországi és németországi parlamenti választások közepette igyekszik majd újratárgyalni az Európához fűződő viszonyát. Mindezek az események rövid távon teljesen visszájára fordíthatják a trendeket mind a részvények/kötvények viszonylatában, mind az egyes iparágak és ágazatok tekintetében. Az extrém alacsony valószínűségű kockázatok elleni védekezésképpen érdemes lehet – akár aranyra és kőolajra kötött – fedezeti ügyleteknek helyet szorítani a portfólióban, míg az aktív eszközkezelés és a kockázatos eszközöknek a gyengébb pillanatukban történő felvásárlása (és magas árfolyamnál történő eladása) kimondottan ajánlott lépésnek számítana. 2017 nem olyan év lesz, amelyben a statikus eszközallokáció célravezető lenne.

Óvakodj a hosszú távonlemaradóktól

Ahogy vannak piacok, melyek azonnali újraárazással reagálnak – gondoljunk csak a font és az USA dollár viszonyára a Brexit népszavazás eredményének nyilvánosságra kerülése után –, mások csak fokozatosan, hosszabb idő alatt teszik meg ugyanezt. Számomra ilyenek például az Egyesült Királyság alacsony és közepes tőkésítettségű vállalatai. Ezek jó részével kapcsolatban nehéz lenne negatív trenden kívül bármi mást elképzelni, mivel a szigetország több éven át húzódó kilépési tárgyalásai alaposan rányomhatják bélyegüket a hangulatra. Még ha a néhány éven belül megszülető eredmény nem is lesz túl megrázó, ezek a papírok mindaddig nem szerezhetik vissza a befektetők kegyeit,amíg a remény bizonyossággá nem érik. Bár az FTSE 100 indexet a font drámai elértéktelenedése a magasban tartotta, sőt, új rekordokra sarkallta, a kisebb vállalatok összességében nem fogják érezni ennek az előnyeit. Ez elsősorban azokat érintheti érzékenyen, akik aktív részvénykitettséggel rendelkeznek az Egyesült Királyságban. Mivel az indexben túlsúlyban vannak a jelentős tőkésítettségű vállalatok papírjai, az átlagos cégvezető jelentősen elfogultnak tekinthető a közepes tőkésítettségű papírok iránt, azok pedig, akik a magasabb tőkésítettségűekhez vonzódnak, jellemzően az osztalékot fizető papírokat keresik, melyek – amint már említettük – valószínűleg globálisan el vannak maradva az indextől. Az Egyesült Királyságban ezért az aktív eszközkezelést folytató alapok helyett célszerűbb egy FTSE 100-at követő alapon keresztül részvénykitettségre szert tenni (ha szert akarunk tenni ilyenre egyáltalán), mivel a következő évben valószínűleg még a legjobbak is az index mögött fognak kullogni. Az éles szemű befektetők ugyanígy azt is megállapíthatják, hogy Trump politikájának ismertebbé válása után melyek lesznek az USA hasonló, hosszú távú vesztes részvényei.

JAMES BATEMAN, Chief Investment Officer– Multi Asset

James irányítja a Fidelity Multi Asset portfóliómenedzserekből és számos elemző munkatársból álló, globális befektetési csapatát. 2012-ben csatlakozott a Fidelityhez, és jelentős tapasztalattal rendelkezik a multi asset és multi manager jellegű befektetések területén. Karrierjét a Mercer Management Consultingnál menedzsment-tanácsadóként kezdte, majd befektetés-menedzsmenttel kezdett foglalkozni. Különböző elemzői és portfóliómenedzselési feladatokat látott el a ma a FundQuest részét képező IMS-nél, a Northern Trustnál és a Barclays Wealthnél. A University of Cambridge-en szerzett közgazdasági MA fokozatot.

Fontos tájékoztatás

 

Ezt a tájékoztatót hivatásos befektetőknek állítottuk össze – magánbefektetők ne alapozzanak rá befektetési döntéseket. Előzetes jóváhagyás nélkül nem sokszorosítható és terjeszthető. A tájékoztató nem szól az Egyesült Államokban élő személyeknek, akiknek így nem is járhatnak el ennek alapján. Ez az anyag csak olyan személyeknek készült, akik olyan joghatóság területén élnek, melyben az adott alap forgalmazása engedélyezett, vagy amelyben a forgalmazáshoz nincs szükség engedélyre. A „Fidelity International” annak a globális befektetéskezelő szervezetet alkotó cégcsoportnak a neve, mely Észak-Amerikán kívüli, meghatározott joghatóságok területén belül nyújt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatást. A Fidelity International egyedi körülmények alapján nem nyújt befektetési tanácsadást. Előfordulhat, hogy a jelen dokumentumban említett vagy vázolt bármely szolgáltatás, értékpapír, befektetés, alap vagy termék nem megfelelő Önnek, és előfordulhat, hogy az Ön joghatósága területén nem is elérhető. Az Ön feladata, hogy mielőtt a Fidelity Internationallel felvenné a kapcsolatot, meggyőződjön arról, hogy bármely itt említett szolgáltatás, értékpapír, befektetés, alap vagy termék elérhető-e az Ön joghatóságának területén. A jelen dokumentum előzetes jóváhagyás nélkül nem sokszorosítható vagy terjeszthető. A múltbeli teljesítmény alapján a jövőbeli eredmények nem jelezhetőek előre megbízhatóan. A fenti anyag szereplő eltérő állítás hiányában, minden említett terméket a Fidelity International kínál, és a fentiekben megfogalmazott nézetek a Fidelity International véleményét tükrözik. A Fidelity és a Fidelity International név, a Fidelity International logó és az F embléma a FIL Limited bejegyzett védjegyei. A Fidelity csupán tájékoztatást nyújt az egyes termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, és nem ad konkrét személyek egyedi körülményein alapuló befektetési tanácsokat.

A befektetések értéke csökkenhet és nőhet is, és előfordulhat, hogy a befektetők nem kapják vissza a befektetett összeget. A külföldi piacokon befektető alapok esetében a keresztárfolyamokban bekövetkező változások is hatással lehetnek a befektetés értékére. Devizatranzakciókat a Fidelity cégcsoportba tartozó társaságok által vagy azok közvetítésével, szokásos piaci feltételekkel lehet végrehajtani, és ebből e társaságoknak haszna származhat. A kisebb vagy feltörekvő piacokon végrehajtott befektetések volatilisebbek lehetnek, mint azok, melyeket nagyobb, fejlettebb piacokon hajtanak végre. Számos kisebb részvénypiacon a likviditás hiánya miatt bizonyos országokhoz kötődő alapok volatilisek lehetnek, és szélsőséges esetben akár a visszaváltási jogok korlátozására is sor kerülhet. Bizonyos országokban és bizonyos befektetéstípusok esetén a tranzakciós díjak magasabbak, a likviditás pedig alacsonyabb, mint másol. A pénzáramlás kezelésére létezhetnek egyéb, korlátozott alternatívák is, főleg, ha a befektetés középpontjában kis- és közepes méretű vállalatok állnak. Az ilyen országokra és befektetési típusokra specializálódott alapoknál a (főleg nagyobb értékű) tranzakciók feltehetően nagyobb hatással vannak az alap működtetési költségeire, mint a nagyobb alapoknál végrehajtott, hasonló tranzakciók. A leendő befektetőnek az alapok kiválasztása során ezt szem előtt kell tartaniuk. A kötvények értékét a kamatlábak változása és a kötvényhozamok befolyásolják. Ha a kamatlábak – és így a kötvényhozamok – nőnek, a kötvényárfolyamok általában csökkennek, és fordítva. A lejáratig hosszabb futamidővel rendelkező kötvények árfolyama általában érzékenyebben reagál a kamatlábak változásaira, mint a lejáratig rövidebb futamidővel rendelkező kötvényeké. A csődkockázat attól függ, hogy a kibocsátó képes-e fizetni a kamatokat és lejáratkor visszafizetni a hitelt. A csődkockázat ezért a különböző állami és vállalati kötvénykibocsátók esetén eltérő lehet.

Magyarország: Befektetések kizárólag az aktuális prospektus és a Kiemelt Befektetői Információk (Key Investor Information Document (KIID)) alapján hajthatók végre. E két dokumentum, valamint az aktuális éves és féléves beszámolók ingyen hozzáférhetők forgalmazónknál, a Raiffeisenbank Zentralbank Österreich AG-nél (1054 Budapest, Akadémia utca 6). A KIID magyar nyelven áll rendelkezésre.

640x40_feher
Scroll To Top