ingyenes webstatisztika

Béralku: 30 ezerrel és 126 ezerrel kevesebb

30 ezerrel kevesebb alkalmazott van ma a kisboltokban, mint 2015-ben. A bérversenyben is nehezebb a soruk. 2020-ra a 126 ezres bérolló aljával fordulnak. 

Öt esztendő alatt – 2015-től 2019-ig – a legkisebb boltokban foglalkoztatott alkalmazottak létszáma 30 ezer fővel csökkent. Eközben  133-ről 120 ezerre csökkent a boltok száma (az élelmiszer és iparcikk boltokat nézve), ami egyik oka az alkalmazotti kör leépülésének. A másik ok, hogy a kisebbek, akik még maradtak, nehezen bírják a bérversenyt. Így nekik különösen nem mindegy, mennyi is lesz 2020-ban a kötelező minimálbér.

A statisztika egyik oldalról összegzi a foglalkoztatási adatokat, amiben minden munkát végző alkalmazott, vállalkozó, szövetkezeti tag, vagy éppen segítő családtag is benne van. Egy másik módszertan alapján a négy főnél többet foglalkoztató vállalkozásokat is felméri. Az eltérő módszertanok ellenére azért összevezethető a két adatsor és ki is rajzolódik egy irányzat.

A foglalkoztatottak száma csökkent a boltos világban, szemben a nemzetgazdaság egészével, miközben évről-évre 5-6%-kal bővül a kiskereskedelmi piac. Ezen belül – vállalkozásnagyságtól függetlenül – csökkent az alkalmazottak száma is, akik munkaviszonyban ügyködnek a boltokban.

A négy főnél nagyobb boltos körben ugyanakkor nem figyelhető meg a létszám csökkenése, sőt, némi létszám emelkedés mutatkozik, így az összlétszám esésének oka az, hogy a kisboltosok alkalmazottainak száma csökken (ahol legfeljebb négy fő az alkalmazottak száma).

Ez a létszámcsökkenés öt esztendő alatt 30 ezerre duzzadt, boltjaik mellett ennyi alkalmazottat vesztettek a legkisebb boltosok. Nem véletlen a sok “rögtön jövök” táblácska sem sok boltbejáratnál, ott akkor már csak egy alkalmazott dolgozik.

A legnehezebb a kistelepülések kisboltjainak, ahol a legkisebb a boltos vállalkozások mozgástere. Ez pedig már több, mint boltos kérdés.

Az adatokból az is kiolvasható, hogy az összes alkalmazott száma 11 ezer fővel csökkent a jelzett időszakban. Ezzel együtt a négy főnél többet foglalkoztató boltos körben  19 ezer fővel emelkedett az alkalmazotti létszám:

boltos világ 2015 2016 2017 2018 2019. 

III. negyedév

foglalkoztatott, összes 369 368 368 361 348
ebből alkalmazott 316 314 319 315 305
alkalmazott

4 főnél nagyobb vállalkozásnál

193 199 202 210 212
alkalmazott kisboltosnál

(1-4 főt foglalkoztatóknál)

123 115 117 105 93
KSH, foglalkoztatottak és alkalmazottak száma, érték: ezer fő,

alkalmazott négy főnél nagyobb vállalkozásnál: átlagos állományi létszám

éves adatok, 2019: harmadik negyedév, eltérő módszertanok az egyes

időszakokban és csoportokban

Az egyéni, önálló vállalkozók az előbbiekhez képest tartották magukat, boltjaik száma csak kisebb mértékben csökkent az öt év alatt, 45 ezerről 42 ezerre.

Bérollók: 126 ezerig nyílnak

És természetesen a budapesti boltok között is akad bérkülönbség, tehát a boltos eladó, ha veszi a kalapját, talál másik jobban fizető boltot, az olló 126 ezer forint. És érdekes módon a legrosszabbul fizető budapesti zöldséges boltban ugyanannyit lehet keresni, mint a legvékonyabb borítékot adó Nógrád megyei pékárus boltban. Úgy látszik, a bérek alján nincs akkora különbség, hanem a tető az, ami sok helyen feljebb van:

budapesti boltok keresetek
2019 2019/2018
 
élelmiszer vegyes 302.783 +21,5%
bútorbolt 269.571 +11,9%
iparcikk vegyes 280.023 +16%
 
pékáru bolt 203.820 +7.4%
húsbolt 192.513 +9,2%
zöldséges bolt 176.416 +16%
KSH, érték: ezer forint, fizikai foglalkozásúak havi bruttó átlagkeresete, teljes munkaidősök, legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, 2019: szeptember

Nógrád megyében roppant kicsi a szakmai bérolló, az előbbiekhez képest mindössze 27 ezer forint. Feltehetően azért, mert egy-egy kisebb térségben már több tekintetben hasonlóak a gazdálkodási keretek és körülmények. És a bérnövekedés üteme is kisebb, el sem éri az ajánlott 8%-os szintet 2019-ben, sőt, a pékárus eladók keresete még csökkent is (egy picit):

Nógrád megyei boltok keresetek
2019 2019/2018
 
iparcikk vegyes 203.123 +6%
bútorbolt 199.585 +6,5%
élelmiszer vegyes 197.267 +7,3%
 
húsbolt 190.129 +7,4%
zöldséges bolt 186.125 +3,1%
pékáru bolt 176.497 -0,4%
KSH, érték: ezer forint, fizikai foglalkozásúak havi bruttó átlagkeresete, teljes munkaidősök, legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, 2019: szeptember

(blokkk.com)

640x40_feher 640x40_feher
Scroll To Top