ingyenes webstatisztika

Az OTP 37,2 milliárd forint adózott nyereséget ért el az első negyedévben

Az OTP Bankcsoport az idén az első negyedévben 37,2 milliárd forint konszolidált adózott nyereséget ért el, ami több mint a duplája az elmúlt negyedévi 17,4 milliárdnak, és 12 százalékkal alacsonyabb a tavaly azonos időszakinál – tette közzé a bank csütörtökön publikált gyorsjelentésében.

A negyedéves adózott eredmény jobb lett az elemzők által várt 34 milliárdot kissé meghaladó konszenzusnál.
A nemzetközi pénzügyi jelentési szabvány (IFRS) szerinti konszolidált, nem auditált gyorsjelentés szerint az adózás előtti profit negyedéves szinten 33 százalékkal 51,3 milliárd forintra nőtt, éves összehasonlításban 5 százalékkal csökkent. A bankadó nélkül számított adózott eredmény 44,1 milliárd forint volt, 4 százalékkal haladta meg a bázisidőszakét és 37 százalékkal a megelőző negyedévit.
A beszámolóban megjegyzik, hogy a javuló makrogazdasági mutatók csak lassan éreztetik hatásukat az OTP Bankcsoportnál a banküzem szintjén: továbbra is visszafogott a hitelkereslet, és részben a portfoliók stagnálása miatt a késedelmes hitelek aránya egyelőre tovább nő. Hozzáteszik azonban, hogy mindez összhangban van a menedzsment idei várakozásaival, és 2011 második felétől már érzékelhető javulással számolnak.
A kedvező fejlemények közé sorolják, hogy éves összehasonlításban jelentősen javult a külföldi leányvállalatok
profit hozzájárulása: szemben a 2010. első negyedévi 1,6 milliárd forintos veszteséggel, az elmúlt negyedévben 11,2 milliárd forint adózott eredményt termeltek a külföldi – elsősorban az orosz és a bolgár – leányvállalatok.
A csoport 2011. első negyedévi egyedi tételekkel korrigált működési eredménye 105,5 milliárd forint volt  gyakorlatilag
megegyezett az előző negyedévivel, míg éves szinten 3 százalékos a visszaesés. Utóbbi a korrigált egyéb nettó nem kamatjellegű bevételek 64 százalékos visszaesésével magyarázható, ami a magyar állampapír portfolión a bázisidőszakban elért jelentős árfolyamnyereség következménye. Eközben mind a korrigált nettó kamatbevételek, mind pedig a nettó jutalékeredmény nőtt éves összehasonlításban: előbbi 6, utóbbi 5 százalékkal. Negyedéves alapon a csökkenés 2, illetve 13 százalék volt.
A nettó kamatmarzs (6,33 százalék) a tavaly azonos időszakihoz képest 33 bázisponttal, a megelőző negyedévihez képest 10 bázisponttal nőtt, elsősorban az orosz kamateredmény látványos felfutása miatt.
A működési költségek a várakozásnak megfelelően nőttek 3 százalékkal, az egyedi tételek nélküli kiadás/bevétel
mutató (44,8százalék) 1,5 százalékponttal nőtt éves összehasonlításban.
Éves szinten a hitelállomány legnagyobb mértékben Oroszországban bővült (árfolyamszűrten 25 százalékkal) – ezen belül a lakossági fogyasztási hitelek 60 százalékkal nőttek -, a többi piacot inkább stagnálás, vagy kisebb visszaesés jellemezte. Nagyobb mértékű csökkenés Ukrajnában (6 százalék) és Montenegróban (13 százalék) volt.
Magyarországon a bank részesedése továbbra is 34 százalékos az újonnan folyósított jelzáloghitelek terén, a mikro- és
kisvállalkozói hitelek állománya 8 százalékkal bővült éves szinten, a magyar nagyvállalati hitelek pedig szinten maradtak.
A hitelportfolió minőségének romlása 2011 első negyedévében korrigáltan 54 milliárd forintos kockázati költségképzést jelentett, 2 százalékkal kevesebbet mint egy éve, és 19 százalékkal kevesebbet mint az előző negyedévben. A 90 napon túl elmaradó hitelek aránya nőtt, elérte a 15 százalékot, a növekedés nagy része azonban az OTP Core egy egyedi szindikált hitelének bedőlésével magyarázható. E tétel nélkül a problémás hitelképződés a tavaly utolsó negyedévi
szint körül alakult volna. Az év hátralévő részében csoportszinten a romlás ütemének mérséklődését várja a menedzsment.
Az OTP Csoport IFRS szerinti konszolidált tőkemegfelelési mutatója javult, 2011. március végére 17,7 százalékra emelkedett, az elsődleges tőke (Tier1 ráta) nagysága számottevően, 1,0 százalékponttal, 14,8 százalékra nőtt az elmúlt 12 hónapban.
A mérlegfőösszeg éves összehasonlításban 1 százalékkal csökkent, negyedéves viszonylatban 2 százalékkal nőtt, 9.672,4 milliárd forintra. Eközben a 7.000 milliárdot meghaladó ügyfélhitelek az előző negyedévitől 6 százalékkal maradtak el, az egy évvel korábbit pedig 2 százalékkal haladták meg.
A Bankcsoporton belül az OTP Core (magyarországi alaptevékenység) 2011 első negyedévében bankadó nélkül 32,9 milliárd forintos adózott eredményt realizált, amely a bázisidőszaktól 20, az előző negyedévtől pedig 7 százalékkal marad el. A visszaesés döntően a kockázati költségek növekedésének a következménye.
Az OTP papírok a Budapesti Értéktőzsde A kategóriájában forognak. A papír a szerdai kereskedést 6.100 forinton zárta, 90 forinttal alacsonyabban a megelőző napinál. Az elmúlt egy évben a részvény árfolyamának maximuma 6.450 forint, minimuma pedig 4.500 forint volt. (MTI)

640x40_feher
Scroll To Top